Kế hoạch 770/KH-BGDĐT về việc Giảng dạy môn Lịch sử trong chương trình GDPT 2018

Kế hoạch số 770/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Giảng dạy môn Lịch sử trong chương trình GDPT 2018, bắt đầu từ 2022-2023.

Ngày 11/7/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch 770/KH- BGDĐT về việc thực hiện môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho năm học mới. Kế hoạch này đã được HoaTieu.vn sưu tầm và đăng tải tại bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Kế hoạch giảng dạy môn lịch sử năm học 2022 - 2023

1. Tóm tắt Kế hoạch số 770/KH-BGDĐT

Kế hoạch giảng dạy môn lịch sử GDPT năm học 2022 - 2023
Kế hoạch giảng dạy môn lịch sử GDPT mới nhất

Mục đích ban hành Kế hoạch số 770/KH-BGDĐT nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2018/TT BGDĐT theo trình tự, thủ tục rút gọn. Đồng thời kế hoạch 770 cũng hướng tới việc "xây dựng, lựa chọn, điều chỉnh chương trình Lịch sử bắt buộc cấp trung học phổ thông từ trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018".

Nội dung hoạt động của kế hoạch là:

  • Xây dựng, lựa chọn, điều chỉnh, thẩm định chương trình Lịch sử cấp trung học phổ thông phần bắt buộc với thời lượng 52 tiết/năm học (lớp 10, lớp 11, lớp 12) để dạy bắt buộc cho tất cả học sinh.
  • Biên soạn, thẩm định tài liệu tập huấn thực hiện chương trình Lịch sử bắt buộc; tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện chương trình Lịch sử phần bắt buộc 52 tiết đối với lớp 10, lớp 11, lớp 12.

2. Nội dung Kế hoạch số 770/KH-BGDĐT

Nội dung cụ thể Kế hoạch số 770/KH-BGDĐT như sau:

Nội dung Kế hoạch 770/KH-BGDĐT
Nội dung Kế hoạch 770/KH-BGDĐT
Kế hoạch 770/KH-BGDĐT
Kế hoạch 770/KH-BGDĐT

Trên đây là nội dung của Kế hoạch số 770/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Giảng dạy môn Lịch sử trong chương trình GDPT 2018, bắt đầu từ năm học mới 2022-2023.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời bạn đọc tham khảo để nắm rõ nội dung chi tiết về kế hoạch giảng dạy môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông cho năm học mới 2022-2023.

Đánh giá bài viết
2 425
0 Bình luận
Sắp xếp theo