Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK mới lớp 5 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK mới lớp 5 Chân trời sáng tạo - Tất cả các môn gồm: Toán, Tiếng việt, Âm nhạc, Mỹ thuật, Khoa học, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm... là tài liệu hữu ích để giáo viên tham khảo, nhằm nhanh chóng trả lời các câu hỏi bài tập cuối khóa tập huấn thay sách giáo khoa mới lớp 5 năm học 2024-2025. Sau đây là chi tiết Đáp án 10 câu hỏi tập huấn thay SGK lớp 5 bộ Chân trời sáng tạo. Mời thầy cô cùng theo dõi.

Lưu ý: Đáp án 10 câu hỏi tập huấn SGK lớp 5 bộ Chân trời sáng tạo chỉ mang tính chất tham khảo.

Đáp án câu hỏi sau tập huấn SGK lớp 5 Chân trời sáng tạo
Đáp án câu hỏi sau tập huấn SGK lớp 5 Chân trời sáng tạo

1. Đáp án tập huấn SGK Tiếng Việt 5 Chân trời sáng tạo

2. Đáp án tập huấn SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

3. Đáp án tập huấn SGK Khoa học 5 Chân trời sáng tạo

4. Đáp án tập huấn SGK Lịch sử - Địa lí 5 Chân trời sáng tạo

5. Đáp án tập huấn SGK Đạo đức 5 Chân trời sáng tạo

6. Đáp án tập huấn SGK Hoạt động trải nghiệm 5 Chân trời sáng tạo

7. Đáp án tập huấn SGK Tin học 5 Chân trời sáng tạo

8. Đáp án tập huấn SGK Công nghệ 5 Chân trời sáng tạo

9. Đáp án tập huấn SGK Giáo dục thể chất 5 Chân trời sáng tạo

10. Đáp án tập huấn SGK Âm nhạc 5 Chân trời sáng tạo

11. Đáp án tập huấn SGK Mĩ thuật 5 Chân trời sáng tạo

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác Dành cho giáo viên trên chuyên mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
19 6.805
0 Bình luận
Sắp xếp theo