Mức xử phạt hành chính trong phòng, chống tác hại rượu, bia

Quy định xử phạt hành chính trong phòng, chống tác hại rượu, bia

Nhiều quy định về xử phạt vi phạm hành chính khi vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu bia đã được triển khai khi Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực. Sau đây là chi tiết các mức xử phạt hành chính trong phòng, chống tác hại rượu, bia 2022. Mời các bạn cùng theo dõi.

Tổng hợp mức phạt hành chính trong phòng, chống tác hại rượu, bia

Hành vi

Mức phạt tiền

Hình thức xử phạt bổ sung, Biện pháp khắc phục hậu quả

Người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.

- Uống rượu, bia tại địa điểm không uống rượu, bia theo quy định của pháp luật;

- Xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

- Uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập;

- Ép buộc người khác uống rượu bia.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

- Bán, cung cấp rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi;

- Không niêm yết thông báo không bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi tại vị trí dễ nhìn của cơ sở bán rượu, bia.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Bán rượu, bia tại địa điểm không bán rượu, bia theo quy định của pháp luật;

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Mở mới điểm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ trong bán kính 100 m tính từ khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh rượu, bia có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng.

Bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử không đáp ứng một trong các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh rượu, bia có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng.

- Khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.

- Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên.

- Sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.

- Khuyến mại rượu, bia có độ cồn dưới 15 độ không tuân thủ các quy định của pháp luật về khuyến mại.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc quảng cáo rượu, bia.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Buộc thu hồi, gỡ quảng cáo để loại bỏ yếu tố vi phạm.

Quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và quảng cáo bia trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết bị viễn thông khác mà không có hệ thống công nghệ chặn lọc, phần mềm kiểm soát tuổi của người truy cập để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin về rượu, bia.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Đình chỉ hoạt động quảng cáo rượu, bia có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng.

- Buộc thu hồi, gỡ quảng cáo để loại bỏ yếu tố vi phạm.

Quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và quảng cáo bia sau đây:

- Có thông tin, hình ảnh nhằm khuyến khích uống rượu, bia; thông tin có nội dung, hình ảnh thể hiện rượu, bia có tác dụng tạo sự trưởng thành, thành đạt, thân thiện, hấp dẫn về giới tính; hướng đến trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;

- Sử dụng vật dụng, hình ảnh, biểu tượng, âm nhạc, nhân vật trong phim, nhãn hiệu sản phẩm dành cho trẻ em, học sinh, sinh viên; sử dụng hình ảnh của người chưa đủ 18 tuổi trong quảng cáo rượu, bia;

- Quảng cáo trong các sự kiện, trên các phương tiện quảng cáo, sản phẩm dành cho người chưa đủ 18 tuổi, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;

- Quảng cáo trên phương tiện giao thông;

- Quảng cáo trên báo nói, báo hình ngay trước, trong và ngay sau chương trình dành cho trẻ em; trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày, trừ trường hợp được phép theo quy định của pháp luật;

- Quảng cáo trên phương tiện quảng cáo ngoài trời vi phạm quy định về kích thước, khoảng cách đặt phương tiện quảng cáo tính từ khuôn viên của cơ sở giáo dục, cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi theo quy định của pháp luật;

- Quảng cáo không có cảnh báo để phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Buộc thu hồi, gỡ quảng cáo để loại bỏ yếu tố vi phạm.

Quảng cáo rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên sau đây:

- Quảng cáo trong các chương trình, hoạt động văn hóa, sân khấu, điện ảnh, thể thao;

- Quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo ngoài trời, trừ biển hiệu của cơ sở kinh doanh rượu, bia.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Buộc thu hồi, gỡ quảng cáo để loại bỏ yếu tố vi phạm.

- Không tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia trong cơ quan, tổ chức;

- Không tổ chức thực hiện quy định không uống rượu, bia trong thời gian làm việc, tại nơi làm việc của cơ quan, tổ chức;

- Không nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi uống, bán rượu, bia trong địa điểm không uống, bán rượu, bia thuộc quyền quản lý, điều hành;

- Không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về không được uống, không được bán rượu, bia tại địa điểm thuộc, quyền quản lý, điều hành.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện giao thông vận tải không thực hiện biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn người điều khiển phương tiện vận tải uống rượu, bia ngay trước và trong khi tham gia giao thông.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

- Cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác về hoạt động kinh doanh của cơ sở theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Không nhắc nhở hoặc không có biển cảnh báo đối với khách hàng về việc không điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu, bia.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc mua, bán rượu, bia;

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Thông tin về sản phẩm rượu, bia không bảo đảm chính xác, không có cơ sở khoa học.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên sản phẩm (nếu có) và cải chính thông tin sai sự thật.

Không giáo dục, không giám sát, không nhắc nhở thành viên gia đình chưa đủ 18 tuổi không uống rượu, bia.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia không bảo đảm chính xác, không khách quan và không khoa học.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Buộc cải chính, loại bỏ thông tin sai sự thật.

Cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượu, bia đối với sức khỏe.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Buộc cải chính, loại bỏ thông tin sai sự thật.

Tài trợ bằng sản phẩm rượu, bia.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Căn cứ pháp lý: Điều 30 – 37 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, khoản 7 Điều 2 Nghị định 124/2021/NĐ-CP.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 37
0 Bình luận
Sắp xếp theo