Quy trình dạy học môn Toán lớp 3 sách Kết nối

Quy trình dạy học môn Toán lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống mới nhất bao gồm các bước dạy học các bài học, cách tiếp cận nội dung và phương pháp dạy học.... Từ đó các thầy cô dễ dàng hơn trong quá trình giảng dạy cho học sinh và nắm được các trình tự dạy học đúng theo chuẩn của chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Tài liệu này đã được HoaTieu sưu tầm và làm thành file tải về để thầy cô thuận tiện hơn trong qua trình sử dụng. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hỗ trợ cho thầy cô trong quá trình giảng dạy cho năm học mới.

Quy trình dạy học môn Toán lớp 3

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức

2. Năng lực, phẩm chất

2.1. Năng lực chung

2.2. Năng lực đặc thù

2.3. Phẩm chất

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên

2. Học sinh

* ƯD CNTT

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

DẠY HỌC BÀI MỚI - DẠNG BÀI 1 TIẾT

Khởi động: (2-3’)

- Chơi trò chơi (thực hành với đồ vật thật; chia sẻ các tình huống gắn với thực tế cuộc sống hằng ngày dẫn dắt để tiếp cận kiến thức mới )

- Giới thiệu bài

Hình thành kiến thức (13-15’)

- Học sinh làm việc với Sách giáo khoa.

- Học sinh làm việc với vật thật, đồ dùng ... để rút ra kiến thức

- Học sinh chia sẻ

- Giáo viên nhận xét, chốt kiến thức.

Thực hành, luyện tập (8 – 10’)

Bài ....:

- HS đọc yêu cầu

- Hướng dẫn phân tích mẫu ( nếu có)

- GV giao nhiệm vụ HS làm bài cá nhân ( làm bài cá nhân vào VBT, phiếu HT, thảo luận nhóm,...) – GV quan sát, kiểm tra HS làm bài.

- HS báo cáo kết quả chia sẻ, hoặc GV chữa bài ( GV có thể sử dụng nhiều hình thức: soi bài, cá nhân trình bày, đại diện nhóm chia sẻ, trò chơi, ....)

-> GV chốt KT ( cần ghi rõ câu hỏi chốt kiến thức hoặc nội dung kiến thức cần chốt của bài tập đó)

- Nhận xét, đánh giá của GV.

Vận dụng (4 – 6’)

Bài ...:

- HS đọc yêu cầu

- GV giao nhiệm vụ HS làm bài cá nhân – GV quan sát, kiểm tra HS làm bài.

- HS báo cáo kết quả chia sẻ, hoặc GV chữa bài

- Yêu cầu HS nêu thêm tình huống vận dụng thực tế.

- Nhận xét, đánh giá.

Củng cố, dặn dò (1-2’)

- HS tự đánh giá, GV nhận xét tiết học

---------------------------------

DẠY HỌC BÀI MỚI - DẠNG BÀI 2 TIẾT

TIẾT 1

Khởi động: (2-3’)

- Chơi trò chơi

- Giới thiệu bài

Hình thành kiến thức (13-15’)

- Học sinh làm việc với Sách giáo khoa.

- Học sinh làm việc với vật thật, đồ dùng ... để rút ra kiến thức

- Học sinh chia sẻ

- Giáo viên nhận xét, chốt kiến thức.

Thực hành, luyện tập (13 – 15’)

Bài ...:

- HS đọc yêu cầu

- HS phân tích yêu cầu.

- HS làm bài, chia sẻ, hoặc GV chữa bài

- Chốt kiến thức. (GV hoặc HS)

Củng cố, dặn dò (1-2’)

- HS tự đánh giá, GV nhận xét tiết học.

TIẾT 2

Khởi động : (2-3’)

- Hát hoặc chơi trò chơi

- Giới thiệu bài

Thực hành, luyện tập (22 – 24’)

Bài 3:

- HS đọc yêu cầu

- HS phân tích yêu cầu.

- HS làm bài, chia sẻ, hoặc GV chữa bài

- Chốt kiến thức.(GV hoặc HS)

Bài 4:

Vận dụng (4 – 6’)

Bài 5:

- HS đọc yêu cầu

- HS phân tích yêu cầu.

- HS làm bài, chia sẻ, hoặc GV chữa bài

-GV liên hệ

Củng cố, dặn dò (1-2’)

- HS tự đánh giá, GV nhận xét tiết học.

-----------------------------

DẠY HỌC DẠNG BÀI “THỰC HÀNH – LUYỆN TẬP” + ÔN TẬP

Quy trình như Tiết 2 dạng bài Bài mới

----------------------------

Dạy học dạng bài tương tác, trải nghiệm, làm việc nhóm và cá nhân

TIẾT 1

Khởi động: (2-3’)

- HS chơi trò chơi ; hát...

- GV giới thiệu bài

Thực hành, trải nghiệm(28-30’)

* Bài 1:

- HS đọc yêu cầu, phân tích yêu cầu.

- HS quan sát tranh

- HS thực hành, trải nghiệm theo nhóm.

- HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, liên hệ.

* Bài 2,... : HDTT

Củng cố, dặn dò (1-2’)

- HS tự đánh giá, GV nhận xét tiết học.

TIẾT 1

Khởi động: (2-3’)

- Chơi trò chơi ; hát...

- Giới thiệu bài

Thực hành, trải nghiệm (22 – 24’)

* Bài 3:

- HS đọc yêu cầu, phân tích yêu cầu.

- HS quan sát tranh

- HS thực hành, trải nghiệm theo nhóm.

- HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, liên hệ.

Vận dụng(4-6’)

* Bài 4:

- HS đọc yêu cầu, phân tích yêu cầu.

- HS thực hành theo nhóm.

- HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, liên hệ.

Củng cố, dặn dò (1-2’)

- Tự đánh giá hoặc nhận xét tiết học.

- Thảo luận, xây dựng kế hoạch bài dạy một bài cụ thể môn Toán.

--------------------------------

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Quy trình dạy học môn Toán lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm học mới. Từ đó giáo viên dễ dàng và thuận tiện hơn trong quá trình dạy học.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
3 4.781
0 Bình luận
Sắp xếp theo