Đáp án cuộc thi cải cách hành chính Sóc Trăng 2023

Đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng 2022 là đáp án thi trực tuyến cuộc thi cải cách hành chính Sóc Trăng năm 2022 diễn ra từ 15/9/2022 đến 15/10/2022. Sau đây là nội dung chi tiết câu hỏi và gợi ý đáp án thi Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng 2022, mời các bạn cùng tham khảo.

Để tham gia dự thi Cuộc thi Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng 2022, người chơi truy cập vào đường link https://hoithitructuyencchc.soctrang.gov.vn/ và đăng kí tài khoản để tham gia.

Lưu ý:

  • Đáp án dưới đây được thực hiện hoàn toàn bởi HoaTieu.vn, không phải là đáp án chính thức do BTC cuộc thi công bố. 
  • Câu hỏi trong bài thi của thí sinh có thể thay đổi nội dung và số thứ tự so với đáp án dưới đây. 
Đáp án Cuộc thi cải cách hành chính Sóc Trăng
Đáp án Cuộc thi cải cách hành chính Sóc Trăng

1. Đáp án Cuộc thi cải cách hành chính Sóc Trăng 2022 - Bộ 1

Câu 1. Nội dung nào sau đây là nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức?
A. Áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất nếu có 02 hành vi vi phạm trong cùng thời điểm
B. Nghiêm minh, đúng luật, khách quan, công bằng và đảm bảo mật
C. Tách riêng từng nội dung vi phạm để xử lý kỷ luật nhiều lần tương ứng với mỗi hành vi vi phạm
D. Xử lý kỷ luật hành chính được thay cho truy cứu trách nhiệm hình sự

Câu 2. Theo quan điểm được nêu trong “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, yếu tố nào sau đây đóng vai trò là trung tâm của chuyển đổi số?
A. Người dân
B. Thể chế và công nghệ
C. Phát triển nền tảng số
D. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Câu 3. Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đề ra bao nhiêu lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trước?
A. 06 lĩnh vực
B. 05 lĩnh vực
C. 07 lĩnh vực
D. 08 lĩnh vực

Câu 4. Theo quy định, loại hồ sơ, giấy tờ nào sau đây phải thực hiện số hóa theo Đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành?
A. Tất cả đúng
B. Kết quả xử lý hồ sơ của các cơ quan, đơn vị tham gia trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
C. Giấy tờ trong thành phần hồ sơ mà cá nhân, tổ chức nộp là kết quả giải quyết của thủ tục hành chính trước đó
D. Kết quả giải quyết của thủ tục hành chính

Câu 5. Nội dung nào sau đây là chỉ tiêu liên quan đến vấn đề cung cấp dịch vụ chất lượng phục vụ xã hội nêu trong Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030?
A. Đến năm 2025, 95% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương
B. Đến năm 2025, 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương
C. Tất cả sai
D. Đến năm 2025, 70% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương

Câu 6. Nội dung nào sau đây là chỉ tiêu thuộc vấn đề giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - xã hội nêu tại Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030?
A. Đến năm 2023, mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đều triển khai tư vấn khám, chữa bệnh từ xa dựa trên nhu cầu thực tế
B. Tất cả sai
C. Đến năm 2025, mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đều triển khai tư vấn khám, chữa bệnh từ xa dựa trên nhu cầu thực tế
D. Đến năm 2024, mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đều triển khai tư vấn khám, chữa bệnh từ xa dựa trên nhu cầu thực tế

Câu 7. Căn cứ vào quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nội dung nào sau đây được ban hành dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật?
A. Chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vàm Cống, tỉnh An Giang
B. Phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác Thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030"
C. Về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
D. Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Câu 8. Căn cứ vào quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nội dung nào sau đây được ban hành dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật?
A. Về việc bổ sung danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
B. Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
C. Về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội
D. Về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội

Câu 9. Theo quy định, nếu cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có 55% thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo chế độ làm việc do cơ quan có thẩm quyền quy định thì cách tính thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo tháng được tính như thế nào?
A. Không tính
B. Tính cả tháng
C. Tính nửa tháng
D. Do thủ trưởng đơn vị quyết định

Câu 10. Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định đổi tên đơn vị hành chính xã?
A. Ủy ban thường vụ Quốc hội
B. Hội đồng nhân dân xã
C. Hội đồng nhân dân tỉnh
D. Hội đồng nhân dân cấp huyện

2. Đáp án Cuộc thi cải cách hành chính Sóc Trăng 2022 - Bộ 2

Câu 1. Trường hợp nào sau đây khi người thực hiện hành vi vi phạm mà không bị xử phạt vi phạm hành chính?
A. Người vi phạm hành chính là người có bệnh làm hạn chế khả năng nhận thức
B. Tất cả sai
C. Vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần
D. Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết

Về ý A - Theo quy định Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Người không có năng lực trách nhiệm hành chính là người thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Tuy nhiên đáp án A này không chính xác với quy định luật hành chính.

Câu 2. Phát biểu sau đây đúng hay sai so với quy định của pháp luật: "Chỉ có tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật"?
A. Đúng
B. Sai

Câu 3. Nội dung nào sau đây đúng với quy định về thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong xử phạt vi phạm hành chính?
A. Tịch thu tang vật vi phạm hành chính
B. Phạt tiền 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường
C. Tất cả đúng
D. Phạt cảnh cáo

Câu 4. Địa phương nào sau đây dẫn đầu cả nước về vị trí xếp hạng Chỉ số chuyển đổi số vào năm 2021?
A. Đà Nẵng
B. Sóc Trăng
C. Bà Rịa - Vũng Tàu
D. Thừa Thiên Huế

Câu 5. Nội dung nào sau đây là phản ánh đúng mục tiêu cơ bản của tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 nêu tại Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 27/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030?
A. Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 8%
B. Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 5%
C. Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 6%
D. Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%

Câu 6. Lĩnh vực nào sau đây không phải là lĩnh vực cần ưu tiên Chuyển đổi số trong Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030?
A. Tài nguyên và môi trường
B. Tất cả đúng
C. Văn hóa

Câu 7. Kể từ ngày 01/7/2021, trường hợp nào sau đây thuộc trường hợp phải thực hiện hạn chế quyền tự do cư trú của công dân?
A. Địa bàn có tình trạng mất an ninh
B. Người bị cách ly do có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng
C. Người đang điều trị bệnh nội trú có xác định của cơ sở y tế
D. Tất cả đúng

Câu 8. Căn cứ vào quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nội dung nào sau đây được ban hành dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật?
A. Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2022
B. Tất cả sai
C. Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
D. Về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường

Câu 9. Theo quy định của pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Bộ phận Một cửa cấp xã do cá nhân, tổ chức nào sau đây có thẩm quyền quyết định thành lập?
A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
B. Ủy ban nhân dân cấp xã
C. Ủy ban nhân dân cấp huyện
D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Câu 10. Theo quy định, nếu cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng có thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục 29 ngày thì có được tính vào thời gian hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định đối với người công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hay không?
A. Được tính ½ thời gian nghỉ
B. Được tính vào thời gian hưởng
C. Do thủ trưởng đơn vị quyết định
D. Không tính vào thời gian hưởng

Mời các bạn tham khảo nội dung có liên quan tại chuyên mục Bài thu hoạch, bài dự thi mảng Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
9 2.379
0 Bình luận
Sắp xếp theo