Bài thu hoạch lớp nhận thức về Đảng 2024 mới nhất

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là bản trình bày những suy nghĩ, hiểu biết của Đảng viên về đường lối, chính sách, điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi đã học xong lớp bồi dưỡng Đảng. Hoatieu xin chia sẻ các mẫu bài thu hoạch lớp nhận thức về Đảng hay và mới nhất năm 2024 để các bạn tham khảo.

1. Bài thu hoạch lớp nhận thức về Đảng số 1

Bài thu hoạch lớp nhận thức về Đảng

Câu hỏi: Với những kiến thức được truyền đạt tại lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, anh (chị) nhận thức như thế nào về Đảng. Anh (chị) sẽ làm gì để bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và Nhân dân?

"Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm” - dòng chữ ấy đã quá quen thuộc với chúng ta. Và chắc rằng khi nhắc tới Đảng Cộng sản Việt Nam, ai cũng cảm thấy thiêng liêng và tự hào, cũng như khi nhắc tới hai tiếng “Việt Nam”, hai tiếng “Bác Hồ”.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam CNXH.

Đất nước ta được như ngày hôm nay, chúng ta được sống và làm việc trong hòa bình như ngày hôm nay là nhờ có Đảng. Đảng đã soi sáng con đường giải phóng dân tộc, chỉ lối cho dân tộc ta đến với tự do, độc lập và giành nhiều thắng lợi vĩ đại trong cuộc chiến tranh chống xâm lược. Dải đất hình chữ S cùng hai chữ “Việt Nam” đã in đậm trên bản đồ thế giới, sánh cùng các cường quốc năm châu.

Suốt 86 năm lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ý thức được trọng trách của mình trước vận mệnh dân tộc, tương lai của đất nước. Vì vậy, Đảng luôn hoà cùng hơi thở và mạch sống của nhân dân, ý Đảng hợp lòng dân tạo nên sức mạnh quật cường, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành niềm tự hào, niềm tin, lẽ sống, tiếp tục là Người lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi đến bến bờ vinh quang!

Vừa mới ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, từng bước tạo thế, lực, thời cơ và chớp thời cơ “ngàn năm có một”, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước của dân, do dân, vì dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á, xoá bỏ chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 9 năm sau đó, dân tộc Việt Nam làm nên Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc Pháp phải ký vào Hiệp định Giơnevơ tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và các nước trên bán đảo Đông Dương.

Tự hào và đặt trọn niềm tin vào Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, cả dân tộc Việt Nam tiếp tục bước vào cuộc trường chinh chống Mỹ cứu nước hơn hai thập niên sau đó, làm nên cuộc tổng tiến công, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975 bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc với thắng lợi vẻ vang trong cuộc chiến đấu bảo vệ hai đầu biên giới.

Một nhà văn lớn viết rằng: “ không có gì làm cho ta vĩ đại hơn là cơn đau vĩ đại”. Nỗi đau dân nước “ngót một thế kỷ lầm than, nô lệ,” Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của quân thù, tình hình đen tối như không có đường ra. Chính “cơn đau vĩ đại” của lịch sử dân tộc đã làm cho nhân dân, dân tộc Việt Nam, tiêu biểu là những người cộng sản, biết vượt qua, biết sinh thành và tái tạo để trở thành vĩ đại. Dân tộc ta tự hào “Việt Nam có Bác Hồ” - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta và càng tự hào hơn vì dân tộc ta có một Đảng Cộng sản kiên cường. Trong Báo cáo Chính trị của BCHTW Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV viết: “Trong cuộc trường chinh để giành độc lập, tự do cho dân tộc, ở đâu và lúc nào cũng có Đảng. Đảng đi đầu trong chiến đấu. Đảng xông pha nơi khó khăn. Đảng gắn bó với nhân dân bằng những gì Đảng đã làm cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Trong giai đoạn mới, Đảng quyết làm tất cả vì sự phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Trước muôn vàn khó khăn, thách thức trong quá trình cả nước đi lên xây dựng CNXH, Đảng Cộng sản Việt Nam rất chú trọng đến việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, thực hiện phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong chặng đường đầu của thời kỳ quá độ, từng bước tạo tiền đề cho đất nước chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thành tựu rõ ràng nhất đã được Đảng ta đúc kết sau 30 năm đổi mới.

Nhìn lại chặng đường vẻ vang 86 năm kể từ ngày đất nước ta có Đảng, chúng ta càng thấy tự hào về những cống hiến vinh quang, vĩ đại của Đảng cho dân tộc, cho đất nước. Những chủ trương, đường lối, định hướng đúng đắn của Đảng là nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bản lĩnh, sự sáng suốt, tính kiên định và trí tuệ của Đảng ta được thể hiện rõ nét ở những khúc quanh của lịch sử dân tộc. Tôi nghĩ rằng: Khẳng định ưu điểm, thành tích của Đảng cũng chính là khẳng định quá khứ đấu tranh hào hùng, anh dũng và sáng tạo của cả dân tộc; khẳng định lòng tin của Đảng vào nhân dân, và của nhân dân vào Đảng; đó cũng chính là sự khẳng định cho một bài học, một chân lý: Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Ngày nay, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, thanh niên Việt Nam tiếp tục “rèn đức, luyện tài”, phát huy truyền thống hào hùng của bao thế hệ qua các giai đoạn cách mạng, để thực sự là lực lượng xung kích, sáng tạo trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân. Là một thanh niên được diễm phúc sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, trước hết tôi xác định bản thân phải phấn đấu không ngừng để được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tôi nhớ trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm, khi được kết nạp vào Đảng, dòng đầu tiên chị viết: “cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên “một người cộng sản”. Vâng, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, người Đảng viên, người cộng sản luôn luôn thực hiện đúng mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu, là ngọn đuốc dẫn đường, là hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như pha lê, cứng rắn như kim cương và chói lòa muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng…”. Chính những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ trẻ như chúng tôi được thắp sáng, thôi thúc vươn tới, cống hiến nhiều hơn nữa sức trẻ của mình cho đất nước!.

Ai đó nói rằng: “Vào Đảng là để mưu cầu địa vị, chức quyền”, còn tôi thì: Phấn đấu vào Đảng như là một nghĩa vụ, một trách nhiệm để được góp phần cống hiến nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân, và rộng hơn là cho quốc gia, dân tộc. Nhận thức như thế, ta sẽ có động cơ đúng, tạo dựng sức mạnh bên trong thôi thúc ta sống, hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. Đó chính là điều kiện tiên quyết để góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Là một thanh niên thế hệ trẻ nói chung và là một chiến sỹ công an nói riêng, tôi luôn tự rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”.

Dĩ nhiên để thực hiện được điều đó, trước hết bản thân tôi phải luôn tự mình rèn luyện tư cách người công an cách mệnh theo 6 điều Bác dạy: Đối với tự mình: phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự: phải thân ái giúp đỡ. Đối với chính phủ: phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân: phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc phải tận tụy. Đối với địch: phải cương quyết, khôn khéo. Bất luận trong hoàn cảnh nào cũng kiên định thực hiện tốt 5 lời thề danh dự và phục tùng tuyệt đối 10 điều kỷ luật đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thiết nghĩ, đó là cách tốt nhất, thiết thực nhất và hiệu quả nhất để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của người chiến sĩ công an nhân dân.

2. Bài thu hoạch lớp nhận thức về Đảng số 2

Mẫu bài thu hoạch lớp nhận thức về Đảng
Mẫu bài thu hoạch lớp nhận thức về Đảng

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

Họ và tên:………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:………………………………….

Quê quán:………………………………………………

Lớp, khoa, đơn vị:……………………………………..

Câu 1: Nội dung chính của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và những điều Đảng viên không được làm theo quy định của Bộ chính trị?

1A. Những nội dung chính của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

I. Giới thiệu khái quát về Điều lệ Đảng

1. Điều lệ Đảng là gì?

- Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp.

- Mục đích của việc xây dựng Điều lệ Đảng là nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, thực hiện mục tiêu của Đảng.

- Điều lệ Đảng do Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng thông qua và ban hành. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều phải chấp hành Điều lệ Đảng.

2. Đặc điểm của Điều lệ Đảng

- Là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, Điều lệ Đảng được viết ngắn gọn, chặt chẽ, dễ hiểu, hiểu cùng một nghĩa và được chia thành các phần, chương, điều, điểm để thi hành thống nhất.

- Có một số vấn đề cụ thể không đưa vào Điều lệ Đảng sẽ được cơ quan có thẩm quyền của Đảng là Bộ Chính trị, Ban Bí thư quy định; các cơ quan chức năng, như Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương... hướng dẫn thi hành bảo đảm cho Điều lệ Đảng được thi hành thống nhất, nghiêm minh.

- Điều lệ Đảng có giá trị và hiệu lực thi hành trong toàn Đảng. Một số nội dung của Điều lệ Đảng được thể hiện trong Hiến pháp, các bộ luật của Nhà nước và văn kiện cơ bản của các tổ chức chính trị - xã hội. Điều lệ Đảng có những chương riêng để nêu rõ các quy định về sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Điều lệ Đảng có tính kế thừa, ổn định tương đối và được phát triển cùng với quá trình phát triển của cách mạng, của Đảng. Mỗi nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, cùng với việc quyết định quan điểm, đường lối chính trị cho thời kỳ mới, Điều lệ Đảng được Đại hội xem xét, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng. Từ Điều lệ đầu tiên (Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam) được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng ngày 3-2-1930 đến nay, Điều lệ Đảng đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần.

Điều lệ Đảng hiện hành được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng thông qua ngày 25-4-2006.

II. Tóm tắt nội dung của Điều lệ Đảng

1. Nội dung phần mở đầu

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội X thông qua có tiêu đề phần mở đầu là ''Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng'', trình bày khái quát về Đảng và những vấn đề cơ bản nhất về xây dựng Đảng. Nội dung cụ thể như sau:

- Khái quát quá trình lịch sử Đảng, Điều lệ viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc''.

- Về bản chất của Đảng, Điều lệ ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”.

- Về mục tiên của Đảng, Điều lệ nói rõ: ''Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản''.

- Về nền tảng tư tưởng của Đảng, Điều lệ khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân''.

- Về tổ chức và nguyên tắc cơ bản hoạt động của Đảng, Điều lệ quy định: ''Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

- Về vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị, Điều lệ xác định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

- Về quan điểm quốc tế của Đảng, Điều lệ nói rõ: “Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc kế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới''.

- Về công tác xây dựng Đảng, Điều lệ xác định: ''Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng”.

Những nội dung trên thể hiện một cách đúng đắn và sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tiêu chí một đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của Đảng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta như Cương lĩnh chính trị của Đảng đã vạch ra.

2. Các chương của Điều lệ Đảng

Chương I: Đảng viên

Chương này có tám điều, là chương rất quan trọng của Điều lệ Đảng, xác định vị trí, vai trò, quy định tiêu chuẩn của người đảng viên; điều kiện được xem xét để kết nạp Đảng; nhiệm vụ và quyền của đảng viên; thủ tục kết nạp người vào Đảng; phát triển và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên, điều kiện được giảm, miễn công tác và sinh hoạt Đảng cũng như xoá tên trong danh sách đảng viên...

Chương II: Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng.

Chương này có sáu điều, khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ; những nội dung cơ bản của nguyên tắc đó; hệ thống tổ chức của Đảng được lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà nước.

Chương II còn quy định chức năng, nhiệm vụ của cấp uỷ các cấp trong việc triệu tập đại hội từng cấp khi hếtnhiệm kỳ; tiêu chuẩn và số lượng cấp uỷ viên; phê chuẩn cấp uỷ và những cơ quan tham mưu giúp cấp uỷ mỗi cấp.

.......

Câu 2: Qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, anh (chị) cho biết quan điểm của mình về vai trò của người Đảng viên trong tập thể mà anh (chị) đang công tác?

- Cán bộ, đảng viên phải biết phấn đấu, hi sinh vì lợi ích của tập thể, lợi ích của nhân dân. Bác nói: “Bao nhiêu cách tổ chức và cách làm việc, đều vì lợi ích của quần chúng… Vì vậy, cách tổ chức và cách làm việc nào không phù hợp với quần chúng thì ta phải có gan đề nghị lên cấp trên để bỏ đi hoặc sửa lại…”

- Là người đứng đầu Đảng cầm quyền, đứng đầu Nhà nước dân chủ, ở đỉnh cao của quyền lực, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên có phong cách làm việc tập thể và dân chủ. Gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể là phương châm chỉ đạo suy nghĩ và hành động của Người.

- Trong hàng trăm, hàng nghìn câu nói của Người về dân chủ đều luôn luôn nổi bật vai trò chủ động, tích cực của dân, đều luôn luôn nhất quán với tinh thần trọng dân gắn liền với trọng pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh rành mạch và tường minh trong những khẳng định sau đây:

  • Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trên thế giới không có sức mạnh nào mạnh bằng sức mạnh đoàn kết của nhân dân.
  • Dân chủ nghĩa là dân là chủ và dân làm chủ. Dân chủ là của quý báu nhất trên đời của dân.
  • Thực hành dân chủ rộng rãi sẽ là chiếc chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn.
  • Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương là do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng, đều ở nơi dân...

Trên đây là những bài thu hoạch lớp nhận thức về Đảng mới nhất Hoatieu sưu tầm được. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Tài liệu: Bài thu hoạch, bài dự thi nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.458
0 Bình luận
Sắp xếp theo