Cách tính lương hưu trước 2018 và sau 2018 cái nào có lợi?

Cách tính lương hưu trước 2018 và sau 2018 cái nào có lợi?

Cách tính lương hưu trước 2018 và sau 2018 cái nào có lợi? Đây là câu hỏi thắc mắc của nhiều người với mong muốn có nên nghỉ hưu trước hay sau 2018 để có lựa chọn có lợi nhất cho mình. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để thấy được cái lợi nhất khi bạn về hưu trước 2018 hay sau 2018.

Lương hưu lúc đó sẽ giảm đi nhiều so với lương hưu hiện tại của lao động nữ đủ 55 tuổi và bằng số năm công tác của tôi đến năm 2018 là 36 năm. Vậy tôi rất muốn biết nếu như tôi nghỉ sớm trước 1 năm tức năm 2017 thì mức lương hưu của tôi là bao nhiêu và trường hợp tôi nghỉ vào năm 2018 thì lương hưu của tôi có bị giảm đi nhiều không? Tôi rất mong được luật sư tư vấn cho tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Cách tính lương hưu trước 2018 và sau 2018 cái nào có lợi?

Từ 01/01/2018, cách tính lương hưu có sự thay đổi. Trước 2018, 15 năm đầu, người lao động được hưởng là 45% mức tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội, mỗi năm tiếp theo tăng lên được hưởng thêm 3%.

Từ 2018 trở đi, 15 năm đầu người lao động vẫn được hưởng là 45% mức tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội, mỗi năm tiếp theo tăng lên được tăng thêm 2%.

Nếu chị nghỉ hưu vào năm 2017, ban 54 tuổi, có đủ 35 năm tham gia bảo hiểm, mức hưởng của chị như sau:

+ 15 năm đầu: 45% mức tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội.

+ 20 năm tiếp: 60% (20 x 3) mức tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội.

Do mức tối đa hưởng lương hưu là 75% nên chị được hưởng theo mức tối đa là 75%.

Tuy nhiên, chị nghỉ hưu trước tuổi nên bị giảm trừ mức hưởng, mối năm trước tuổi bạn bị giảm trừ 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm trừ là 1%, từ trên 06 tháng thì không bị giảm trừ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi. Như vậy, nếu chị nghỉ hưu vào năm 2017 (tháng 08 trở về cuối năm), bạn sẽ bị giảm trừ 1% mức hưởng.

Mức hưởng lương hưu hàng tháng của chị còn lại 74%. Với số năm tham gia bảo hiểm cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu tối đa chị sẽ được nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, mỗi năm cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ tối đa bạn được hưởng bằng 0,5 tháng mức tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Bạn có 10 năm tham gia bảo hiểm cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu tối đa nên bạn nhận được trợ cấp một lần bằng 5 tháng mức tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Nếu bạn về hưu đúng tuổi vào năm 2018, lúc đó bạn có đủ 36 năm tham gia bảo hiểm xã hội, mức hưởng bảo hiểm xã hội của bạn như sau:

+ 15 năm đầu: 45% mức tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội.

+ 21 năm tiếp: 42% (21 x 2) mức tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tổng mức hưởng của bạn là 87%, do mức tối đa là 75% nên bạn được hưởng lương hưu hàng tháng bằng mức tối đa 75 mức tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Với số năm cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu tối đa bạn nhận được trợ cấp một lần. Trường hợp này, bạn có 6 năm đóng cao hơn số năm tối đa nên bạn được được trợ cấp một lần bừng 3 tháng mức tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội. Bạn căn cứ theo thông tin hướng dẫn trên để có lựa chọn có lợi nhất cho mình.

Đánh giá bài viết
4 1.028
0 Bình luận
Sắp xếp theo