Báo cáo sơ kết thi đua đợt II năm 2024

Báo cáo sơ kết thi đua đợt II là mẫu lập ra tại các nhà trường để sơ kết lại phong trào thi đua tại các nhà trường, từ đó phát động phong trào thi đua trong đợt 3. Dưới đây là 3 mẫu Báo cáo sơ kết thi đua đợt II và phát động thi đua đợt III mới nhất mà chúng tôi sưu tầm được, mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Báo cáo sơ kết thi đua đợt II và phát động thi đua đợt III

SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT II NĂM HỌC ...........

1. Chương trình 1: Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống công đoàn viên.

- 100% CB, GV, NV yên tâm, nhiệt tình công tác, thực hiện đầy đủ các nội quy, quy định của ngành và nhà trường, không có giáo viên vi phạm quy chế.

- Kịp thời thăm hỏi động viên ĐV và người thân của đoàn viên ốm đau: Tổng số 05 lượt.

- Hỗ trợ cho ĐVCĐ tham gia hiến máu tình nguyện năm 2019. (7 đ/c)

- Giải quyết cho giáo viên nghỉ, ốm đau theo đúng quy định

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các ĐV trong công đoàn.

2. Chương trình 2: Xây dựng nâng cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của CB, GV, NV.

- Tiếp tục tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp học nâng chuẩn, khuyến khích giáo viên tham dự thi để học nâng chuẩn.

- Tạo điều kiện cho 100% đoàn viên công đoàn tham gia học tập các chuyên đề do ngành và nhà trường tổ chức.

- Tổ chức thành công chương trình bé vui hội xuân – tết yêu thương năm 2020.

3. Chương trình 3: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các cuộc vận động.

- Vận động CB, GV, NV tham gia đầy đủ các đợt quyên góp, ủng hộ với tổng số tiền đồng.

- Động viên cán bộ đoàn viên công đoàn thực hiện tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phong trào thi đua LĐG, phong trào thi đua: “ Giỏi việc trường – Đảm việc nhà ” gắn với phong trào “ Phụ nữ tích cực học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc ”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Dân chủ kỷ cương, tình thương, trách nhiệm ”, các cuộc ủng hộ và các phong trào thi đua khác…

- Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục: Tuyên truyền thường xuyên, kịp thời những chủ trương, văn bản về xã hội hoá giáo dục, tham mưu kịp thời với các cấp chính quyền địa phương.

- Kết hợp chuyên môn đồng cấp tổ chức thao giảng đợt II theo kế hoạch. Kết quả 100% xếp loại tốt.

4. Chương trình 4: Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

- Thực hiện tốt mô hình công đoàn cơ sở “3 có”, “3 không”

- Duy trì nề nếp sinh hoạt đúng quy định.

- Xây dựng tập thể Công đoàn là một khối đoàn kết, có tinh thần đấu tranh phê và tự phê cao. Các đoàn thể phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo phong trào thi đua trong nhà trường.

- Nộp báo cáo quyết toán năm 2019 kịp thời với Công đoàn cấp trên.

- Thu chi công đoàn phí đúng đủ.

- Nhận kinh phí cấp trên lần 3 + 4 với tổng số tiền: 4.690.000đ

- Phối hợp với nhà trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền XHH giáo dục

- Bồi dưỡng giới thiệu 01 quần chúng ưu tú cho đảng

5. Chương trình 5: Nâng cao hiệu quả công tác nữ công.

- Ban nữ công đã quan tâm đến đời sống, tâm tư của chị em, động viên chị em tham gia tích cực phong trào thi đua.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua: “Giỏi việc trường đảm việc nhà”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong nữ đoàn viên Công đoàn.

- Vận động nữ ĐVCĐ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đồng thời tích cực xây dựng “Gia đình văn hóa, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.

6. Kết quả thi đua.

Tổng số: 33 đ/c. XL A: 33 đ/c; XL B: 0; Không XL: 0 (có danh sách kèm theo)

Trên đây là kết quả sơ kết thi đua đợt 3 năm học .............

LIÊN ĐOÀN LĐ HUYỆN ........

CĐ TRƯỜNG MN TT QUÂN CHU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH XẾP LOẠI THI ĐUA ĐỢT II-HKI

Năm học ...........

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đợt II

HK I

Ghi chú

Xếp loại

Xếp loại

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT III NĂM HỌC ...........

(Từ ngày ........ đến ngày ........)

Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2, ngày QTPN 8/3 và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3.

1/Chương trình 1: Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống công đoàn viên.

- Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp; Chăm lo đời sống cho đoàn viên, xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định tạo động lực nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục.

- Tổ chức tuyên truyền về ngày thành lập Đảng ( 3/2) và ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) .

- Làm tốt công tác trợ giúp cho giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất (Nếu có).

- Thăm hỏi, động viên, chia sẻ với đoàn viên ốm đau, hiếu, hỉ kịp thời.

- Giải quyết kịp thời các chế độ: Lương, thưởng, chế độ nghỉ ốm, thai sản, chế độ thâm niên… cho đoàn viên.

- Kết hợp với nhà trường có quà tết cho ĐVCĐ trong dịp tết nguyên đán, ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

- 100% CB, GV, NV trong nhà trường nêu cao ý thức, trách nhiệm xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết.

- Tiếp tục xây dựng quỹ khuyến học, quỹ trợ giúp khó khăn & chi theo quy chế, đóng góp các loại quỹ đúng thời gian quy định.

2/ Chương trình 2: Xây dựng nâng cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của CB, GV, NV.

- Các đ/c CB, GV, NV quan tâm rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống của nhà giáo, thực sự là tấm gương sáng cho học sinh, đồng nghiệp.

- Thực hiện tốt việc tham gia học tập nghị quyết, Luật công đoàn, Luật lao động…thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của nhà trường, của địa phương.

- Tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

- Phối hợp với chuyên tổ chức tốt hội thi “ Hội khỏe măng non” cấp trường.

- Phấn đấu thao giảng 100% đạt loại tốt, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tiết học lấy trẻ làm trung tâm.

- Động viên & tạo điều kiện cho giáo viên tự học để có đủ chứng chỉ theo yêu cầu hiện nay.

3/ Chương trình 3: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các cuộc vận động.

- 100% CB, GV, NV tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn.

- Phong trào "Dạy tốt- Học tốt":

- Phong trào "XD trường học thân thiện, học sinh tích cực"

- Cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo"

- Cuộc vận động “Tiếp tục học tập & làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

- Phong trào "Xây dựng gia đình, cơ quan văn hoá"

- Phong trào thi đua “Phụ nữ 2 giỏi"

4/ Chương trình 4: Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

- Tích cực tham gia sinh hoạt công đoàn, tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

- Thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường, không có giáo viên vi phạm quy chế. Các đ/c Đảng viên gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động.

- Làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, giới thiệu cho chi bộ 01đoàn viên ưu tú.

- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác.

5/ Chương trình 5: Nâng cao hiệu quả công tác nữ công.

- Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các hoạt động giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm.

- Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua: “Giỏi việc trường đảm việc nhà”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong nữ đoàn viên Công đoàn.

- Tổng kết phong trào phụ nữ 2 giỏi vào dịp 8/3.

- Tham gia đóng góp quỹ công đoàn, tham quan, du lịch đúng thời gian quy định.

T/M CẤP ỦY

BÍ THƯ

........

TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

2. Báo cáo sơ kết thi đua đợt II trường tiểu học

I. SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT 2:

1. Tư tưởng chính trị:

- 100% tổ viên tham gia, thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào của nghành của địa phương phát động.

- Các tổ viên đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.

2. Công tác chuyên môn.

- Thực hiện tuần học tốt chào mừng ngày 22/12 ngày thành lập QĐNDVN

- Thực hiện tốt theo tiến độ chương trình.

- 100% giáo viên soạn bài trứơc khi lên lớp

- Thanh tra CM …… đ/c. XL tốt: ……...đ/c Khá ………đ/c

- Thao giảng ……. tiết XL tốt ……….T

- Dự giờ: ……… tiết, XL tốt………..T Khá: … T TB …T

- Đã cân đo trẻ lần 2

3. Công tác khác.

- Các lớp đã mua đầy đủ đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động.

BÌNH XÉT THI ĐUA ĐỢT II

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

XL

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

7

Tống số: …../… tổ viên xếp loại A

II. PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT III

(Thời gian thực hiện từ ngày 23/12 đến ngày 26/3/20….)

*Chủ đề: Mừng đảng mừng xuân. Chào mừng ngày QTPN 8/3, ngày thành lập đoàn 26/3

Tư tưởng chính trị.

- Thực hiện tuần học tốt chào mừng các ngày lễ lớn

- Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động.

- Thực hiện tốt tinh thần dân chủ, đoàn kết nội bộ

- Nghỉ tết dương lịch, nguyên đán đúng lịch, an toàn và tiết kiệm

Công tác chuyên môn.

- Thực hiện theo đúng tiến độ chương trình

- Đánh giá các chủ điểm, xây dựng chủ điểm mới

- Dự giờ thao giảng theo kế hoạch.

- Làm đồ dùng đồ chơi ......bộ/..... đợt thi đua

- Thanh tra toàn diện .......đ/c

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của trường, nghành

- Tổ chức và tham gia hội thi: Bé vui hội xuân,

- Tổ chức Tết và Noel cho các bé.

3. Mẫu sơ kết thi đua đợt II trường THCS

PHÒNG GD&ĐT……………..

TRƯỜNG THCS…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

….….., ngày …. tháng …. năm …….

SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT II

(Thời gian từ 21/11/20…. đến 3/2/20….)

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học ………. của ngành và kế hoạch thi đua khen thưởng của nhà trường, đồng thời thiết thực chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN. Trường THCS………. tổ chức phát động thi đua đợt 2 ''Dạy tốt - Học tốt'' trong toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh.

1. Chủ đề: “Thi đua dạy tốt- học tốt mừng Đảng, mừng Xuân”

2. Thời gian của đợt thi đua: Từ 21/11/20… đến 3/2/20….

3. Nội dung và kết quả đạt được như sau:

- Thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, các cuộc vận động.

- Thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, tham gia tốt công tác xã hội, công tác tại địa bàn dân cư.

- Tham gia đầy đủ có trách nhiệm các hoạt động tập thể.

- Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt ….. đ/c, dự thi cấp tỉnh …… đ/c.

- 100% CBGV có đủ hồ sơ theo quy định, Soạn mới giáo án 100%.

* Kết quả kiểm tra hồ sơ đạt tốt: …./…

- Đăng ký giờ dạy tốt cộng với thao giảng đạt giỏi: ….; khá: ….

- 100% CBGV thực hiện đúng quy chế chuyên môn và các văn bản của ngành, giữ đúng kỷ luật lao động, tham gia tốt các hoạt động tập thể và xã hội.

- Duy trì sĩ số HS đạt …../…..= 100 %

- 100% CBGV thực hiện tốt ''Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm''.

- 100% CBGV thực hiện nghiêm túc có hiệu quả về cuộc vận động ''Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo''. Lồng ghép với phong trào thi đua ''Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực''.

- Nhìn chung CBGV đều tích cực phấn đấu đảm bảo ngày, giờ công, soạn giảng, chấm, trả bài đúng quy định. Giáo viên khi lên lớp trang phục gọn đẹp, lịch sự đúng quy định của công chức.

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được phân công.

*Kết quả: Loại A: ….. Loại B: …..

Với tinh thần đoàn kết nhất trí và ý thức trách nhiệm cao của CBVC, cùng với việc chủ động phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn và BGH nhà trường, CBVC trường THCS ………… đã và đang thực hiện tốt phong trào thi đua ''Dạy tốt - Học tốt'' và các cuộc vận động, góp phần vào kết quả năm học ………………..

TM. BAN CHẤP HÀNH CĐ

CHỦ TỊCH

TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA

HIỆU TRƯỞNG

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3.430
0 Bình luận
Sắp xếp theo