Tải Quyết định 1697/QĐ-BHXH 2023 sửa đổi mã số ghi trên thẻ Bảo hiểm y tế file DOC, PDF

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quyết định số 1697/QĐ-BHXH năm 2023 do BHXH Việt Nam ban hành đã sửa đổi, bổ sung nội dung về mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế tại Quyết định 1351/QĐ-BHXH. Sau đây là nội dung chi tiết.