Quy trình giải quyết thủ tục BHXH, BHYT qua Bưu điện

Trình tự giải quyết thủ tục BHXH, BHYT qua Bưu điện

Mới đây tại Quyết định 262/QĐ-BHXH hướng dẫn cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính như đăng ký, chọn hồ sơ chế độ BHXH, chi BHXH, sao y, sổ BHXH, thẻ BHYT, thanh toán BHYT,… qua hệ thống dịch vụ công. Chi tiết mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Quy trình giải quyết thủ tục BHXH, BHYT qua Bưu điện

Bước 1
CÁ NHÂN

- Đăng nhập vào hệ thống dịch vụ công, chọn loại dịch vụ công.

- Nhập thông tin người yêu cầu dịch vụ (họ tên, ngày sinh, CMND,…)

- Chọn loại hồ sơ lĩnh vực: Chế độ BHXH; Chi BHXH; Sao y; Sổ BHXH, thẻ BHYT, thanh toán BHYT, lĩnh vực thu cần giao dịch theo Danh mục hồ sơ đính kèm.

- Chọn hình thức dịch vụ và xác nhận dịch vụ

Bước 2
BƯU ĐIỆN

- Tiếp nhận thông tin từ Hệ thống dịch vụ công;

- Liên hệ với cá nhân để xác nhận thông tin, thời gian nhận hồ sơ và yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3
CÁ NHÂN

- Xác nhận thông tin và thời gian nhận hồ sơ với nhân viên Bưu điện

- Chuẩn bị các loại giấy tờ, biểu mẫu theo Danh mục hồ sơ quy định

- Giao hồ sơ cho nhân viên Bưu điện và ký vào biên bản giao nhận

Bước 4
BƯU ĐIỆN

- Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, kiểm tra hồ sơ đúng và đầy đủ thủ tục, ký vào biên bản giao nhận

- Tổng hợp và nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH

Bước 5
CƠ QUAN BHXH

- Tiếp nhận hồ sơ từ Bưu điện, kiểm tra hồ sơ đúng và đầy đủ thủ tục, ký vào biên bản giao nhận

- Giải quyết hồ sơ theo quy trình và các văn bản hướng dẫn;

- Trả kết quả cho Bưu điện

Bước 6
BƯU ĐIỆN

- Nhận kết quả từ cơ quan BHXH

- Liên hệ trả kết quả cho cá nhân

Đánh giá bài viết
1 132
0 Bình luận
Sắp xếp theo