Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023)

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023) - Bản tham khảo đưa ra hoạt động diễn ra trong năm để tuyên truyền và kỉ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ và nói về ý nghĩa của ngày này cũng như thành tựu đã đạt được trong các năm qua.

Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7 là ngày tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh xương máu để đất nước ta có nền độc lập như ngày nay. Đồng thời đây cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ đảng viên, nhân dân cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa ngày 27/7, phát huy tốt hơn nữa truyền thống "uống nước nhớ nguồn", thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng của Đảng và nhà nước.

Nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7/2023 (kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sỹ), HoaTieu xin chia sẻ đến các bạn đề cương hướng dẫn tuyên truyền 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ để các bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử của ngày 27/7 cũng như các hoạt động diễn ra trong ngày Thương binh Liệt sỹ.

Đề cương 76 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ

Đề cương 76 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ

Đề cương 76 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ

I. Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của Ngày Thương binh Liệt sỹ

1. Hoàn cảnh ra đời

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam) ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Với tinh thần “.... thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu chống lại quân xâm lược. Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến quyết liệt chống thực dân Pháp, nhiều đồng bào, chiến sỹ đã ngã xuống, hy sinh một phần xương máu trên các chiến trường. Với truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng, Chính phủ, Bác Hồ và nhân dân ta đã dành tất cả tình thương yêu cho các chiến sĩ và đồng bào đã vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà bị thương hoặc hy sinh.

Đầu năm 1946, Hội giúp binh sĩ bị nạn ra đời ở Thuận Hóa (Bình Trị Thiên), rồi đến Hà Nội và một số địa phương khác... Sau đó ít lâu được đổi thành Hội giúp binh sĩ bị thương. Ở Trung ương có Tổng Hội và Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu là Chủ tịch danh dự của Tổng Hội.

Ngày 28-5-1946, Hội giúp binh sĩ bị nạn tổ chức một cuộc nói chuyện quan trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội để kêu gọi mọi người gia nhập Hội và hăng hái giúp đỡ các chiến sỹ bị thương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự.

Ngày 17-11-1946, cũng tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Liên Hiệp Quốc dân Việt Nam đã tổ chức lễ xung phong “Mùa đông binh sỹ”, mở đầu cuộc vận động “Mùa đông binh sỹ” trong cả nước để giúp chiến sỹ trong mùa đông giá rét. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự buổi lễ và Người đã cởi chiếc áo đang mặc để tặng binh sỹ.

Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ngày 19-12-1946, theo Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng dậy kháng chiến với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Số người bị thương và hy sinh trong chiến đấu tăng lên, đời sống của chiến sỹ, nhất là những chiến sỹ bị thương gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Trước tình hình trên, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều quyết định với những chính sách quan trọng về công tác thương binh, liệt sỹ, góp phần ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, gia đình liệt sỹ.

Ngày 16-2-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký Sắc lệnh số 20/SL, quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh, liệt sỹ đối với cuộc kháng chiến và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sỹ.

Tháng 6-1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội phụ nữ Cứu quốc, Trung ương Đoàn thanh niên Cứu quốc, Cục Chính trị quân đội quốc gia Việt Nam, Nha Thông tin Tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại Từ (Bắc Thái) để bàn về công tác thương binh, liệt sỹ và thực hiện Chỉ thị của Hồ Chủ Tịch chọn một ngày nào đó làm ngày Thương binh Liệt sỹ. Tại cuộc họp này các đại biểu đã nhất trí chọn ngày 27 tháng 7 là ngày “Thương binh toàn quốc”. Từ đó hàng năm cứ vào dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều gửi thư, quà thăm hỏi, động viên, nhắc nhở mọi người phải biết ơn và hết lòng giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ. Đặc biệt, từ sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh càng quan tâm hơn đến công tác thương binh, liệt sỹ.

Từ tháng 7 năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi “Ngày Thương binh toàn quốc” thành “Ngày Thương binh, Liệt sỹ” để ghi nhận những hy sinh lớn lao của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, theo Chỉ thị 223/CT-TW ngày 8-7-1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 1975, ngày 27 tháng 7 hằng năm chính thức trở thành “Ngày Thương binh, Liệt sỹ” của cả nước.

Mỗi năm cứ đến “Ngày Thương binh, Liệt sỹ” nhất là vào dịp kỷ niệm năm tròn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.

2. Ý nghĩa ngày Thương binh liệt sỹ

Ngày Thương binh Liệt sỹ có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc, đó là:

Truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người đã hi sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; qua đó phát huy tinh thần yêu nước, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Tôn vinh các anh hùng, liệt sỹ, thương binh và người có công; khẳng định sự cống hiến, hy sinh của họ cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân là vô giá. Việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và mai sau.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trân trọng đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc; đồng thời cũng luôn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của các thế hệ cách mạng đối với thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

II. Một số thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng 76 năm qua

1. Xây dựng và thực hiện thống nhất trong cả nước một hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng

- Kể từ Sắc lệnh số 20/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành ngày 16/2/1947 đặt “chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sỹ” đến nay, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng đã được nghiên cứu xây dựng, ban hành tương đối toàn diện, đầy đủ và kịp thời, bảo đảm chất lượng để từng bước cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, là cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân; cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

- Nhiều vấn đề bất hợp lý do lịch sử để lại cũng như vấn đề mới nảy sinh trong quá trình chuyển đổi cơ chế và những tồn đọng về chính sách sau chiến tranh, như vấn đề xác nhận liệt sỹ, thương binh; chính sách ưu đãi đối với thanh niên xung phong, những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; chính sách ưu đãi về giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở, chế độ trợ cấp đối với một số đối tượng người có công với cách mạng được các cấp, các ngành quan tâm, giải quyết hiệu quả.

- Việc xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công đạt được kết quả tích cực. Đến nay, toàn quốc đã xác nhận khoảng 9 triệu người có công, trong đó:

+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 01-01-1945: gần 9.000 người.

+ Người hoạt động cách mạng từ ngày 01-01-1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945: 16.500 người.

+ Liệt sỹ: gần 1.2 triệu người; thân nhân liệt sỹ gần 500.000 người.

+ Bà mẹ Việt Nam anh hùng: trên 117.000 người.

+ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động: gần 1.300 người.

+ Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh: gần 600.000 người; thương binh loại B: trên 40.000 người.

+ Bệnh binh: gần 185.000 người.

+ Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học: gần 312.000 người.

+ Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày: gần 111.000 người.

+ Người có công giúp đỡ cách mạng: 1.897.000 người.

+ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế: gần 4,1 triệu người.

- Hiện cả nước có trên 1,4 triệu người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; qua rà soát, cơ bản người có công đã được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Theo kết quả rà soát năm 2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong số 2.070.842 đối tượng được rà soát có 1.982.769 trường hợp (chiếm 95,75%) đã hưởng đủ chế độ; chỉ có 86.201 trường hợp, chiếm 4,16% kê khai là hưởng chưa đầy đủ; 1.872 trường hợp, chiếm 0,09% hưởng sai chính sách.

2. Phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng phát triển sâu rộng từ Trung ương đến địa phương và đã đạt được hiệu quả thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc

- Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công bằng những việc làm thiết thực thông qua: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà tình nghĩa, vườn cây tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc bố, mẹ liệt sỹ già yếu cô đơn, con liệt sỹ mồ côi, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Từ năm 2007 đến năm ........., cả nước đã đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” hơn ...... tỷ đồng, trong đó, quỹ Trung ương hơn ...... tỷ đồng, quỹ địa phương hơn ...... tỷ đồng; xây dựng gần ...... nhà tình nghĩa, sửa chữa gần ...... nhà tình nghĩa với tổng trị giá gần ...... tỷ đồng; tặng gần ...... sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá gần ...... tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Chính phủ đã cấp cho các địa phương trên 2.450 tỷ đồng để hỗ trợ cho 80.000 hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở; 100% các mẹ Việt Nam anh hùng được các đơn vị nhận phụng dưỡng; 98% xã, phường làm tốt công tác Thương binh - Liệt sỹ, 97% người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người dân nơi cư trú.

- Bản thân thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng cũng nỗ lực phấn đấu vươn lên trở thành những tấm gương tiêu biểu, điển hình nhân tố mới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

3. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sỹ được chú trọng và đạt được kết quả tích cực

- Đảng, Nhà nước và quân đội đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Nhà nước đầu tư nâng cấp các trung tâm giám định ADN của các bộ, ngành nhằm đẩy nhanh việc xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

- Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã tích cực trong việc phát hiện, quy tập mộ liệt sỹ và ghi danh, ghi công liệt sỹ.

- Công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.

- Bằng phương pháp thực chứng, phương pháp giám định AND, các cơ quan chức năng đã quy tập, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ, sinh phẩm thân nhân liệt sỹ, phân tích hàng chục nghìn trường hợp, góp phần phục vụ tích cực cho công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ thời gian qua.

Thời gian qua, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được ...... hài cốt liệt sỹ; an táng tại ...... nghĩa trang trong cả nước.

- Việc xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sỹ được các cấp, các ngành chú trọng và đã đạt được những kết quả cụ thể.

Hiện cả nước có ...... công trình ghi công liệt sỹ, bao gồm đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ. Nhiều công trình trở thành công trình văn hóa, có giá trị về mỹ thuật, giáo dục truyền thống: Nghĩa trang Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Đền liệt sỹ Bến Dược, Khu tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc; Truông Bồn, tỉnh Nghệ An...

III. Phát huy thành tựu đạt được, khắc phục hạn chế bất cập, tiếp tục đẩy mạnh công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong giai đoạn hiện nay

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định: “Thực hiện chính tốt chính sách chăm sóc người có công trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực của Nhà nước; bảo đảm người có công có mức sống từ trung bình trở lên”. Để đạt được mục tiêu này, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp sau:

- Các cấp, các ngành cần chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách ưu đãi khác về kinh tế - xã hội đối với người có công, đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho người có công và con em của họ; giúp đỡ thiết thực về vật chất và tinh thần đối với các đối tượng chính sách, nhất là đối tượng còn nhiều khó khăn để phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các chính sách ưu đãi đối với người có công cho phù hợp với tình hình của đất nước. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch mọi chính sách về người có công.

- Làm tốt hơn công tác tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang liệt sỹ và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xác định danh tính liệt sỹ, thông báo và tạo điều kiện cho các gia đình người thân đến thăm viếng. Tiến hành sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công; qua đó thúc đẩy các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", “Toàn dân chăm sóc người có công với nước” phát triển rộng khắp, đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả thiết thực; đồng thời biểu dương những tấm gương thương binh, bệnh binh và người có công tiêu biểu.

- Đẩy mạnh và thực hiện tốt việc lập, xét duyệt hồ sơ thường xuyên; tập trung giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng, nhất là những hồ sơ đã được xác lập trong những giai đoạn trước đây nhưng chưa được xem xét giải quyết do chưa bảo đảm thủ tục, coi đây là nhiệm vụ quan trọng.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước với phương châm “Nhà nước, nhân dân và những người được hưởng chính sách ưu đãi cùng phấn đấu”.

- Đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống yêu nước và đạo nghĩa "Uống nước nhớ nguồn" trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc và trân trọng tri ân công lao to lớn của các anh hùng - liệt sỹ và những người có công với nước; biến nhận thức và tình cảm tốt đẹp đó thành hành động thiết thực góp phần thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

IV. Một số hoạt động chính trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ

HÌnh ảnh minh họa hoạt động Dâng hương kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ
HÌnh ảnh minh họa hoạt động Dâng hương kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ

Dựa trên kế hoạch số 1766/KH-LĐTBXH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) ban hành ngày 31 tháng 5 năm 2022, những hoạt động chính trong dịp kỷ niệm như sau:

1. Tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Thời gian: 7g30, ngày 27/7/2022.

- Địa điểm: Thành phố Hà Nội

- Thành phần:

+ Đoàn lãnh đạo cấp cao gồm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành, đoàn thể (Thành phần cụ thể theo quyết định của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước).

+ Đoàn đại biểu các bộ, ngành địa phương gồm: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

- Đơn vị tham mưu: Đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tham mưu.

2. Tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và Gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022.

- Thời gian: Từ ngày 22-24/7/2022 (Buổi Lễ chính được tổ chức vào lúc 9g00 ngày 24/7/2022).

- Địa điểm: Thành phố Hà Nội

- Đơn vị chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

- Số lượng đại biểu khoảng 1.000 người, trong đó đại biểu người có công là 450 người.

- Kinh phí: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị đồng tổ chức.

3. Tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc.

- Thời gian: 20 giờ 00, ngày 26/7/2022.

- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ cả nước.

- Đơn vị chủ trì: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Đơn vị phối hợp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương.

- Kinh phí tổ chức: Các đơn vị đồng tổ chức.

4. Tổ chức chương trình cầu truyền hình trực tiếp gặp mặt nhân chứng lịch sử tại 5 điểm cầu (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Hà Giang, Quảng Nam)

- Thời gian: 20 giờ 00, ngày 26/7/2022.

- Địa điểm: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Định, tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng Nam.

- Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên giáo Trung ương

- Đơn vị phối hợp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban nhân dân các địa phương: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Hà Giang, Quảng Nam.

5. Tổ chức Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công

- Thời gian: Ngày 15-16/7/2022

- Địa điểm: Tỉnh Nghệ An

- Đơn vị chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

- Số lượng đại diện thân nhân liệt sĩ tới dự và nhận Bằng Tổ quốc ghi công: 75 người.

- Kinh phí: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

6. Tổ chức Lễ phát động, vận động xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương.

- Đơn vị chủ trì: Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì.

- Đơn vị phối hợp: Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian: Tháng 6/2022

- Kinh phí: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương.

7. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công, thân nhân người có công với cách mạng tại các địa phương và các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng.

- Đơn vị chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Các địa phương.

- Thời gian: Tháng 7/2022.

- Kinh phí: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngân sách địa phương.

8. Các hoạt động tuyên truyền

- Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, trọng tâm là Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 và các văn bản hướng dẫn

- Xây dựng phim, phóng sự, mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền cao điểm vào tháng 7/2022 trên các báo, đài, tạp chí về: gương điển hình người tốt việc tốt trong công tác người có công với cách mạng; người có công vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi; tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa; xã, phường làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ

- Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan truyền thông và các địa phương

- Kinh phí: Các đơn vị liên quan

V. Ngày Thương binh Liệt sĩ tiếng Anh là gì?

Ngày thương binh liệt sĩ là một ngày lễ lớn trọng đại của đất nước, tổ chức những hoạt động nhằm tôn vinh những công lao to lớn của những người thương binh liệt sĩ, người có công với Cách mạng, với Tổ quốc. Trong học tập, đặc biệt là học tiếng Anh, ngày thương binh liệt sĩ là chủ đề chúng ta hoàn toàn có thể ôn lại lịch sử thông qua học các từ vựng liên quan đến ngày này. Dưới đây là một vài những thông tin hữu ích cho bạn đọc:

Ngày Thương binh Liệt sĩ là Vietnam's War Invalids and Martyrs Day hoặc War Invalids and Martyrs' Day.

Một số từ vựng liên quan đến ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7:

- War invalid /wɔːr 'ɪnvəlɪd/ (n): thương binh

- War martyr /wɔːr 'mɑ:rtər/ (n): liệt sĩ

- Revolutionary contributor/hero (n): người có công với cách mạng, anh hùng cách mạng

- Veteran (n): cựu chiến binh

- Comrade (n): đồng chí, bạn chiến đấu

- Chemical warfare (n): chiến tranh hóa học

- War heroes and martyrs (n): các anh hùng liệt sĩ

- Monument to War Heroes and Martyrs (n): Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

- Heroic /hɪ'roʊɪk/ (adj): anh hùng

- Vietnamese Heroic Mother (n): Bà mẹ Việt Nam anh hùng

- National liberation and reunification /'næʃnəl ˌlɪbə'reɪʃn ˌri:ˌju:nɪfɪ'keɪʃn/ (n): (công cuộc) giải phóng và thống nhất đất nước.

- Patriot (n): người yêu nước, nhà ái quốc

- War crime: tội ác chiến tranh

- Noble sacrifice (n): sự hy sinh cao cả

VI. Các cụm từ tiếng Anh về ngày thương binh liệt sĩ (27/7)

Học tiếng Anh với chủ đề lịch sử, dân tộc càng thêm bổ ích và có ý nghĩa hơn nữa. Để khi có dịp trao đổi về lịch sử và các sự kiện lớn của đất nước, chúng ta cần biết một vài những cụm từ tiếng Anh sau:

1. Viet Nam's War Invalids and Martyrs Day (July 27) : Ngày thương binh liệt sỹ 27/7

- Đọc: Invalids /'ɪnvəlɪdz/, Martyrs /'mɑ:rtərz/

- Chú ý: Phải có dấu sở hữu cách 's ở sau Viet Nam nhé. Trong các văn bản bằng tiếng Anh của Nhà nước, tên nước Việt Nam thường được để nguyên là Viet Nam, mặc dầu bạn cũng thấy "Vietnam" được dùng ở những chỗ khác.

2. War heroes and martyrs = Các anh hùng liệt sỹ

- Đọc: Heroes /'hɪroʊz/

3. Monument to War Heroes and Martyrs = Tượng đài các anh hùng liệt sỹ.

- Đọc: Monument /'mɑ:njumənt/

4. Vietnamese Heroic Mother = Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

- Đọc: Heroic /hɪ'roʊɪk/

5. National liberation and reunification = (công cuộc) giải phóng và thống nhất đất nước.

- Đọc: /'næʃnəl ˌlɪbə'reɪʃn ˌri:ˌju:nɪfɪ'keɪʃn/

6. Ho Chi Minh Mausoleum = Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Đọc: Mausoleum /ˌmɔ:sə'li:əm/

Trên đây là một số nội dung về công tác tuyên truyền kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Hy vọng qua bài viết này các bạn đã hiểu rõ hơn về lịch sử ra đời cũng như ý nghĩa của ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, từ đó đưa ra được nhiều hoạt động thiết thực trong công tác tổ chức lễ kỷ niệm ngày 27/7.

Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính thuộc chuyên mục Biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
14 8.181
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo