Cán bộ, viên chức giáo dục vi phạm giao thông sẽ bị kiểm điểm hạ thi đua

Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trường học

Vừa qua, UBND Thành phố Hà Nội đã có Công văn 1362/SGDĐT-CTTT về việc tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trường học, ATGT trong những tháng cuối năm học 2019 – 2020.

Theo đó, Sở GDĐT đề nghị lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trường học, ATGT cho học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường học, trong đó phải:

- Tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh nghiêm chỉnh chấp hành Luật khi tham gia giao thông, có các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông, bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, cài quai đúng quy định khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, mặc áo phao đúng quy định khi đi đò, không sử dụng điện thoại khi lái xe... khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc giao thông.

- Tăng cường kiểm tra công vụ, phê bình, kiểm điểm, hạ thi đua đối với cán bộ công chức, viên chức vi phạm Luật khi tham gia giao thông.

- Tiếp nhận thông tin xử lý các trường hợp cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT và gửi kết quả xử lý của đơn vị về cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

Ngoài ra, Sở GDĐT đề nghị lãnh đạo các đơn vị chủ động phối hợp cùng chính quyền các cấp thực hiện nghiêm cấm phương tiện xe cơ giới lưu hành hoặc dừng đỗ trái phép trong giờ học tại các khu vực sân trường, trên vỉa hè, lòng đường xung quanh cổng trường học (các nhà trường phải bố trí chỗ để xe cho cán bộ giáo viên, học sinh phù hợp với khuôn viên nhà trường hạn chế tối đa đi lại trong sân trường). Đồng thời, phối hợp, tạo điều kiện cho Ban ATGT Thành phố khảo sát bố trí biển báo hiệu, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo, khẩu hiệu tuyên truyền về ATGT, đặc biệt là trong phạm vi gần cổng trường học theo quy định.

Nội dung chi tiết Công văn 1362/SGDĐT-CTTT

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1362/SGDĐT-CTTT
V/v tăng cưng bo đảm an ninh trật tự trường hc, ATGT trong nhng tháng cuối năm hc 2019 - 2020

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 1487/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 29/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh, sinh viên phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trong dịp nghỉ Lễ 30/4-01/5 năm 2020; Công văn số 1402/UBND-ĐT ngày 20/4/2020 của UBND Thành phố về tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT quý II năm 2020; Công văn số 1533/UBND-ĐT ngày 24/4/2020 của UBND Thành phố về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020;

Sở GDĐT đề nghị lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trường học, ATGT cho học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường học, cụ thể:

1. Tập trung chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học theo hướng dẫn tại Công văn số 1335/SGDĐT-CTTT ngày 29/4/2020 của Sở GDĐT.

2. Phối hợp với an ninh, chính quyền địa phương thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 505/QCPH/CATP-SGDĐT ngày 27/02/2017 giữa Sở GDĐT và Công an Thành phố về việc phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong trường học.

3. Phân công lãnh đạo trực hàng ngày tại đơn vị, bảo đảm an toàn về tài sản, chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, rà soát khắc phục những điểm dễ xảy ra tai nạn thương tích.

4. Tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh nghiêm chỉnh chấp hành Luật khi tham gia giao thông, có các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông, bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, cài quai đúng quy định khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, mặc áo phao đúng quy định khi đi đò, không sử dụng điện thoại khi lái xe... khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc giao thông. Tăng cường kiểm tra công vụ, phê bình, kiểm điểm, hạ thi đua đối với cán bộ công chức, viên chức vi phạm Luật khi tham gia giao thông.

5. Chủ động phối hợp cùng chính quyền các cấp thực hiện nghiêm cấm phương tiện xe cơ giới lưu hành hoặc dừng đỗ trái phép trong giờ học tại các khu vực sân trường, trên vỉa hè, lòng đường xung quanh cổng trường học (các nhà trường phải bố trí chỗ để xe cho cán bộ giáo viên, học sinh phù hợp với khuôn viên nhà trường hạn chế tối đa đi lại trong sân trường).

Phối hợp, tạo điều kiện cho Ban ATGT Thành phố khảo sát bố trí biển báo hiệu, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo, khẩu hiệu tuyên truyền về ATGT, đặc biệt là trong phạm vi gần cổng trường học theo quy định.

6. Tiếp nhận thông tin xử lý các trường hợp cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT và gửi kết quả xử lý của đơn vị về cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

Trong trường hợp xảy ra các sự cố bất thường, các đơn vị báo cáo nhanh gửi về đơn vị trực tiếp quản lý và báo cáo về Sở qua phòng Chính trị tư tưởng, số điện thoại 02439411232, email: cttt@hanoiedu.vn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GDCTHSSV, Bộ GDĐT;
- UBND Thành phố:
- Sở Giao thông Vận tải;
- Công an Thành phố;
- Sở Y tế;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT. CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Xuân Tiến

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 59
0 Bình luận
Sắp xếp theo