Khẩu hiệu tuyên truyền ngày 27-7

Khẩu hiệu tuyên truyền ngày Thương binh liệt sỹ Việt Nam 27/7

Tuyên truyền kỷ niệm ngày 27/7, ngày Thương binh liệt sỹ Việt Nam là một hoạt động có ý nghĩa nhằm hướng đến truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đó là truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhắc nhở các thế hệ sau ghi nhớ công ơn của các tầng lớp cha anh đi trước đã hy sinh thân mình vì nền độc lập dân tộc. Sau đây là 1 số khẩu hiệu tuyên truyền ngày 27-7 năm 2023 các bạn có thể lồng ghép vào các bài diễn văn, bài truyên truyền, bài phát biểu kỉ niệm ngày Thương binh liệt sỹ năm nay.

Giữ vững truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. Ngày 27/7 hàng năm luôn được các cơ quan, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc và tri ân đến công ơn to lớn của những anh hùng đã khuất, các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong bài viết này Hoatieu.vn xin chia sẻ một số khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm ngày 27-7 năm 2023, mời các bạn cùng tham khảo:

1. Khẩu hiệu tuyên truyền là gì?

Khẩu hiệu là một lời văn ngắn gọn diễn tả cô đọng về một vấn đề nào đó mà một tổ chức hay một công ty muốn thông báo đến cho mọi người hay đơn giản là lấy lại tinh thần hay phát động một phong trào nội bộ. Trong lĩnh vực chính trị, khẩu hiệu thường được sử dụng như một công cụ tuyên truyền hiệu quả, có sức thu hút cao.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị của đất nước, ban, bộ, ngành, địa phương và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được không khí phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.

2. Khẩu hiệu tuyên truyền ngày 27-7

Khẩu hiệu tuyên truyền ngày thương binh, liệt sỹ 27-7
Khẩu hiệu tuyên truyền ngày thương binh, liệt sỹ 27-7

- Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023)!

- Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sỹ!

- Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023)!

- Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng!

- Nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”!

- Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng!

- Góp sức nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng!

- Làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi tổ chức và cá nhân!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Trên đây là Khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, liệt sỹ được ban tuyên giáo các tỉnh thành, quận huyện trên cả nước phát động nhằm hướng dẫn hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ tại các địa phương.

Khẩu hiệu tuyên truyền ngày 27/7 sẽ được in trên pano, băng rôn, áp phích,... hoặc xuất hiện qua các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương.

Ngoài ra bạn đọc có thể sử dụng khẩu hiệu tuyên truyền để tạo điểm nhấn và lan tỏa thông điệp trong các bài diễn văn, bài truyền truyền, bài phát biểu. Ví dụ: Đặt khẩu hiệu làm câu mở đầu cho bài phát biểu hoặc sử dụng khẩu hiệu như một câu châm ngôn trong bài diễn văn.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
7 3.624
0 Bình luận
Sắp xếp theo