Cách viết hóa đơn VAT cho hàng xuất khẩu?

Cách viết hóa đơn VAT cho hàng xuất khẩu?

Khi công ty bạn có các mặt hàng về xuất khẩu thì bạn ghi hóa đơn như thế nào? Nhiều bạn kế toán đang vướng mắc trong vấn đề này. HoaTieu.vn xin giới thiệu đến các bạn bài "Cách viết hóa đơn VAT cho hàng xuất khẩu" cụ thể như sau, mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13

Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan, quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cách viết hóa đơn VAT cho hàng xuất khẩu?

Câu hỏi:

Bên em có lô hàng xuất khẩu nước ngoài và phải xuất hóa đơn VAT trước khi lập tờ khai xuất khẩu. Nhưng em chưa biết phải viết hóa đơn giá trị gia tăng này như thế nào vì em có đọc một văn bản của Cục thuế trả lời về hóa đơn có nội dung: "Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất bán hàng hóa ra nước ngoài thu tiền bằng ngoại tệ thì sử dụng hóa đơn xuất khẩu, đồng tiền trên hóa đơn ghi bằng đồng ngoại tệ và không phải ghi tỷ giá quy đổi trên hóa đơn. Trường hợp Công ty nếu được phép bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật thì cách ghi đồng tiền trên hóa đơn thực hiện theo quy định trên".

Bên em đã đăng ký doanh nghiệp xuất nhập khẩu đầy đủ. Em muốn hỏi: "Công ty nếu được phép bán hàng thu ngoại tệ" là như thế nào ạ?

Em đang băn khoăn vì không biết phải viết hóa đơn VAT này như thế nào.

Trả lời:

Tại tiết e khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định đồng tiền ghi trên hoá đơn:

"e. Đồng tiền ghi trên hóa đơn: Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam. Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá. ..."

Về đối tượng được phép bán hàng thu ngoại tệ bạn tham khảo Nghị định 70/2014/NĐ-CP. Tại điều 5 của Nghị định có quy định:

"Điều 5. Thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và các nguồn thu vãng lai khác

1. Người cư trú có nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ hoặc từ các nguồn thu vãng lai khác ở nước ngoài phải chuyển vào tài khoản ngoại tệ mở tại tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam phù hợp với thời hạn thanh toán của hợp đồng hoặc các chứng từ thanh toán, trừ một số trường hợp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét cho phép giữ lại một phần hoặc toàn bộ nguồn thu ngoại tệ ở nước ngoài.

2. Mọi giao dịch thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện bằng hình thức chuyển khoản thông qua tổ chức tín dụng được phép."

Theo những quy định trên, những trường hợp xuất nhập khẩu, được dùng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để giao dịch. Riêng đối với bán hàng trong nước, đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt nam, trừ một số trường hợp được phép thu tiền bằng ngoại tệ.

Đánh giá bài viết
1 306
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo