Mẫu đơn xin nghỉ ốm

Mẫu đơn xin nghỉ ốm mới nhất được soạn thảo theo đúng quy định pháp luật, được sử dụng trong trường hợp người lao động xin công ty nghỉ ốm, xin công ty nghỉ chữa bệnh, cá nhân xin cơ quan nghỉ ốm..... Mẫu có thể đánh máy hoặc viết tay, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin nghỉ ốm là gì?

Mẫu đơn xin nghỉ ốm là mẫu đơn được cá nhân là nhân viên, công chức viên chức, học sinh lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên để xin được nghỉ do bị ốm, bệnh. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin nghỉ...

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc 3 mẫu đơn xin nghỉ ốm để bạn đọc cùng tham khảo:

  • Đơn xin nghỉ ốm ban hành theo Quyết định 2001/QĐ-BGTVT
  • Đơn xin nghỉ ốm cho nhân viên
  • Đơn xin nghỉ ốm cho học sinh

2. Mẫu đơn xin nghỉ ốm theo Quyết định 2001/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

….(1)…., ngày …. tháng …. năm 20…

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM ĐAU

Kính gửi: ……………………………(2)…………………………………

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………….……

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………

Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép cho tôi được nghỉ ốm đau, thời gian là…………. ngày, kể từ ngày ………………………………………….. đến hết ngày ………………………….

Địa chỉ, điện thoại liên hệ khi cần: ……………………………….………………………………

Tôi sẽ bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu đang quản lý với thủ trưởng đơn vị trước khi được nghỉ và cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian được nghỉ.

Kính đề nghị …………………………………….(2)……………………………….. xem xét, giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI LÀM ĐƠN (3)
(Chữ ký)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Địa danh.

(2) Chức danh của người có thẩm quyền cho nghỉ ốm đau.

(3) Thân nhân của người nghỉ ốm đau (trong trường hợp người nghỉ ốm đau không làm được đơn).

2. Mẫu đơn xin nghỉ ốm dành cho nhân viên

Mẫu đơn xin nghỉ ốm
Đơn xin nghỉ ốm theo mẫu

Nội dung cụ thể của mẫu đơn xin nghỉ ốm như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

Kính gửi:

- Ban giám đốc - Công ty......................................

- Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

- Trưởng................................................................

Tên tôi là:...............................................................................Nam/nữ.........................

Ngày, tháng, năm sinh:................................. tại...........................................................

Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................

Điện thoại liên hệ khi cần:.............................................................................................

Đơn vị công tác:.............................................................................. Chức vụ:..............

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo - Công ty cho tôi được nghỉ ốm.

Từ: ..........giờ .........phút, ngày:......tháng ...... năm........

Đến:..........giờ.........phút, ngày:......tháng ...... năm........

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ ốm lại cho ông (bà): là đồng nghiệp của tôi. Ông (bà): ..............................sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong công ty xem xét chấp thuận.

Trân trọng.

........, ngày....tháng....năm.......

Ban Giám Đốc
(Duyệt)
PhòngTổ chức –
Hành chính – Quản trị

(Xác nhận)
Ý kiến của
Trưởng đơn vị
(Nêu ý kiến cụ thể,
ký và ghi rõ họ tên)
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn xin nghỉ ốm cho học sinh

Mẫu đơn xin nghỉ ốm

Mời các bạn tham khảo bản text của Mẫu đơn xin nghỉ ốm cho học sinh dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------o0o---------------

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

(Điều trị tại nhà trên 3 ngày)

Kính gửi BGH trường ..................................................................................................

Tôi tên là ....................................................................................................................

Là phụ huynh của cháu: ............................................. Lớp ..........................................

Do cháu bị ..................................................................................................................

Gia đình xin cho cháu nghỉ từ ngày .......................... đến ngày .....................................

Tôi xin cam đoan việc xin nghỉ là do tự nguyện của gia đình.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
46 121.047
0 Bình luận
Sắp xếp theo