Danh mục SGK lớp 7 mới năm 2024 - 2025

Danh mục sách giáo khoa mới lớp 7 dành cho chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 có gì đặc biệt?. Danh mục sách giáo khoa lớp 7 đã được đưa vào sử dụng trong năm học 2022-2023. Sau đây là chi tiết danh mục sách giáo khoa lớp 7 theo chương trình mới tại năm học 2024-2025, mời các bạn cùng tham khảo.

Danh mục SGK mới lớp 7 năm học 2024-2025 TP HCM

UBND thành phố HCM đã ban hành văn bản 2360/QĐ-UBND, 2361/QĐ-UBND, về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, 7,10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố. Theo đó, danh mục sách giáo khoa mới lớp 7 của TP HCM phê duyệt bao gồm 31 đầu sách. Sau đây là chi tiết các đầu sách giáo khoa lớp 7 sẽ sử dụng trong năm học mới của TP HCM. Mời các bạn cùng theo dõi.

Danh mục SGK mới lớp 7 năm học 2022-2023 TP HCM

Danh mục SGK mới lớp 7 năm học 2022-2023 TP HCM

Danh mục SGK mới lớp 7 năm học 2022-2023 TP HCM

Danh mục SGK mới lớp 7 năm học 2022-2023 TP HCM

Danh mục SGK mới lớp 7 năm học 2022-2023 TP HCM

Danh mục SGK mới lớp 7 năm học 2022-2023 TP HCM

Danh mục SGK mới lớp 7 BGD

Theo đó, tại Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/1/2022 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Bộ giáo dục đã công bố danh mục sách giáo khoa lớp 7 theo chương trình giáo dục phổ thông mới như sau:

Danh mục sách giáo khoa lớp 7 2022

Danh mục sách giáo khoa lớp 7 2022

Danh mục sách giáo khoa lớp 7 2022

Danh mục sách giáo khoa lớp 7 2022

Danh mục sách giáo khoa lớp 7 2022

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
5 4.610
0 Bình luận
Sắp xếp theo