Công văn 3964/BGDĐT-GDCTHSSV

Cảm ơn bạn đã tải Công văn 3964/BGDĐT-GDCTHSSV

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Công văn 3964/BGDĐT-GDCTHSSV 197,1 KB 07/09/2018 4:29:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Công văn 3964/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2018 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 04/09/2018.
Xem thêm các thông tin về Công văn 3964/BGDĐT-GDCTHSSV