Đặc quyền của Viên chức công tác tại vùng khó khăn năm 2024

Viên chức công tác tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt. Sau đây là 3 chính sách ưu đãi đối với viên chức công tác tại vùng khó khăn cũng như cách tính trợ cấp ra khỏi vùng khó khăn. Hoatieu.vn mời các bạn cùng theo dõi.

1. Quy định vùng đặc biệt khó khăn 2024

Vùng đặc biệt khó khăn là các vùng thôn, xã, làng, bản,...  thuộc khu vực miền núi hay dân tộc thiểu số. Nơi đây có kinh tế - xã hội chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao, cơ sở hạ tầng giao thông yếu kém, chất lượng cuộc sống của người dân còn thấp, gặp nhiều khó khăn. Đây là những vùng được Nhà nước đặc biệt quan tâm, luôn tìm cách tạo điều kiện đầu tư nhằm phát triển kinh tế trong khu vực.

2. 3 đăc quyền của Viên chức công tác tại vùng khó khăn 2024

Tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP (thay thế cho Nghị định 116 về vùng đặc biệt khó khăn) quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó nghị định này có quy định rõ những ưu đãi, đặc quyền dành cho các cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại vùng khó khăn năm 2024 như sau:

2.1. Được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

Theo quy định mới tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 thì người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn đối tượng được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bên cạnh:

  • Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020.
  • Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật Viên chức;

2.2. Được về hưu trước tuổi, không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu

Tại Bộ luật Lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021 được nghỉ hưu trước tuổi, hưởng nguyên chế độ lương hưu.

Hiện nay, Bộ luật Lao động 2012 và Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động làm việc tại nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên (trong đó có danh sách các địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ từng thời kỳ, xem tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005) thì được về hưu sớm, hưởng nguyên chế độ.

2.3. Được hưởng các chế độ ưu đãi riêng tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP

Bên cạnh những chế độ ưu đãi trên, thì tại Nghị định 76 về chính độ vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có quy định thêm 9 chế độ ưu đãi dành cho viên chức như sau:

STTCHẾ ĐỘ ƯU ĐÃINỘI DUNG ƯU ĐÃI
1Phụ cấp thu hút

Mức hưởng bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng ĐBKK không quá 05 năm.

2Phụ cấp công tác lâu năm

Mức hưởng hàng tháng tính theo mức lương cơ sở và thời gian thực tế làm việc ở vùng ĐBKK như sau:

- Mức 0,5 áp dụng khi từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

- Mức 0,7 áp dụng khi từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

- Mức 1,0 áp dụng khi từ đủ 15 năm trở lên.

3Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng ĐBKK

Mức trợ cấp bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác, do cơ quan tiếp nhận chi trả ngay khi đến nhận công tác.

Trường hợp có gia đình đi theo đến nơi công tác thì được hưởng thêm:

- Tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi;

- Trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình.

4Trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch

Mức trợ cấp được hưởng 01 tháng là: a x (c - d).

Mức trợ cấp được hưởng trong 01 năm là: a x (c - d) x b.

Trong đó:

- Định mức tiêu chuẩn: 6 mét khối/người/tháng (a);

- Số tháng thực tế thiếu nước ngọt và sạch trong 1 năm (b);

- Chi phí mua và vận chuyển 01 mét khối nước ngọt và sạch đến nơi ở và nơi làm việc của đối tượng được hưởng do UBND cấp tỉnh quy định (c);

- Giá nước ngọt và sạch để tính chi phí nước ngọt và sạch trong tiền lương là giá kinh doanh 01 mét khối nước sạch do cấp có thẩm quyền ở địa phương quy định (d).

Điều kiện để được hưởng trợ cấp này là công tác ở vùng có điều kiện KT-XH ĐBKK, do điều kiện tự nhiên không có nước ngọt và sạch hoặc có nhưng không đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt từ 01 tháng liên tục trở lên trong năm.

5Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng ĐBKK hoặc khi nghỉ hưu

Điều kiện hưởng:

Đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng ĐBKK từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng ĐBKK hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng ĐBKK).

Mức trợ cấp:

01 năm công tác với vùng ĐBKK được trợ cấp bằng 1/2 mức lương tháng hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng ĐBKK hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng ĐBKK).

6Tiền tàu xeĐược thanh toán tiền tàu xe đi và về thăm gia đình, ngoài tiền lương được hưởng theo quy định khi nghỉ hàng năm, nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ việc riêng.
7

Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

- Hỗ trợ tiền mua tài liệu học tập và hỗ trợ 100% tiền học phí, chi phí đi lại từ nơi làm việc đến nơi học tập trong trường hợp được cử đi học bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm.

- Hỗ trợ tiền mua tài liệu và tiền bồi dưỡng cho việc tự học tiếng dân tộc ít người bằng số tiền hỗ trợ cho việc học tập ở các trường, lớp chính quy trong trường hợp công tác tại vùng dân tộc ít người tự học tiếng dân tộc để phục vụ nhiệm vụ được giao.

8

Phụ cấp ưu đãi theo nghề

Mức hưởng bằng 70% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng ĐBKK.

Lưu ý, loại phụ cấp này áp dụng đối với:

- viên chức là nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Viên chức trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế trong các cơ sở y tế của Nhà nước bao gồm: Trạm y tế cấp xã; Trạm y tế cơ quan, trường học; Phòng khám đa khoa khu vực; Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế, Bệnh viện và các cơ sở y tế khác từ cấp xã trở lên.

9

Phụ cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục

- Phụ cấp lưu động

Nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục đang làm chuyên trách về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục mà phải thường xuyên đi đến các thôn được hưởng phụ cấp lưu động hệ số 0,2 so với mức lương cơ sở.

- Phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số

Nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục dạy tiếng dân tộc thiểu số được hưởng phụ cấp 50% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

3. Cách tính trợ cấp ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn 2024

Theo đó tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định:

Điều 8. Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) mức lương tháng hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Như vậy, cách tính trợ cấp ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn hiện nay như sau:

Mức trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn=1/2 Mức lương tháng hiện hưởng+Phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 147
0 Bình luận
Sắp xếp theo