Tài liệu hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế 2021 theo Thông tư 80 của Tổng cục Thuế

Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế theo Thông tư 80

Ngày 29/9/2021 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó Thông tư này có nhiều điểm mới so với các thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế trước đây. Chính vì vậy Tổng cục thuế ban hành tài liệu hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế theo Thông tư 80 của Tổng cục Thuế để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện.

Thông tư 80 /2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2022, trong đó, mẫu biểu hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi và khai quyết toán thuế cho kỳ tính thuế năm 2021.

Chi tiết hướng dẫn mời các bạn xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 2.708
0 Bình luận
Sắp xếp theo