Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn. Sắp đến kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, tỉnh Lạng Sơn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn dành cho các đối tượng là công dân từ đủ 12 tuổi trở lên đang học tập, sinh sống, làm việc tại tỉnh Lạng Sơn.

Hãy cùng Hoatieu.vn tham khảo đáp án cuộc thi này nhé.

1. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn tuần 8

Câu hỏi 1: Tiểu đội nữ dân quân xã Quang Lang (Chi Lăng) bắn rơi máy bay địch vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 01/12/1965Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 01/11/1965

Ngày 11/12/1965

Ngày 01/10/1965

Câu hỏi 2: Lễ hội truyền thống tiêu biểu nào của đồng bào Tày, Nùng Lạng Sơn?

Lễ hội Báo Slao (Tình yêu)

Lễ hội Lồng Tồng (Xuống đồng)Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Lễ hội đền Bắc Lệ

Lễ hội Phài Lừa (Đua thuyền)

Câu hỏi 3: Tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu huyện biên giới?

Có 03 huyện

Có 05 huyện

Có 06 huyện

Có 04 huyện

Câu hỏi 4: Tỉnh Cao Lạng được thành lập vào tháng, năm nào?

Tháng 5/1976

Tháng 4/1976Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Tháng 3/1976

Tháng 6/1976

Câu hỏi 5: Năm 2020, tỷ lệ thôn, bản, khối phố tỉnh Lạng Sơn đạt danh hiệu văn hóa đạt bao nhiêu %?

Đạt 78%Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Đạt 80%

Đạt 81%

Đạt 79%

Câu hỏi 6: Đến năm 2020, tỷ lệ bác sỹ/1 vạn dân của tỉnh Lạng Sơn ở mức nào?

10 bác sỹ/1 vạn dân

11 bác sỹ/1 vạn dânĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

12 bác sỹ/1 vạn dân

13 bác sỹ/1 vạn dân

Câu hỏi 7: Đến năm 2020, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt bao nhiêu %?

Đạt 99%

Đạt 98%Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Đạt 78%

Đạt 88%

Câu hỏi 8: Năm 1964 huyện Điềm He cùng 6 xã của huyện Bằng Mạc hợp nhất thành huyện nào ?

Huyện Bắc Sơn

Huyện Văn QuanĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Huyện Chi Lăng

Huyện Bình Gia

Câu hỏi 9: Huyện Đình Lập sáp nhập vào tỉnh Lạng Sơn vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 29/10/1978

Ngày 29/11/1978

Ngày 29/12/1978Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 29/9/1978

Câu hỏi 10: Năm 1964 huyện Văn Uyên và huyện Thoát Lãng hợp nhất thành huyện nào?

Huyện Văn Quan

Huyện Bắc Sơn

Huyện Văn LãngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Huyện Bình Gia

2. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn tuần 7

Câu hỏi 1: Chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950 được diễn ra như thế nào?

Là Chiến dịch thực hiện quyết tâm “Chỉ có thắng, không có bại”.

Là Chiến dịch tiến công quy mô lớn đầu tiên của Quân đội trong kháng chiến chống thực dân Pháp

Là Chiến dịch được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp ra mặt trận chỉ đạo chiến dịch.

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 2: Trước khi sáp nhập vào tỉnh Lạng Sơn, huyện Hữu Lũng thuộc tỉnh nào?

Tỉnh Bắc GiangĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh Cao Bằng

Tỉnh Thái Nguyên

Câu hỏi 3: Đến năm 2020, toàn tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu trường học đạt chuẩn quốc gia?

Có 230 trườngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Có 220 trường

Có 215 trường

Có 225 trường

Câu hỏi 4: Lạng Sơn thuộc Khu tự trị Việt Bắc vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 01/8/1956

Ngày 01/7/1956Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 01/6/1956

Ngày 01/5/1956

Câu hỏi 5: Thành phố Lạng Sơn được công nhận là đô thị loại II vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 25/5/2019

Ngày 25/3/2019Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 25/4/2019

Ngày 25/2/2019

Câu hỏi 6: Đến cuối năm 2019, sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu xã, phường, thị trấn?

