Báo cáo kết quả triển khai vắc xin phòng COVID-19 hàng ngày

Báo cáo kết quả triển khai vắc xin phòng COVID-19 hàng ngày là mẫu được ban hành theo Quyết định 3588/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Mời các bạn tham khảo.

1. Báo cáo kết quả triển khai vắc xin phòng COVID-19 hàng ngày là gì?

Báo cáo kết quả triển khai vắc xin phòng COVID-19 hàng ngày là mẫu được lập ra để tổng hợp lại kết quả tiêm chủng vacxin ở các địa phương/ Cơ sở y tế từ đó thống kê được số lượng người đã tiêm vắc xin và các phản ứng, triệu ứng gặp phải sau khi tiêm.

2. Báo cáo kết quả triển khai vắc xin phòng COVID-19

Báo cáo kết quả triển khai vắc xin phòng COVID-19 hàng ngày

      Phụ lục 5

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ TIÊM HÀNG NGÀY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Bộ Y tế)

A. Mẫu Báo cáo kết quả triển khai vắc xin phòng COVID-19 hàng ngày

Đơn vị

..............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP BÁO CÁO HÀNG NGÀY KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Thời gian bắt đầu triển khai: Ngày ...../ ..... /2021

Ngày báo cáo: . .... / .... ../2021

TT

Địa phương/ Cơ sở y tế / Ngày triển khai

Đợt tiêm *

Loại vắc xin

Số đối tượng trong ngày

Số chuyển bệnh viện tiêm

Số không đồng ý tiêm chủng

Số hoãn tiêm

Số chống chỉ định

Số tiêm được

Vắc xin Covid-19 (liều)

Số phản ứng thông thường sau tiêm chủng

Số tai biến nặng ****

Ghi chú

Mũi 1

Mũi 2

Số sử dụng (liều)**

Số hủy (liều)

Số trường hợp có phản ứng nhẹ ***

Đau, sưng tại ch tiêm

Nôn/ buồn nôn

Tiêu chảy, đau bụng

Sốt <39 độ

Sốt ≥39 độ

Đau họng/ chảy nước mũi

Ớn lạnh

Đau đầu

Phát ban

Triệu chứng khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cộng trong ngày

Cộng dồn

[*] Đợt tiêm: Tính theo Quyết định của Bộ Y tế (Đợt 5: QĐ 2971/QĐ-BYT ngày 17/6/2021; Đợt 6: QĐ 3020/QĐ-BYT ngày 23/6/2021)

**: Số vắc xin sử dụng nguyên lọ (liều) (VD1: lọ vắc xin 10 liều đã mở, sử dụng để tiêm chủng cho 9 người, còn 1 liều trong lọ sau buổi tiêm chủng thì số sử dụng báo cáo là 10 liều. VD2: lọ vắc xin 10 liều đã mở, sử dụng để tiêm chủng cho 11 người thì số sử dụng báo cáo là 10 liều)

***: Số ca phản ứng nhẹ được ghi nhận trong ngày nhưng có thể bao gồm các ca được tiêm chủng trước ngày báo cáo. Một người có nhiều triệu chứng chỉ ghi nhận 1 trường hợp ở cột này

****: Trường hợp xác định là phản ứng nặng thì bắt buộc phải có thông tin báo cáo để nhập vào danh sách "PL 2". Đề nghị Hội đồng chuyên môn cấp tỉnh tổ chức họp và đánh giá, xác định, phân loại ca phản ứng sớm trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận báo cáo theo quy định.

Người làm báo cáo

Ngày ..... tháng ....năm 2021

Lãnh đạo đơn vị

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai vắc xin phòng COVID-19 hàng ngày mới nhất 2021.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 165
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo