Chế độ của giáo viên hướng dẫn tập sự

Giáo viên hướng dẫn tập sự có được hưởng chế độ gì không? Quy định về giáo viên hướng dẫn tập sự 2019 có gì mới? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây của HoaTieu.vn để biết thêm chi tiết.

1. Quy định về hướng dẫn tập sự viên chức từ 15/01/2019

Theo quy định tại Khoản 12 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2019) và Điều 21 Nghị định 29/2012/NĐ-CP thì chế độ hướng dẫn tập sự viên chức được quy định như sau:

1. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những công việc theo yêu cầu nội dung tập sự quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định 29/2012/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP).

2. Chậm nhất sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày viên chức đến nhận việc, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp phải cử viên chức có chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng truyền đạt hướng dẫn người tập sự. Không thực hiện việc cử một người hướng dẫn tập sự cho hai người tập sự trở lên trong cùng thời gian.

3. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập không có điều kiện để cử viên chức hướng dẫn người tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 29/2012/NĐ-CP(được sửa đổi bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP) thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp xem xét, quyết định.

2. Chế độ phụ cấp cho giáo viên hướng dẫn tập sự

Trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành.

Người hướng dẫn tập sự và người tập sự còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 6.135
0 Bình luận
Sắp xếp theo