Khung tiêu chí đánh giá thi đua theo Công văn 2411 BGDĐT

Khung tiêu chí đánh giá thi đua theo Công văn 2411 BGDĐT được Bộ giáo dục ban hành nhằm đưa ra các tiêu chí thi đua theo các nhiệm vụ, giải pháp. Sau đây là nội dung chi tiết khung tiêu chí đánh giá thi đua cụm 1 đến cụm 8, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Khung tiêu chí thi đua cụm 1-6

Bao gồm các cơ sở GDĐH, CĐSP trực thuộc Bộ.

2. Khung tiêu chí thi đua cụm 7

Bao gồm Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, Trường Dự bị Đại học TP HCM, Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị 80.

3. Khung tiêu chí thi đua cụm 8

Bao gồm Viện khoa học Giáo dục Việt Nam, Viện Nghiên cứu thiết kế trường học, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Giáo dục, Trung tâm hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, Trung tâm đào tạo khu vực của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam, Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam, Ban Quản lý các Dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nội dung chi tiết khung tiêu chí mời các bạn sử dụng file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 49
0 Bình luận
Sắp xếp theo