Phiếu hỏi ý kiến về cuộc thi khoa học kỹ thuật 2024

Phiếu hỏi ý kiến về cuộc thi khoa học kỹ thuật đang được triển khai để thu thập thông tin về việc tổng kết 10 năm tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học. Chi tiết về phiếu hỏi ý kiến về cuộc thi khoa học kỹ thuật 2024 trong bài viết dưới đây của Hoatieu.vn, mời bạn đọc tham khảo nhé.

1. Phiếu hỏi ý kiến là gì?

Phiếu hỏi ý kiến được lập ra nhằm thu thập ý kiến của các đối tượng như học sinh, sinh viên giáo viên, cán bộ quản lý về những nội dung có yêu cầu trong mẫu phiếu.

Phiếu hỏi ý kiến về cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học bao gồm cả những học sinh đã và chưa từng tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật. Phiếu hỏi ý kiến được triển khai theo Công văn tổng kết 10 năm tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tại đơn vị, xây dựng báo cáo tổng kết.

Hình thức trả lời khảo sát: Tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả, tác động trong quá trình tham gia, tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học hằng năm, hoàn thành trước ngày 12/7/2022 theo đường link:

2. Cách điền Phiếu hỏi ý kiến dành cho học sinh đã từng tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật

Các em thân mến!

Qua 10 năm thực hiện tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học toàn quốc (2012-2022), Bộ GDĐT tiến hành tổ chức tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện và bàn về việc tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới. Ban tổ chức rất mong nhận được ý kiến từ các em về những thuận lợi, khó khăn khi triển khai tổ chức cuộc thi trong thời gian qua và những kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt các cuộc thi trong những năm tiếp theo. Các câu hỏi này chỉ nhằm tham khảo ý kiến của các em để dùng cho mục đích nghiên cứu và sẽ không dùng vào bất cứ việc gì khác, do đó sẽ không làm ảnh hưởng đến các em. Vì vậy, các em hãy suy nghĩ và trả lời các câu hỏi thật đúng với những gì mình suy nghĩ và lựa chọn nhé.

Em có thể cho biết một số thông tin về cá nhân:

*Bắt buộc

Họ và tên (có thể không cần ghi)

........................................

Trường THCS/ THPT*

- THCS

- THPT

Học lớp*

............................

Huyện/Quận/Thị xã*

............................

Tỉnh thành phố*

Chọn

Năm sinh (yyyy)*

............................

Dân tộc*

............................

Giới tính*

- Nữ

- Nam

- Khác

Đang hoặc đã học đại học/ cao đẳng*

- Đã tốt nghiệp đại học/ cao đẳng

- Đang học đại học/ cao đẳng

- Chuẩn bị thi đại học/ cao đẳng

Tên trường đại học/ cao đẳng đã tốt nghiệp, đang học hoặc dự kiến thi*

...................................

3. Cách điền Phiếu hỏi ý kiến dành cho học sinh lớp 8, 9 THCS và học sinh THPT

Các em thân mến!

Qua 10 năm thực hiện tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học toàn quốc (2012-2022), Bộ GDĐT tiến hành tổ chức tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện và bàn về việc tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới. Ban tổ chức rất mong nhận được ý kiến từ các em về những thuận lợi, khó khăn khi triển khai tổ chức cuộc thi trong thời gian qua và những kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt các cuộc thi trong những năm tiếp theo. Các câu hỏi này chỉ nhằm tham khảo ý kiến của các em để dùng cho mục đích nghiên cứu và sẽ không dùng vào bất cứ việc gì khác, do đó sẽ không làm ảnh hưởng đến các em. Vì vậy, các em hãy suy nghĩ và trả lời các câu hỏi thật đúng với những gì mình suy nghĩ và lựa chọn nhé.

Em có thể cho biết một số thông tin về cá nhân:

*Bắt buộc

Họ và tên (có thể không cần ghi)

........................................

Trường THCS/ THPT*

- THCS

- THPT

Học lớp*

................................

Huyện/Quận/Thị xã*

.................................

Tỉnh thành phố*

Chọn

Năm sinh (yyyy)*

...............................

Dân tộc*

...............................

Giới tính*

- Nữ

- Nam

- Khác

Em đã tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học?*

- Em đã tham dự

- Em chưa tham dự

4. Cách điền Phiếu hỏi ý kiến dành cho cán bộ quản lý cấp Sở/Phòng/Trường và giáo viên trung học

Thưa Quý Thầy/Cô!

Bộ GDĐT tổ chức tổng kết, đánh giá 10 năm (2012 – 2022) thực hiện tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học và bàn về kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian tới. Ban tổ chức rất mong nhận được ý kiến từ các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung học về những thành tựu và tồn tại trong tổ chức cuộc thi giai đoạn vừa qua và những kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm tổ chức tốt các cuộc thi trong những năm tiếp theo. Ban tổ chức đề nghị Quý Thầy/Cô cho biết ý kiến của mình qua việc trả lời các câu hỏi sau đây.

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Thầy/Cô vui lòng cho biết một số thông tin về cá nhân:

*Bắt buộc

Họ và tên (có thể không cần ghi)

.......................................................

Năm sinh (yyyy) *

.......................................................

Dân tộc *

........................................................

Giới tính *

- Nữ

- Nam

Trình độ đào tạo *

- Cao đẳng

- Đại học

- Thạc sĩ

- Tiến sĩ

Thâm niên quản lý hoặc giảng dạy (năm) *

Chức vụ quản lý hiện nay (nếu là CBQL)

............................

Giảng dạy môn học (nếu là GV)

............................

Thuộc đơn vị *

Thuộc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố *

2. Thầy/Cô đã tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật với nhiệm vụ nào? (chọn vào CÁC ô phù hợp): *

A. Ban tổ chức cuộc thi tại địa phương (tỉnh, thành)

B. Ban giám khảo cuộc thi tổ chức tại địa phương (tỉnh, thành)

C. Hướng dẫn học sinh dự thi

D. Chưa tham dự bất cứ công việc gì kể trên

3. Số lần thầy/Cô đã tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật tương tứng với các nhiệm vụ (A. Ban tổ chức;

B. Ban giám khảo;

C. Hướng dẫn HS;

D. Chưa tham dự Lưu ý: "Số lần"A/B/C/D, ví dụ ghi 1A (1 lần tham gia Ban tổ chức cuộc thi)

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác tại mục Bài thu hoạch, bài dự thi thuộc chuyên mục Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
7 1.541
0 Bình luận
Sắp xếp theo