Có 226 xã, phường, thị trấn

Có 210 xã, phường, thị trấn

Có 216 xã, phường, thị trấn

Có 200 xã, phường, thị trấnĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 7: Đến năm 2020, toàn tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã?

Có 155 xã, phường, thị trấnĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Có 150 xã, phường, thị trấn

Có 145 xã, phường, thị trấn

Có 140 xã, phường, thị trấn

Câu hỏi 8: Lạng Sơn được giải phóng vào ngày, tháng, năm nào?

17/11/1950

17/10/1950Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

17/11/1951

17/10/1951

Câu hỏi 9: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức Lạng Sơn vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 23/3/1960

Ngày 23/4/1960

Ngày 23/02/1960Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 23/5/1960

Câu hỏi 10: Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giảm còn bao nhiêu%?

Giảm còn 7,89%Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Giảm còn 10,89%

Giảm còn 9,89%

Giảm còn 8,89%

3. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn tuần 6

Câu hỏi 1: Chiến thắng Biên giới Thu - Đông diễn ra vào năm nào?

Năm 1951

Năm 1949

Năm 1952

Năm 1950Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 2: Năm 1947 tỉnh Lạng Sơn thuộc Liên khu nào?

Liên khu C

Liên khu D

Liên khu AĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Liên khu B

Câu hỏi 3: Tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp huyện?

Có 10 đơn vị

Có 9 đơn vị

Có 12 đơn vị

Có 11 đơn vịĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 4: Đường biên giới của tỉnh Lạng Sơn tiếp giáp với Quảng Tây, Trung Quốc dài bao nhiêu km?

Dài 234,74 km

Dài 233,74 km

Dài 232,74 km

Dài 231,74 kmĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 5: Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Lạng Sơn tăng gấp mấy lần so với năm 2015?

Tăng 1,74 lần

Tăng 1,64 lần

Tăng 1,54 lần

Tăng 1,44 lầnĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 6: Trước khi sáp nhập vào tỉnh Lạng Sơn năm 1949, huyện Lộc Bình thuộc tỉnh nào?

Tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh Hải Ninh (nay là tỉnh Quảng Ninh)Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 7: Ban chỉ đạo kháng chiến tỉnh Lạng Sơn được thành lập vào tháng, năm nào?

Tháng 7/1949

Tháng 6/1949

Tháng 8/1949Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Tháng 9/1949

Câu hỏi 8: Đến năm 2020, tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới?

65 xã

75 xãĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

60 xã

70 xã

Câu hỏi 9: Thu nhập bình quân của tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 đạt bao nhiêu triệu đồng/người?

Đạt 46,5 triệu đồng/người

Đạt 44,5 triệu đồng/người

Đạt 47,5 triệu đồng/ngườiĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Đạt 45,5 triệu đồng/người

Câu hỏi 10: Chiến thắng Bông Lau diễn ra vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 30/11/1947

Ngày 30/10/1947Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 30/9/1947

Ngày 30/8/1947

4. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn tuần 5

Câu hỏi 1: Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Lạng Sơn được thành lập vào tháng, năm nào?

Tháng 11/1945

Tháng 8/1945

Tháng 10/1945Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Tháng 9/1945

Câu hỏi 2: Tỉnh ủy lâm thời Lạng Sơn được kiện toàn, củng cố vào tháng, năm nào?

Tháng 7/1945

Tháng 5/1945Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Tháng 6/1945

Tháng 8/1945

Câu hỏi 3: Dân tộc nào chiếm tỷ lệ cao nhất trong các dân tộc ở tỉnh Lạng Sơn?

Dân tộc Kinh

Dân tộc Dao

Dân tộc Tày

Dân tộc Nùng Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 4: Các căn cứ du kích Chi Lăng (Lộc Bình), Ba Sơn (Cao Lộc) được thành lập vào năm nào?

Năm 1946

Năm 1949

Năm 1948

Năm 1947Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 5: Tỉnh Lạng Sơn hiện nay có bao nhiêu dân tộc chủ yếu cùng sinh sống?

