Hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT theo mã số BHXH năm 2018

Cách gia hạn thẻ BHYT theo mã số BHXH

Việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH được thực hiện từ ngày 1/8/2017 đối với BHXH thành phố Hà Nội và từ 1/9/2017 triển khai trên cả nước. Vậy cách gia hạn thẻ BHYT theo mã số BHXH năm 2018 được thực hiện như thế nào, mời các bạn tham khảo bài viết sau đây.

Ngày 06/11/2017, BHXH Việt Nam ban hành công văn số 4955/BHXH-ST V/v tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018. Theo đó, từ ngày 01/11/2017, BHXH các tỉnh, huyện sẽ thực hiện in, đổi thẻ BHYT (mới) theo nguyên tắc: ưu tiên thẻ BHYT hết giá trị sử dụng trước ngày 31/12/2017; đồng thời, đối với người tham gia chưa có mã số BHXH: in và chuyển danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH (Mẫu MS1) và tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) theo đơn vị quản lý đối tượng và nhóm đối tượng để bổ sung thông tin còn thiếu theo hướng dẫn tại công văn số 3799/BHXH-BT ngày 28/08/2017. Chậm nhất đến ngày 30/06/2018, phải thực hiện xong việc in, đổi thẻ BHYT (mới) theo mã số BHXH cho tất cả đối tượng còn lại.

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp thực hiện. Các đơn vị sử dụng lao động thực hiện rà soát cấp mã số cho NLĐ trên phần mềm EFY-eBHXH.

Đối với các đơn vị tại Hà Nội

BHXH Hà Nội ban hành công văn số 3131/BHXH-CST ngày 13/11/2017 V/v thực hiện in thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018.

Theo công văn 4955/BHXH-ST của BHXH Việt Nam, để thống nhất thực hiện trên địa bàn thành phố, BHXH Hà Nội hướng dẫn BHXH quận, huyện, thị xã thực hiện như sau:

Đối tượng đã cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến 31/12/2017: Trường hợp đã được đồng bộ, thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH (có giá trị sử dụng đến 31/12/2018 trong phần mềm TST) cho đối tượng. Trường hợp chưa đồng bộ, thực hiện in mẫu MS1 và TK1-TS chuyển đơn vị sử dụng lao động và người lao động để bổ sung thông tin để đồng bộ tiếp và in đổi thẻ BHYT cho đối tượng. Thời gian thực hiện chậm nhất trước 31/12/2017.

Đối tượng đã cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH quy định tại công văn số 3340/BHXH-ST ngày 08/08/2017 của BHXH Việt Nam thì không phải cấp thẻ BHYT 2018.

Đối tượng do UBND xã, các Cơ sở nuôi dưỡng; Phòng LĐTBXH và đơn vị thực hiện đồng bộ dữ liệu theo công văn số 3799/BHXH-BT ngày 28/08/2017 của BHXH Việt Nam và quy trinh cấp thẻ BHYT theo đúng hướng dẫn Liên ngành số 3210/LN: LĐTBXH - BHXH ngày 05/12/2016 của Sở LDDTB và XH; BHXH TP.

Đối với các đơn vị tại TP HCM

BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành công văn số 2424/BHXH-CST ngày 20/11/2017 V/v gia hạn thẻ BHYT theo mã số BHXH năm 2018 tại TP. Hồ Chí Minh.

Từ ngày 01/11/2017, đơn vị nhận danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu DlOa-TS) hoặc file dữ liệu qua email, phối hợp với bưu điện để chuyển thẻ BHYT mới năm 2018 theo MSBHXH cho người lao động.

Đối với người chưa có mã số BHXH, đơn vị khẩn trương bổ sung thông tin vào Danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH (Mẫu MSI), Tờ khai khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) theo hướng dẫn tại Công văn số 1919/BHXH-QLT ngày 12/9/2017 của BHXH Tp.Hồ Chí Minh để cơ quan BHXH hoàn chỉnh việc đồng bộ mã số BHXH và in bổ sung thẻ BHYT cho người tham gia trước ngày 31/12/2017. Đơn vị chịu trách nhiệm đối với những trường hợp bổ sung thông tin chậm trễ dẫn đến người tham gia chưa được gia hạn thẻ BHYT năm 2018.

Trường hợp thẻ BHYT đã được in từ tháng 09/2017 trở đi theo mã số BHXH (mẫu thẻ mới) thì cơ quan BHXH sẽ không in thẻ gia hạn năm 2018, người tham gia tiếp tục sử dụng thẻ BHYT này khi đi khám chữa bệnh.

Lưu ý: Doanh nghiệp, đơn vị sử dụng người lao động không cần phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn thẻ BHYT năm 2018 của người lao động cho cơ quan BHXH.

Như vậy, các đơn vị sử dụng lao động thực hiện rà soát cấp mã số BHXH cho các đối tượng chưa có mã số BHXH trước ngày 31/12/2017 để kịp thời cấp, gia hạn thẻ BHYT năm 2018.

Mẫu sổ BHXH mới nhất:

Mẫu sổ BHXH mới

Mẫu thẻ Bảo hiểm y tế mới

Mẫu thẻ BHYT mới

Đánh giá bài viết
1 665
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo