Mang thai hộ con sinh ra là của ai?

Quy định về việc mang thai hộ

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được pháp luật cho phép bắt đầu có hiệu lực từ 15/3/2015. Vậy con sinh ra trong trường hợp mang thai hộ là của ai là câu hỏi được rất nhiều người thắc mắc. Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Hỏi:

Chào anh chị tư vấn. Trường hợp của tôi như sau: Vợ chồng tôi do hiếm muộn nên đã nhờ người mang thai hộ, cũng có văn bản cụ thể. Tôi muốn hỏi khi sinh con ra thì sẽ là con của ai và xác định như thế nào, thủ tục làm giấy khai sinh cho con như thế nào?

Quy định đối với trường hợp mang thai hộ

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 94 Luật hôn nhân và gia đình số 2014:

“Điều 94. Xác định cha, mẹ trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Con sinh ra trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là con chung của vợ chồng nhờ mang thai hộ kể từ thời điểm con được sinh ra.”

Như vậy, con sinh ra trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là con chung của vợ chồng bạn - người nhờ mang thai hộ kể từ thời điểm con được sinh ra.

Về thủ tục cấp giấy khai sinh, căn cứ quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 Thông tư 34/2015/TT-BYT:

“Điều 2. Thủ tục cấp Giấy chứng sinh

c) Trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ thì Bên vợ chồng nhờ mang thai hộ hoặc Bên mang thai hộ phải nộp Bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ theo Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này và bản sao có chứng thực hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu Bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa vợ chồng nhờ mang thai hộ và Bên mang thai hộ gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trẻ sinh ra.

Trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ sẽ được cấp Giấy chứng sinh theo Mẫu quy định tại Phụ lục 01A ban hành kèm theo Thông tư này. Giấy chứng sinh này là văn bản chứng minh việc mang thai hộ khi làm thủ tục đăng ký khai sinh.

Việc cấp Giấy chứng sinh thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này.”

Theo đó, vợ chồng bạn cần phải nộp bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ theo Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư 34/2015/TT-BYT và bản sao có chứng thực hoặc bản chụp có kèm bản chính bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa vợ chồng bạn và bên mang thai hộ gửi cơ sở khám, chữa bệnh nơi trẻ sinh ra để được cấp giấy chứng sinh.

Sau khi được cấp giấy chứng sinh thì bạn làm thủ tục cấp giấy khai sinh cho con theo quy định tại Điều 16 Luật hộ tịch 2014, theo đó:

- Bạn nộp tờ khai theo mẫu và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp của bạn khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật, văn bản xác nhận của cơ sở y tế đã thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho việc mang thai hộ. Phần khai về cha, mẹ của trẻ được xác định theo cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ.

- Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

- Công chức tư pháp - hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

Đánh giá bài viết
1 87
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo