Bản cam kết không vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng

Bản cam kết không vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng 2024 được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Bản cam kết phòng chống tham nhũng đưa ra những cam kết của cá nhân không tham ô, tham nhũng. Mời các bạn tham khảo và tải về mẫu dưới đây.

1. Bản cam kết không vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng là gì?

Bản cam kết không vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng là mẫu được lập ra để xin cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng như không tham ô, nhận hối lộ, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn... Mẫu cần được trình bày rõ ràng, kí tên đóng dấu đầy đủ.

2. Bản cam kết không vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng

Mẫu bản cam kết không tham nhũng của Đảng viên

Bản cam kết không vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng

CỘNG XÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT
KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Họ và tên:......................................................................................................................

Năm sinh: .....................................................................................................................

Đơn vị công tác: ..........................................................................................................

Chức vụ:

+ Đảng:...................................................................................................................

+ Chính quyền: .....................................................................................................

+ Đoàn thể:............................................................................................................

Nhiệm vụ được phân công:.........................................................................................

Tôi xin cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, cụ thể như sau:

 1. Tham ô tài sản.
 2. Nhận hối lộ.
 3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
 4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
 5. Lạm quyền trong thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
 6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.
 7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi
 8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.
 9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi.
 10. Nhũng nhiễu vì vụ lợi.
 11. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
 12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)

………, ngày … tháng … năm 20…

Người cam kết

3. Hướng dẫn viết Bản cam kết chống tham nhũng

Khi lập Bản cam kết không vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, người viết cần lưu ý những nội dung cần có để lập một bản cam kết đúng chuẩn như sau:

 • Trình bày đầy đủ thông tin cá nhân của Đảng viên: Họ tên, năm sinh, đơn vị công tác, chức vụ của bản thân.
 • Nội dung nhiệm vụ được giao.
 • Nội dung cam kết phòng chống tham nhũng: không tham ô tài sản, nhận hối lộ; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ...để trục lợi...
 • Ghi rõ thông tin ngày, tháng, năm viết đơn.
 • Ký và ghi rõ họ tên bản thân.
 • Có chữ ký, đóng dấu đầy đủ của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Bản cam kết không vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng mới nhất 2024. Hy vọng Mẫu bản cam kết không tham nhũng của Đảng viên và hướng dẫn viết chi tiết sẽ giúp bạn đọc lập được bản cam kết đúng chuẩn.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6.852
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo