Biên bản tường trình mất thẻ Đảng

Mẫu bản tường trình mất thẻ Đảng

Biểu mẫu tường trình mất thẻ Đảng dành cho các đảng viên không may bị mất thẻ Đảng của mình. Nếu như bạn chưa biết cách viết tường trình mất thẻ Đảng thì hãy tham khảo bài viết sau.

Mẫu tường trình mất thẻ Đảng viên

ĐẢNG BỘ XÃ………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ…………… ……., ngày …. tháng…. năm 20…

BẢN TƯỜNG TRÌNH
VỀ VIỆC MẤT THẺ ĐẢNG VIÊN

Kính gửi:

- Đảng ủy xã………….

- Cấp ủy chi bộ……….

- Cấp ủy đảng cấp trên

Tôi tên là: …………………………………...............

Ngày sinh: …....... tháng …........ năm ……………

Nơi sinh:………………………………….................

Nơi thường trú: ……………………………….………………………………………

Ngày vào đảng: ………………. Ngày chính thức: ………………………………...

Được kết nạp Đảng tại: ………………………………………………………………

Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ thôn …………….. thuộc Đảng bộ xã…………….

Tôi xin nghiêm túc kiểm điểm và tường trình về việc làm mất thẻ Đảng như sau: Tôi đã được cấp thẻ Đảng viên và luôn ý thức việc giữ gìn, bảo quản thẻ đảng một cách cẩn thận, nhưng vào ngày …. tháng … năm ……… trên đường đi từ………….. về ………… tôi bị mất túi xách và nhiều giấy tờ quan trọng, trong đó có thẻ Đảng viên. Bản thân tôi xin nghiêm túc kiểm điểm về sai sót của mình trước tổ chức Đảng. Kính đề nghị cấp ủy Đảng các cấp xem xét cho tôi được cấp lại thẻ Đảng viên mới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM BẢN TƯỜNG TRÌNH

Xác nhận của Đảng ủy xã............... Xác nhận của cấp ủy Chi bộ..............

***************************

Cách viết tường trình mất thẻ Đảng

Bạn không may bị mất thẻ Đảng, cần làm đơn với Đảng ủy cấp trên để có thể được cấp lại thẻ Đảng thì cần chú ý những mục sau:

  • Địa điểm, thời gian xảy ra sự việc mất thẻ Đảng
  • Những người có liên quan đến sự việc làm mất/hỏng thẻ Đảng
  • Trình tự, diễn biến sự việc ra sao
  • Nguyên nhân sự việc.
  • Trách nhiệm của người viết trong trường hợp sự việc đó gây ra hậu quả.
  • Nêu nguyện vọng được cấp lại thẻ Đảng để tiếp tục hoạt động.

Thể thức của Biên bản tường trình mất thẻ Đảng:

a) Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi chính giữa)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

b) Địa điểm và thời gian tường trình (ghi góc bên phải)

………, ngày ….. tháng ….. năm …….

c) Tên văn bản (ghi chính giữa và thường dùng chữ đậm hoặc in hoa):

Biên bản tường trình mất thẻ Đảng

d) Người hoặc cơ quan nhận bản tường trình:

Kính gửi: ………………………………………………………………

e) Nội dung tường trình: Tường trình cụ thể, chi tiết diễn biến sự việc.

g) Kết thúc: Lời đề nghị, cam đoan (nếu cần); nêu yêu cầu, nguyện vọng được cấp lại thẻ Đảng viên kèm chữ kí và họ tên của người làm tường trình.

Mẫu biên bản tường trình mất thẻ Đảng viên cơ bản như sau:

Biên bản tường trình mất thẻ ĐảngNội dung cơ bản của Đơn tường trình mất thẻ Đảng viên

Đánh giá bài viết
1 3.069
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo