Thông tư 308/2017/TT-BQP

Thông tư 308/2017/TT-BQP - Quy định mới về tuyển chọn, tuyển dụng vào Quân đội

Việc tuyển chọn, tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ; đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư 308/2017/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành bắt đầu từ ngày 10/02/2018.

1. Về năng lực, độ tuổi

- Là Quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng; cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế nhà nước;

+ Có độ tuổi phù hợp theo từng cấp bậc, hoặc trường hợp khác do người có thẩm quyền quy định

+ Cán bộ công viên chức ngoài quốc phòng thì có độ tuổi không quá 35

- Là người lao động đang làm việc ở các cơ quan, tổ chức không thuộc biên chế nhà nước;

+ Có độ tuổi không quá 35

- Là người tốt nghiệp đại học, sau đại học có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe và tuổi đời.

+ Có độ tuổi không quá 30

+ Trường hợp có học vị thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa 1thì không quá 35

+ Trường hợp có học vị tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa 2 thì không quá 40

2. Trình độ học vấn, thời gian công tác

a. Đối với viên chức quốc phòng, quân nhân chuyên nghiệp: thời gian công tác ít nhất 2 năm

- Đơn vị thuộc khối dự toán:

+ Tốt nghiệp hệ chính quy, công lập, trung lập dài hạn loại khá trở lên;

+ Đơn vị ở vùng cao, biên giới hải đảo... phải tốt nghiệp loại trung bình khá trở lên;

- Đơn vị thuộc khối họach toán:

+ Tuyển chọn chức danh trợ lý, giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó phòng, quản đốc, đội trưởng bình đoàn... phải tốt nghiệp loại trung bình khá trở lên;

+ Đối với chức danh đội trưởng binh đoàn phải từng đảm nhiệm chức danh đội phó hoặc ở vị trí đương nhiệm ít nhất 1 năm và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

b. Đối với người ngoài quân đội:

- Tốt nghiệp hệ chính quy, công lập, trung lập dài hạn loại khá trở lên

- Người làm việc tại trung tâm, viện nghiên cứu, học viện, nhà trường, bệnh viên hạng đặc biệt, loại 1 phải có điểm tốt nghiệp đại học từ 7,5...

3. Yêu cầu về sức khỏe:

- Người ngoài quân đội: đạt sức khỏe loại 1, 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

- Người trong quân đội: đạt sức khỏe loại 1, 2 theo Hướng dẫn 1631/LC-QY-CB của liên cục quân y - Cán bộ

Đánh giá bài viết
1 2.661
0 Bình luận
Sắp xếp theo