Quyết định 1351/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quyết định 1351/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, nhằm xác định quyền lợi tốt nhất cho người khám chữa bệnh BHYT cũng như từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý bằng công nghệ thông tin.