Đáp án thi Tìm hiểu lịch sử, truyền thống của 75 năm xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô

Đáp án thi Tìm hiểu lịch sử, truyền thống của 75 năm xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô. Sắp đến kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô, cuộc thi Tìm hiểu lịch sử, truyền thống của 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành Lực lượng vũ trang Thủ đô được tổ chức nhằm tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân truyền thống anh hùng "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh" của lực lượng thủ đô.

Hãy cùng Hoatieu.vn tham khảo đáp án của cuộc thi này.

1. Đáp án thi Tìm hiểu lịch sử, truyền thống của 75 năm xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô

1.1 Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội là ngày nào?

Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô Hà Nội là ngày, tháng, năm nào? Vì sao ngày đó được công nhận là ngày truyền thống của LLVT Thủ đô Hà Nội?

Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô Hà Nội là ngày 19/10/1946

Ngày 19/10/1946 được công nhận là ngày truyền thống của LLVT Thủ đô Hà Nội bởi vì:

Từ những đội tiền thân ra đời trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, lực lượng nhỏ, lẻ, trình độ học vấn thấp, chưa được trang bị kiến thức quân sự, vũ khí thô sơ, nhưng với lòng yêu nước, quyết tâm đi theo Đảng Cộng sản, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, LLVT Thủ đô Hà Nội qua đấu tranh cách mạng đã nhanh chóng phát triển về mọi mặt: Tổ chức, quân số, trang bị vũ khí kỹ thuật, trình độ kỹ, chiến thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh giành chính quyền và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô Hà Nội trong từng thời kỳ lịch sử.

Từ sau Cách mạng tháng Tám, LLVT Thủ đô Hà Nội cùng các tầng lớp nhân dân mưu trí, ngoan cường, kiên quyết đấu tranh đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của tập đoàn đế quốc và các thế lực thù địch, phản cách mạng trong và ngoài nước, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam thoát khỏi tình thế "Ngàn cân treo sợi tóc", vững bước đi vào cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, oanh liệt và vẻ vang.

Để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, toàn dân, toàn diện, ngày 19 tháng 10 năm 1946, Chiến khu XI – tổ chức hành chính quân sự thống nhất của các LLVT Thủ đô Hà Nội được thành lập. Chiến khu XI đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương. Ngày 25 tháng 7 năm 1947, trước yêu cầu của cuộc kháng chiến, Trung ương quyết định mở rộng địa bàn hoạt động của Chiến khu XI bao gồm: Hà Nội, Hà Đông và Sơn Tây.

=> Từ kết qủa phân tích, đánh giá khách quan, khoa học sự ra đời, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, sự phát triển, trưởng thành,chiến đấu, chiến thắng của Chiến khu XI, qua các cuộc Hội thảo khoa học, ngày 31 tháng 5 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 1850/QĐ-QP công nhận ngày 19 tháng 10 năm 1946 là Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

1.2 Mốc son và chiến công tiêu biểu của LLVT Thủ đô Hà Nội

Đồng chí (bạn) hãy nêu những mốc son và chiến công tiêu biểu của LLVT Thủ đô Hà Nội trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành?

Những mốc son và chiến công tiêu biểu của LLVT Thủ đô Hà Nội trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành:

- Trong kháng chiến chống thực dân Pháp LLVT thủ đô Hà Nội đã thề sống chết với nhân dân Thủ đô chống thù trong giặc ngoài , bảo vệ chính quyền cách mạng, chuẩn bị kháng chiến; chiến đấu giam chân địch trong thành phố; phát triển và đẩy mạnh chiến tranh du kích, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi, tiếp quản giải phóng Thủ đô, xứng đáng với lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”:

LLVT Thủ đô Hà Nội đã kiên trì trụ vững, bám dân, bám đất, xây dựng cơ sở, dựa vào dân chiến đấu và lập nên bao chiến công hiển hách, vẻ vang. Nhiều trận đánh tiêu biểu, hiệu quả, góp phần tạo ra bước ngoặt quan trọng, để lại kinh nghiệm quý về chiến tranh nhân dân, làm phong phú nghệ thuật quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam và Thăng Long – Hà Nội.

- Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, LLVT thủ đô Hà Nội đã chi viện đắc lực sức người, sức của cho các chiến trường và chiến đấu đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, góp phần lập nên kỳ tích của thế kỷ 20 “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam:

Đáp án thi Tìm hiểu lịch sử, truyền thống của 75 năm xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô

LLVT Thủ đô Hà Nội vừa sản xuất, vừa tăng cường chi viện cho các chiến trường, đồng thời dũng cảm kiên cường, mưu trí, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Phòng không - Không quân quốc gia đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, đỉnh cao là Chiến dịch phòng không bảo vệ Thủ đô Hà Nội trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, làm nên trận "Điện Biên Phủ trên không" trên bầu trời Hà Nội – Kỳ tích của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, để Hà Nội trở thành "Thủ đô lương tri và phẩm giá con người"

- Thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, LLVT Thủ đô Hà Nội luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, vượt mọi khó khăn, vừa tăng cường chi viện cho các mặt trận bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế, vừa là lực lượng nòng cốt góp phần cùng các tầng lớp nhân dân Thủ đô làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạnlật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc thành quá cách mạng, tham gia xây dựng kiến thiết Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

- Trong giai đoạn hiện nay, LLVT thủ đô Hà Nội đã quán triệt và tổ chức thực hiện tốt đường lối quốc phòng toàn dân, quan điểm xây dựng LLVT nhân dân của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI)”Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP); xây dựng TP Hà Nội thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới.

Để biết thêm những chiến công khác của LLVT Thủ đô Hà Nội, mời các bạn tham khảo bài: Những mốc son và chiến công tiêu biểu của Lực lượng Vũ trang Thủ đô.

1.3 Truyền thống tiêu biểu của LLVT Thủ đô Hà Nội

Đồng chí (bạn) hãy cho biết truyền thống tiêu biểu của LLVT Thủ đô Hà Nội?

Truyền thống tiêu biểu của LLVT Thủ đô Hà Nội là:

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu

LLVT Thủ đô ra đời từ trong phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng Thủ đô. Cán bộ, chiến sĩ xuất thân từ mọi tầng lớp nhân dân, được nhân dân nuôi dưỡng, giúp đỡ, che chở, đùm bọc mà từng bước trưởng thành. Mục tiêu chiến đấu của LLVT Thủ đô là giành và giữ vững độc lập, tự do cho quê hương đất nước, cho dân tộc, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp đó, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô trong bất cứ tình huống nào cũng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ của các đội cảm tử quân trong kháng chiến chống thực dân Pháp, của các đơn vị chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc luôn sẵn sàng hy sinh tính mạng để tiêu diệt quân thù, nhiều đồng chí bị thương nặng vẫn không rời trận địa, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng...Sự hy sinh và chiến công của họ, góp phần bảo vệ, giữ vững thành quả cách mạng, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và của nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến.

Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh

Đây là lời thề trước khi bước vào cuộc chiến, là lời khen tặng và ghi nhận hành động chiến đấu dũng cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô. Đó là sự tiếp nối ý chí độc lập tự cường của bao thế hệ người Việt Nam, trở thành biểu tượng của ý chí, là tinh thần quyết tâm chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô. Mở đầu Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT Thủ đô đã thề sống chết với Thủ đô, quyết tử để bảo vệ Thủ đô. Đã kiên cường, dũng cảm chiến đấu 60 ngày đêm tiêu hao tiêu diệt nhiều sinh lực địch.

Lịch sử mãi mãi khắc ghi hình ảnh các chiến sĩ cảm tử quân ôm bom ba càng lao vào diệt xe tăng địch, trận chiến đấu của Đội liên lạc đặc biệt Anh hùng do Nguyễn Ngọc Nại chỉ huy, cùng du kích, tự vệ Tứ Tổng đưa đường cho Trung đoàn Thủ đô rút lui, đánh nghi binh, hy sinh đến người cuối cùng, tô thắm truyền thống LLVT Thủ đô Anh hùng.

Đoàn kết, sáng tạo, đề cao cảnh giác

LLVT Thủ đô thành lập trên cơ sở thống nhất, hội tụ các đội vũ trang tiền thân ra đời trong phong trào đấu tranh của các tổ chức đoàn thể quần chúng cách mạng ở Hà Nội, các chi đội giải phóng quân của chiến khu cách mạng, các đơn vị vũ trang của tỉnh Hà Đông và Sơn Tây. Từ các tổ chức khác nhau, địa phương khác nhau, xuất thân từ các tầng lớp khác nhau tập trung lại, song cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô luôn đoàn kết, gắn bó thống nhất ý chí và hành động. Mối quan hệ gắn bó mật thiết khăng khít giữa LLVT Hà Nội với LLVT tỉnh Hà Đông, tỉnh Sơn Tây trong kháng chiến chống thực dân Pháp và giữa LLVT tỉnh Hà Tây từ tháng 4 năm 1965 đến tháng 8 năm 2008 là biểu hiện sinh động cho tinh thần đoàn kết.

Quyết đánh, biết thắng, đã đánh là thắng

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt cuối năm 1972, chúng đã ồ ạt đưa máy bay B52 ra tàn phá Hà Nội, hòng bắt chúng ta quay trở về “thời kỳ đồ đá”. Không khuất phục, LLVT Thủ đô kiên cường chiến đấu, cùng các lực lượng bắn rơi hàng trăm máy bay trong đó có nhiều máy bay B52-vũ khí hiện đại nhất của thế kỷ XX, bảo vệ vững chắc Thủ đô Hà Nội, buộc đế quốc Mỹ phải chấp nhận thất bại và chấm dứt chiến tranh Việt Nam không điều kiện.

Nếp sống văn hóa, kỷ luật tự giác, nghiêm minh

Ngày nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, trước sự chống phá quyết liệt của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch bằng những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, thâm độc xảo quyệt, LLVT Thủ đô Hà Nội vẫn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ vận hội, ra sức phấn đấu xây dựng lực lượng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô văn minh, giàu đẹp, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

1.4 Tấm gương tiêu biểu trong xây dựng, giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của LLVT Thủ đô Hà Nội

Đồng chí (bạn) hãy viết về một tập thể hoặc cá nhân gương tiêu biểu trong xây dựng, giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của LLVT Thủ đô Hà Nội? (Có thể đã được ghi nhận hoặc phát hiện mới).

Sau đây là cá nhân gương tiêu biểu trong xây dựng, giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của LLVT Thủ đô Hà Nội: Đồng chí Tạ Văn Tính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Sơn Đà (Ba Vì):

Trên cương vị của mình, những năm qua, anh luôn năng động, tận tụy với công việc, nỗ lực phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự-quốc phòng.

Anh cùng với tập thể Ban CHQS xã tích cực tham mưu với Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương sát với đặc điểm của địa phương, mang lại hiệu quả cao; tập trung giáo dục, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ dân quân thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Với vai trò là người “đầu tàu” LLVT xã, anh luôn chú trọng nâng cao chất lượng dân quân. Để làm tốt được điều đó, anh chịu khó tìm tòi, học hỏi và trăn trở: Làm thế nào để từng bước nâng chất lượng và hiệu quả hoạt động của dân quân theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng phù hợp, chất lượng ngày càng nâng cao, góp phần tích cực trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong công tác huấn luyện, anh chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm, thông qua cấp trên phê chuẩn; phân công chuẩn bị bài giảng cho từng cán bộ và thông qua giáo án trước khi huấn luyện; chuẩn bị thao trường, mô hình, học cụ chu đáo; trực tiếp huấn luyện những nội dung về kỹ thuật, chiến thuật. Nhờ vậy, chất lượng huấn luyện dân quân được nâng lên rõ rệt. Qua huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, ý thức trách nhiệm trong công tác trực sẵn sàng chiến đấu, trong phối hợp cùng Công an xã tuần tra giữ gìn trật tự xã hội của lực lượng dân quân ngày càng được nâng lên.

Đặc biệt, anh luôn biết khai thác thế mạnh của mỗi dân quân, từ đó lựa chọn, phân công tham các nội dung tại Hội thao quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ giành thứ hạng cao. Tiêu biểu có thể kể đến như: Các đồng chí Trần Văn Thành, Lương Viết Duẩn, Nguyễn Thị Anh Vân khi tham gia hội thao ở các nội dung chạy vũ trang, ném lựa đạn xa trúng hướng, Bắn súng các tư thế luôn nằm trong tốp 3 của huyện. Đoàn vận động viên của xã cũng luôn giành giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn.

Tạ Văn Tính cùng với tập thể Ban CHQS xã chủ động phối hợp với Công an xã xây dựng kế hoạch tuần tra, bảo vệ các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trong năm, nắm chắc tình hình diễn biến ở địa phương; chỉ đạo các thôn đội trưởng, dân quân phối hợp chặt chẽ với Công an xã nắm tình hình báo cáo, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra; tích cực chỉ đạo lực lượng dân quân tổ chức trực phòng chống bão lụt 24/24 giờ, bảo đảm lực lượng trực sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống; nắm và báo cáo tình hình bão lũ để ứng cứu kịp thời.

Trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội, Tạ Văn Tính sâu sát, tỉ mỉ đến từng sự việc, từng con người, từng bộ hồ sơ, nhất là đối với các gia đình chính sách, thương, bệnh binh...

Để biết thêm tấm gương khác của LLVT thủ đô, mời các bạn tham khảo bài viết: Tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng, phát huy giá trị truyền thống của LLVT Thủ đô.

1.5 Làm gì để góp phần giữ gìn, phát huy, phát triển những giá trị truyền thống của LLVT Thủ đô Hà Nội?

Trên cương vị công tác và vị trí xã hội của mình, đồng chí (bạn) làm gì để góp phần giữ gìn, phát huy, phát triển những giá trị truyền thống của LLVT Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn cách mạng hiện nay? (Không quá 1.500 từ).

Để giữ gìn, phát huy, phát triển những giá trị truyền thống của LLVT Thủ đô Hà Nội cần khắc ghi và nghiêm túc thực hiện truyền thống của lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội.

Luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó

2. Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử, truyền thống của 75 năm xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô

Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử, truyền thống của 75 năm xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô được tổ chức cho các đối tượng:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

Hình thức thi: Thi viết theo cá nhân hoặc tập thể (có câu hỏi và đề cương gửi kèm, khuyến khích bài thi có tài liệu phong phú, hình ảnh minh hoạ và phương pháp thể hiện sáng tạo).

+ Bài thi viết chỉ sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Việt, có dấu; hình thức viết tay hoặc đánh máy vi tính rõ ràng, sạch sẽ; đóng quyển khổ A4, A3 hoặc A2, đánh số trang theo thứ tự. Khuyến khích bài thi viết tay, bài thi có tài liệu phong phú, hình ảnh minh hoạ và phương pháp thể hiện sáng tạo.

+ Bìa bài dự thi ghi rõ:

Tên bài: Bài Thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

Đối tượng tham gia là cá nhân, ghi rõ: Họ tên, chức vụ, đơn vị, số điện thoại.

Đối tượng tham gia là tập thể, ghi rõ tên tập thể, địa chỉ, số điện thoại, đầu mối thông tin liên hệ.

Thời gian nộp bài: 

Các đơn vị lựa chọn gửi 01 (một) bài thi về Sở GDĐT qua phòng Chính trị, tư tưởng trước ngày ngày 27/8/2021 (thứ Sáu) để tổng hợp dự thi cấp Thành phố.

3. Tuyên truyền 75 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

Lực lượng vũ trang Thủ đô đã có quá trình phát triển rực rỡ với nhiều chiến công, đóp góp phần quan trọng trong sự hòa bình, độc lập dân tộc. Ngày kỷ niệm 75 năm Lực lượng vũ trang Thủ đô được tuyên truyền theo Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội như sau:

Nội dung tuyên truyền: Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô trong 75 năm qua; những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức và những nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của Thủ đô, đất nước. Đồng thời, quán triệt sâu sắc những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội nhân dân với Công an nhân dân, sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng vũ trang với nhân dân tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô và đất nước.

Đồng thời, tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân Thủ đô trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sự nỗ lực cố gắng của lực lượng vũ trang Thủ đô trong công tác tham mưu và làm tốt vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện, đưa các phong trào thi đua trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc liên tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô, đất nước...

Trên đây là Đáp án thi Tìm hiểu lịch sử, truyền thống của 75 năm xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô. Lực lượng vũ trang Thủ đô đã có thời gian thành lập và phát triển vững chắc, trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo vệ độc lập, hòa bình dân tộc với những chiến công không thể phủ nhận. Hi vọng rằng trong những năm sau, lực lượng vũ trang Thủ đô ngày càng phát triển mạnh mẽ, kế thừa được những thành tích mà thế hệ đi trước đã đạt được. Qua cuộc thi này, người dân có cơ hội tìm hiểu về lực lượng vũ trang Thủ đô - một lực lượng đã hi sinh xương máu cho độc lập hôm nay. Từ đó thể hiện sự tri ân, biết ơn của các thế hệ sau đối với cha ông ta.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
62 35.624
0 Bình luận
Sắp xếp theo