Có 9 dân tộc chủ yếu

Có 6 dân tộc chủ yếu

Có 8 dân tộc chủ yếu

Có 7 dân tộc chủ yếuĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 6: Năm 1946 tỉnh Lạng Sơn trực thuộc chiến khu nào?

Chiến khu 11

Chiến khu 10

Chiến khu 12Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Chiến khu 13

Câu hỏi 7: Thành bộ Việt Minh tỉnh Lạng Sơn được thành lập vào tháng, năm nào?

Tháng 12/1945

Tháng 9/1945Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Tháng 10/1945

Tháng 11/1945

Câu hỏi 8: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện đạt và vượt bao nhiêu chỉ tiêu so với Đại hội đề ra?

Đạt 19/20

Đạt 17/20

Đạt 20/20

Đạt 18/20Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 9: Giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh Lạng Sơn có tỷ lệ cư dân thành thị được sử dụng nước sạch bao nhiêu %?

99,9%Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

97,9%

98,9%

96,9%

Câu hỏi 10: Giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh Lạng Sơn có tỷ lệ cư dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh bao nhiêu%?

95%Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

94%

96%

97%

5. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn tuần 4

Câu hỏi 1: Sản phẩm dược liệu, nông sản nào của tỉnh Lạng Sơn đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý?

Hoa Hồi Lạng Sơn, Hồng không hạt Bảo LâmĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Thạch đen Tràng Định

Quýt Bắc Sơn, Na Chi Lăng

Quế Tràng Định, Đào Mẫu Sơn

Câu hỏi 2: Ai là Chỉ huy trưởng đầu tiên của Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn?

Đồng chí Chu Văn Tấn

Đồng chí Nguyễn Cao Đàm

Đồng chí Lương Văn TriĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Phùng Chí Kiên

Câu hỏi 3: Tỉnh Lạng Sơn có các làn điệu dân ca nào phổ biến?

Hát Then

Hát Lượn

Hát Sli

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 4: Khởi nghĩa Bắc Sơn diễn ra vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 29/9/1940

Ngày 27/9/1940Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 28/9/1940

Ngày 26/9/1940

Câu hỏi 5: Giai đoạn 2011 - 2015, số hộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt bao nhiêu %?

Đạt 97,5%Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Đạt 97,8%

Đạt 97,7%

Đạt 97,6%

Câu hỏi 6: Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 23/01/1941

Ngày 23/04/1941

Ngày 23/02/1941Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 23/03/1941

Câu hỏi 7: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Bắc Sơn được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 26/9/1936

Ngày 23/9/1936

Ngày 24/9/1936

Ngày 25/9/1936Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 8: Giai đoạn 2015 - 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn tăng bình quân hằng năm đạt bao nhiêu %?

Đạt 9,1%

Đạt 7,1%

Đạt 8,1%

Đạt 6,1%Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 9: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Tràng Định được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 10/4/1938

Ngày 12/4/1938

Ngày 11/4/1938Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 13/4/1938

Câu hỏi 10: Giai đoạn 2015 - 2020, hằng năm tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu doanh nghiệp của cả nước thường xuyên tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn?

Gần 3.500Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Gần 3.000

Gần 2.500

Gần 4.000

6. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn tuần 3

Câu hỏi 1: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Lạng Sơn thành lập năm nào?

Năm 1934

Năm 1936

Năm 1935

Năm 1933Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 2: Tỉnh Lạng Sơn nổi tiếng với những trái cây đặc sản nào?

Quýt Bắc Sơn

Hồng Bảo Lâm, Đào Mẫu Sơn

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Na Chi Lăng

Câu hỏi 3: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Lạng Sơn được thành lập gồm mấy đảng viên?

Có 6 đảng viên

Có 5 đảng viênĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Có 7 đảng viên

Có 4 đảng viên

Câu hỏi 4: Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Lạng Sơn là ai?

Đồng chí Hoàng Văn ThụĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Mã Khánh Phương

Đồng chí Lương Văn Tri

Đồng chí Đoàn Viết Bứng

Câu hỏi 5: Ban Cán sự tỉnh Lạng Sơn được thành lập vào tháng, năm nào?

Tháng 10/1934

Tháng 9/1934

Tháng 8/1934

Tháng 7/1934Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 7: Năm 1932, các tổ chức quần chúng cách mạng khu vực biên giới được gây dựng ở những địa danh nào?

Khưa Đa

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ma Mèo

Tân Yên, Thụy Hùng

Câu hỏi 8: Tỉnh Lạng Sơn đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi vào năm nào?

Năm 2008Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Năm 2007

Năm 2006

Năm 2009

Câu hỏi 9: Thành phố Lạng Sơn có những danh thắng nổi tiếng nào?

Chùa Tiên, Giếng Tiên

Động Tam Thanh, Động Nhị Thanh

Cả 3 phương án đều đúngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc

Câu hỏi 10: Giai đoạn 2015 - 2020, độ che phủ rừng của tỉnh Lạng Sơn đạt bao nhiêu %?

Đạt 61%

Đạt 62%

Đạt 63%Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Đạt 60%

7. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Câu hỏi 1: Thực dân Pháp bỏ đạo quan binh và lập lại tên cũ tỉnh Lạng Sơn ngày, tháng, năm nào?

Ngày 20/8/1905

Ngày 20/9/1905

Ngày 20/7/1905

Ngày 20/6/1905Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 2: Tỉnh Lạng Sơn thu ngân sách lần đầu tiên đạt trên một nghìn tỷ đồng vào năm nào?

Năm 1999

Năm 2001Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Năm 2000

Năm 2002

Câu hỏi 3: Lễ hội nào ở Lạng Sơn tổ chức từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng hằng năm?

Lễ hội Chùa Tiên

Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ (hay còn gọi là Lễ hội Đầu pháo)Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Lễ hội Chùa Tam Thanh

Lễ hội đền Vua Lê

Câu hỏi 4: Nghĩa quân Cai Kinh, Lạng Sơn đánh đồn Chi Lăng vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 31/8/1885

Ngày 31/5/1885Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 31/6/1885

Ngày 31/7/1885

Câu hỏi 5: Tỷ lệ hộ dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam, giai đoạn 2001 - 2005 đạt bao nhiêu %?

99%

97%Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

100%

98%

Câu hỏi 6: Tỉnh Lạng Sơn hoàn thành phổ cập trung học cơ sở vào năm nào?

Năm 2007

Năm 2009

Năm 2006Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Năm 2008

Câu hỏi 7: Thực dân Pháp chiếm thị xã Lạng Sơn vào năm nào?

Năm 1885Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Năm 1888

Năm 1886

Năm 1887

Câu hỏi 8: Năm 1831, tỉnh Lạng Sơn được thành lập gồm mấy phủ, mấy châu?

Có 1 phủ và 7 châuĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Có 4 phủ và 4 châu

Có 3 phủ và 5 châu

Có 2 phủ và 6 châu

Câu hỏi 9: Đầu thế kỷ XX, tỉnh Lạng Sơn gồm mấy phủ, mấy châu?

Có 3 phủ và 7 châu

Có 2 phủ và 8 châu

Có 1 phủ và 9 châuĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Có 4 phủ và 6 châu

Câu hỏi 10: Dân số tỉnh Lạng Sơn tính đến ngày 01/4/2019 có bao nhiêu người?

Có 781.655 người Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Có 781.650 người

Có 781.660 người

Có 781.665 người

8. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn tuần 1

Câu hỏi 1: Tên gọi Thừa tuyên Lạng Sơn có từ năm nào?

Năm 1469

Năm 1466 Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Năm 1467

Năm 1468

Câu hỏi 2: Tỉnh Lạng Sơn được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 04/12/1831

Ngày 04/10/1831Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 04/11/1831

Ngày 04/9/1831

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 3: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2006-2010) ở Lạng Sơn là bao nhiêu %?

11,45%

10,45%Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

9,45%

8,45%

Câu hỏi 4: Chiến thắng Chi Lăng diễn ra vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 10/12/1427

Ngày 10/10/1427Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 10/11/1427

Ngày 10/9/1427

Câu hỏi 5: Phủ Lạng Sơn được đổi tên thành Trấn Lạng Sơn vào năm nào?

Năm 1387

Năm 1397Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Năm 1399

Năm 1398

Câu hỏi 6: Tỷ lệ số hộ dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được sử dụng điện lưới quốc gia giai đoạn 2001 - 2005 là bao nhiêu %?

85%

80,5%

70%Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

75%

Câu hỏi 7: Văn hóa Bắc Sơn thuộc thời kỳ nào?

Thời kỳ đồ đồng

Thời kỳ đồ đá cũ

Thời kỳ đồ đá mớiĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Thời kỳ đồ sắt

Câu hỏi 8: Tỷ lệ số hộ dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được xem truyền hình giai đoạn 2001 - 2005 là bao nhiêu %?

73%Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

72%

74%

75%

Câu hỏi 9: Năm 1428: Trấn Lạng Sơn thuộc Đạo nào?

Bắc ĐạoĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Đông Đạo

Tây Đạo

Nam Đạo

Câu hỏi 10: Đến năm 2020, Lạng Sơn có bao nhiêu di tích cấp Quốc gia đặc biệt?

Có 2 di tích

Có 1 di tíchĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Có 4 di tích

Có 3 di tích

9. Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Cách thức dự thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Để tham gia cuộc thi, các bạn truy cập vào http://tracnghiem.tuyengiaolangson.vn sau đó tạo tài khoản mới và tham gia cuộc thi, trả lời hết 10 câu hỏi trắc nghiệm và dự đoán số người trả lời đúng.

Thời gian thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Cuộc thi được tổ chức từ 5/7 đến 30/8. Mỗi tuần sẽ có 1 đợt thi, bắt đầu vào thứ 2 và kết thúc vào thứ 2 tuần kế tiếp.

Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn gồm:

  • 01 giải Nhất: trị giá 1.000.000 đồng kèm theo giấy chứng nhận Giải thưởng.
  • 03 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 700.000 đồng kèm theo giấy chứng nhận Giải thưởng.
  • 05 giải Ba: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng kèm theo giấy chứng nhận Giải thưởng.
  • 15 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 300.000 đồng kèm theo giấy chứng nhận Giải thưởng.

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ được phép tham gia thi 01 lần/ngày, 07 lần/tuần; được công nhận kết quả đúng và thời gian tham gia trả lời vào lần thi cuối cùng của tuần thi đó.

Trên đây là Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn mà Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc. Để biết thêm các thông tin hữu ích khác, mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn sẽ được Hoatieu.vn cập nhật vào mỗi tuần, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

Cuộc thi nói trên đã hòa chung không khí vui mừng hướng tới kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 – 4/11/2021). Để chào mừng ngày lễ này, các cấp ngành và các tầng lớp nhân dân trong địa bàn tỉnh đã và đang tổ chức rất nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.

Bên cạnh thành phố Lạng Sơn, các huyện trong tỉnh cũng tích cực thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền hướng về kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn như: Xây dựng các băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động và tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh cơ sở...

Vượt qua nhiều khó khăn, tỉnh Lạng Sơn trong những năm gần đây đã vươn lên phát triển mạnh mẽ, tận dụng các thế mạnh của mình để đẩy mạnh phát triển xuất nhập khẩu. Từ đó, đời sống người dân cũng được cải thiện nhiều. Cuộc thi là cơ hội để nhân dân trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn hiểu hơn về những thời kỳ trong bước tiến của tỉnh: Thành lập tỉnh, các mốc phát triển trong những năm khác nhau của tỉnh Lạng Sơn,...

Hoatieu.vn hi vọng qua cuộc thi này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về lịch sử tỉnh Lạng Sơn.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
33 22.267
0 Bình luận
Sắp xếp theo