Chưa đủ 18 tuổi có phải đi tù không?

Hiện nay vẫn rất còn nhiều người chưa nắm rõ được mức phạt tù đối với người dưới 18 tuổi. Do vậy, câu hỏi mà nhiều người đang còn thắc mắc đó là chưa đủ 18 tuổi có phải đi tù không sẽ được Hoatieu.vn giải đáp cho bạn trong bài viết dưới đây.

1. Nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội

Theo quy định tại Điều 91 Bộ luật hình sự 2015 thì nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội như sau:

Điều 91. Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

1. Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm.

2. Người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng các biện pháp quy định tại Mục 2 Chương này:

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng, trừ trường hợp quy định tại Điều 134 (tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác); Điều 141 (tội hiếp dâm); Điều 171 (tội cướp giật tài sản); Điều 248 (tội sản xuất trái phép chất ma túy); Điều 249 (tội tàng trữ trái phép chất ma túy); Điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy); Điều 251 (tội mua bán trái phép chất ma túy); Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy) của Bộ luật này;

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật này, trừ trường hợp quy định tại Điều 123 (tội giết người); Điều 134, các khoản 4, 5 và khoản 6 (tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác); Điều 141 (tội hiếp dâm), Điều 142 (tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi); Điều 144 (tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi); Điều 150 (tội mua bán người); Điều 151 (tội mua bán người dưới 16 tuổi); Điều 168 (tội cướp tài sản); Điều 171 (tội cướp giật tài sản); Điều 248 (tội sản xuất trái phép chất ma túy); Điều 249 (tội tàng trữ trái phép chất ma túy); Điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy); Điều 251 (tội mua bán trái phép chất ma túy); Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy) của Bộ luật này;

c) Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể trong vụ án.

3. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào những đặc điểm về nhân thân của họ, tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm.

4. Khi xét xử, Tòa án chỉ áp dụng hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội nếu xét thấy việc miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng một trong các biện pháp quy định tại Mục 2 hoặc việc áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng quy định tại Mục 3 Chương này không bảo đảm hiệu quả giáo dục, phòng ngừa.

5. Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

6. Tòa án chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khi xét thấy các hình phạt và biện pháp giáo dục khác không có tác dụng răn đe, phòng ngừa.

Khi xử phạt tù có thời hạn, Tòa án cho người dưới 18 tuổi phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương ứng và với thời hạn thích hợp ngắn nhất.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

7. Án đã tuyên đối với người chưa đủ 16 tuổi phạm tội, thì không tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm.

Như vậy, việc xử lý kỷ luật đối với người dưới 18 tuổi phạm tội đã bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi hướng đến mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội. Đây là những nguyên tắc phù hợp với từng loại tội khi vi phạm tương ứng.

2. Chưa đủ 18 tuổi có phải đi tù không?

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 91 Bộ luật hình sư 2015 như sau:

6. Tòa án chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khi xét thấy các hình phạt và biện pháp giáo dục khác không có tác dụng răn đe, phòng ngừa.

Khi xử phạt tù có thời hạn, Tòa án cho người dưới 18 tuổi phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương ứng và với thời hạn thích hợp ngắn nhất.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Như vậy, điều luật đã thể hiện rõ việc người chưa đủ 18 tuổi vẫn có thể phải đi tù, nhưng chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn nhất định chứ không áp dụng hình phạt chung thân hay hình phạt tương ứng với người từ 18 tuổi trở lên, hình phạt bổ sung với lứa tuổi này.

Chưa đủ 18 tuổi có bị phạt tù không?

3. Hình phạt tù có thời hạn với người dưới 18 tuổi phạm tội thế nào?

Theo quy định tại Điều 101 Bộ luật hình sự 2015 thì hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội như sau:

Điều 101. Tù có thời hạn

Mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định như sau:

1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định;

2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

Như vậy, mức phạt tù có thời hạn áp dụng với người dưới 18 tuổi:

  • Nếu người dưới 18 tuổi phạm tội

Mức phạt chung thân hoặc tử hình thì hình phạt giảm không quá 18 năm.

Tù có thời hạn thì hình phạt không quá 3/4 mức phạt điều luật định.

  • Nếu người từ 14-16 tuổi phạm tội

Mức phạt chung thân hoặc tử hình thì hình phạt giảm không quá 12 năm.

Tù có thời hạn thì hình phạt không quá 1/2 mức phạt tù.

4. Một số câu hỏi chủ đề chưa đủ 18 tuổi có đi tù không?

4.1 Tội giết người khi chưa đủ 18 tuổi

Theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015:

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

.....

Vì vậy, nếu người chưa đủ 18 tuổi mà có hành vi cố ý giết người thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Việc chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này theo quy định tại khoản 2 Điều 91 về Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội như sau:

Điều 91. Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

2. Người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng một trong các biện pháp quy định tại Mục 2 Chương này:

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng, trừ tội phạm quy định tại các điều 134, 141, 171, 248, 249, 250, 251 và 252 của Bộ luật này;

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy định tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật này, trừ tội phạm quy định tại các điều 123, 134, 141, 142, 144, 150, 151, 168, 171, 248, 249, 250, 251 và 252 của Bộ luật này;

c) Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án.

4.2 Chưa đủ 18 tuổi có bị tử hình?

Theo quy định tại Điều 101 Bộ luật hình sự 2015 thì người chưa đủ 18 tuổi không bị tử hình. Nếu người dưới 18 tuổi phạm tội theo quy định của luật là chung thân tử hình thì hình phạt giảm không quá 18 năm. Nếu người từ 14-16 tuổi phạm tội theo quy định của luật là chung thân hoặc tử hình thì hình phạt giảm không quá 12 năm.

4.3 Quan hệ với người yêu chưa đủ 18 tuổi có phải đi tù?

Theo quy định tại Điều 145 Bộ luật hình sự 2015 thì:

Điều 145. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

....

Như vậy, nếu bạn quan hệ với người yêu chưa đủ 18 tuổi thì bạn sẽ phải đi tù. Hình phạt nặng nhẹ tùy vào mức độ vi phạm của bạn.

4.4 Dưới 18 tuổi giết người có bị tử hình không?

Dưới 18 tuổi giết người không bị tử hình. Bởi căn cứ theo quy định tại Điều 101 Bộ luật hình sự 2015 thì người chưa đủ 18 tuổi không bị tử hình. Nếu người dưới 18 tuổi phạm tội theo quy định của luật là chung thân tử hình thì hình phạt giảm không quá 18 năm. Nếu người từ 14-16 tuổi phạm tội theo quy định của luật là chung thân hoặc tử hình thì hình phạt giảm không quá 12 năm.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Quyết định cưỡng chế giao người chưa thành niên từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 4.669
0 Bình luận
Sắp xếp theo