Công văn 4020/BGDĐT-GDTrH 2022 nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023

Công văn 4020 2022 BGDĐT về nhiệm vụ năm học 2022-2023 trung học

Ngày 22/8 năm 2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo  đã có Công văn 4020/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023.

Theo đó, một trong những quy định đáng chú ý được ban hành tại Công văn 4020 là giao quyền tự chủ cho trường trong xây dựng kế hoạch giáo dục, không quy định số tiết/tuần, chỉ quy định số tiết/năm.

Không bắt buộc phải bố trí số tiết dạy học của môn học đều ở tất cả các tuần

Tại điểm a mục 1 hướng dẫn đối với việc bố trí dạy học các môn học, hoạt động giáo dục như sau:

“Hiệu trưởng tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình của từng môn học, hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn học) bảo đảm thời lượng quy định trong chương trình và bố trí dạy học trong mỗi học kì một cách hợp lý, khoa học. Đối với các môn học, bố trí thời gian dạy học linh hoạt phù hợp với điều kiện giáo viên và cơ sở vật chất của nhà trường, không bắt buộc phải bố trí số tiết dạy học của môn học đều ở tất cả các tuần; sắp xếp thời khóa biểu phù hợp cho cả năm học hoặc ít nhất cho từng học kì, bảo đảm số tiết/tuần theo quy định dành cho mỗi giáo viên.

Đối với Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo viên được phân công đảm nhận nội dung hoạt động nào phải có năng lực chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động đó. Giáo viên được phân công đảm nhận các nội dung hoạt động của chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp thực hiện đúng nhiệm vụ của giáo viên thực hiện chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; phân định rõ nhiệm vụ thực hiện chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp với nhiệm vụ của giáo viên làm chủ nhiệm lớp theo quy định hiện hành.

Việc xây dựng các tổ hợp 4 môn học lựa chọn và các chuyên đề học tập lựa chọn ở lớp 10 thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1496/BGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2022 về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023 và theo quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành tại Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm vừa đáp ứng theo nguyện vọng của học sinh vừa sử dụng đầy đủ, hiệu quả đội ngũ giáo viên của nhà trường; tổ chức tư vấn và cho học sinh đăng kí, lựa chọn các tổ hợp do nhà trường xây dựng đảm bảo khoa học, công khai, minh bạch.”

Công văn 4020 này làm rõ quy định việc giao quyền tự chủ cho các trường trong việc xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục theo định hướng không quy định số tiết/tuần mà chỉ quy định số tiết/năm học, hiệu trưởng căn cứ tình hình và phân công phù hợp.

Ví dụ môn Công nghệ cấp trung học cơ sở quy định 35 tiết/năm, tùy theo tình hình nhà trường có thể xây dựng các chuyên đề dạy học phù hợp, có thể dạy 35 tiết trong 1 học kỳ, không nhất thiết dạy 1 tiết/tuần.

Hay các chuyên đề học tập ở lớp 10 quy định 35 tiết/chuyên đề, nhà trường có thể bố trí vào thời điểm thích hợp. Điểm mới này thuận lợi cho các trường trong việc xây dựng kế hoạch dạy học.

Tuy nhiên, cũng phải phù hợp và đảm bảo số tiết/tuần của giáo viên.

Để xem nội dung chi tiết Công văn 4020 2022 BGDĐT, mời các bạn sử dụng file tải về trong bài.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoNgười ký:Nguyễn Hữu Độ
Số hiệu:4020/BGDĐT-GDTrHLĩnh vực:Giáo dục
Ngày ban hành:22/08/2022Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 3.485
0 Bình luận
Sắp xếp theo