Báo cáo của nhân viên đường sắt

Báo cáo của nhân viên đường sắt theo Thông tư 23/2018/TT-BGTVT

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Báo cáo của nhân viên đường sắt được ban hành kèm theo Thông tư 23/2018/TT-BGTVT về quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Nội dung của báo cáo của nhân viên đường sắt

BÁO CÁO CỦA NHÂN VIÊN ĐƯỜNG SẮT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BGTVT ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Họ và tên người báo: ………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………….

2. Đoàn tàu:………………do đầu máy………………….kéo, gồm……………….xe,

đến km…………………. khu gian ……………………thuộc xã (phường) …………..

huyện (quận)…………………….. tỉnh (TP)………………………., xảy ra vụ tai nạn

lúc...giờ....phút, ngày...tháng...năm..., thời tiết lúc xảy ra tai nạn...

3. Khái quát tình hình vụ việc:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan bản báo cáo trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....,ngày....tháng....năm....
Người báo cáo
(ký và ghi rõ họ tên)

Báo cáo của nhân viên đường sắt

Báo cáo của nhân viên đường sắt

Đánh giá bài viết
1 97
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo