Đáp án tập huấn SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo 2024-2025

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK mới môn Toán 5 Chân trời sáng tạo giúp giáo viên tham khảo để nhanh chóng hoàn thành 10 câu hỏi trắc nghiệm bài kiểm tra thu hoạch sau đợt tập huấn thay SGK môn Toán năm học 2024-2025. Sau đây là Đáp án 10 câu hỏi tập huấn SGK Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo năm học 2024-2025. Mời thầy cô cùng tham khảo.

Lưu ý: Đáp án 10 câu hỏi tập huấn SGK Toán lớp 5 bộ Chân trời sáng tạo chỉ mang tính chất tham khảo.

Đáp án tập huấn sách giáo khoa lớp 4 mới
Tập huấn sách giáo khoa mới lớp 5 Chân trời sáng tạo

CÂU HỎI THU HOẠCH
SAU ĐỢT TẬP HUẤN MÔN TOÁN LỚP 5 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Các câu hỏi giúp giáo viên tự đánh giá.

Câu 1. Mục tiêu của môn Toán lớp 5 Chương trình năm 2018 chú trọng điều gì?

 1. Kiến thức, kĩ năng toán học cơ bản ban đầu.
 2. Hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực đặc thù.
 3. Dạy học tích hợp.
 4. Phát triển song song hai nhánh theo định hướng tích hợp: kiến thức, kĩ năng toán học cơ bản ban đầu; hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực đặc thù.

Đáp án: D

Câu 2. Nội dung các bài trong sách Toán 5 giúp cho việc hình thành và phát triển các phẩm chất nào đối với môn Toán?

 1. Chăm chỉ – Trung thực.
 2. Chăm chỉ – Trung thực – Trách nhiệm.
 3. Nhân ái – Chăm chỉ – Trung thực – Trách nhiệm.
 4. Yêu nước – Nhân ái – Chăm chỉ – Trung thực – Trách nhiệm.

Đáp án: D

Câu 3. Chương trình Toán 5 năm 2018 gồm các mạch kiến thức nào?

 1. Ba mạch kiến thức: Số và Phép tính – Hình học – Đo lường.
 2. Ba mạch kiến thức: Số và Phép tính – Hình học và Đo lường – Một số yếu tố Thống kê và Xác suất.
 3. Bốn mạch kiến thức: Số và Phép tính – Hình học – Đo lường – Giải toán.
 4. Năm mạch kiến thức: Số và Phép tính – Hình học – Đo lường – Giải toán – Một số yếu tố Thống kê và Xác suất.

Đáp án: B

Câu 4. Mỗi bài trong sách Toán 5 được biên soạn để dạy trong mấy tiết?

 1. 1 tiết.
 2. 2 tiết.
 3. 3 tiết.
 4. Có thể 1 hoặc nhiều tiết.

Đáp án: D

Câu 5. HS cần đạt được yêu cầu gì khi giải quyết vấn đề gắn với việc giải các bài toán về tỉ số?

 1. Tính tỉ số phần trăm của hai số.
 2. Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước.
 3. Tính tỉ số phần trăm của hai số; tìm giá trị phần trăm của một số cho trước.
 4. Tính tỉ số phần trăm của hai số; tìm giá trị phần trăm của một số cho trước; tìm một số biết giá trị phần trăm của số đó.

Đáp án: C

Câu 6. Học sinh cần đạt được yêu cầu gì khi thực hiện việc sắp xếp các phân số theo thứ tự?

 1. Sắp xếp thứ tự các phân số trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại (trong một nhóm không quá ba phân số).
 2. Sắp xếp thứ tự các phân số trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại (trong một nhóm không quá bốn phân số).
 3. Sắp xếp thứ tự các phân số trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại (trong một nhóm không quá năm phân số).
 4. Sắp xếp thứ tự các phân số trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại (trong một nhóm không giới hạn số lượng các phân số).

Đáp án: B

Câu 7. Trong chương trình Toán cấp Tiểu học, học sinh học nhận biết các đơn vị đo độ dài nào?

 1. km; m; dm; cm; mm. 
 2. km; hm; m; dm; cm; mm.
 3. km; dam; m; dm; cm; mm.
 4. km; hm; dam; m; dm; cm; mm.

Đáp án: A

Câu 8. Chương trình môn Toán cấp Tiểu học không có tuyến kiến thức Giải toán. Vậy nội dung Giải toán có cần thiết phải dạy ở lớp 5 không?

 1. Không cần thiết phải dạy giải toán.
 2. Dạy cũng được, không dạy cũng được.
 3. Có dạy, tuy nhiên không cần quan tâm.
 4. Giải toán là một bộ phận của GQVĐ, việc dạy giải toán phải được quan tâm đúng mức.

Đáp án: D

Câu 9. Các đối tượng học sinh nào sẽ thực hiện các mục Vui học, Khám phá, Thử thách?

 1. Học sinh Giỏi.
 2. Học sinh Giỏi – Khá.
 3. Học sinh Giỏi – Khá – Trung bình.
 4. Khuyến khích toàn bộ HS trong lớp thực hiện, tuy nhiên không ép buộc tất cả các em phải hoàn thành.

Đáp án: D

Câu 10. Trong quá trình dạy học Toán 5, nếu xuất hiện các khó khăn thì GV phải giải quyết như thế nào?

 1. Trao đổi ý kiến trong nhóm chuyên môn.
 2. Tham khảo ý kiến của các giáo viên nhiều kinh nghiệm.
 3. Tham khảo ý kiến của các tác giả viết SGK.
 4. Sử dụng cả ba phương án trên.

Đáp án: D

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác Dành cho giáo viên trên chuyên mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
14 343
0 Bình luận
Sắp xếp theo