Mẫu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch 2024 mới nhất

Hoatieu xin chia sẻ Mẫu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch 2024 mới nhất hiện nay. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin cá nhân, tổ chức làm đơn, nội dung yêu cầu công chứng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch tại đây.

1. Mẫu phiếu yêu cầu công chứng là gì?

Mẫu phiếu yêu cầu công chứng là mẫu phiếu yêu cầu được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới phòng công chứng để yêu cầu về việc công chứng hợp đồng, giao dịch.

2. Mẫu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch

Hiện nay, pháp luật không quy định mẫu phiếu yêu cầu công chứng, các bạn có thể làm theo tình hình cụ thể của mình. Tuy nhiên vẫn nên đảm bảo đúng thể thức của một mẫu phiếu yêu cầu, mời các bạn tham khảo mẫu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch dưới đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

Kính gửi: Phòng Công chứng số .............. thành phố .....

Họ và tên: .................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: ..........do .........

cấp ngày ……. tháng ................. năm ..........

Địa chỉ thường trú/tạm trú: .........................

Số điện thoại: ............. Số Fax: ...................

Hoặc

Tên tổ chức: ................................................

Địa chỉ đặt trụ sở: .........................................

Họ tên người đại diện: ..................................

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: ..........do .........

cấp ngày ……. tháng ...... năm ....................

Số điện thoại: ............. Số Fax: ...................

Nội dung yêu cầu công chứng: ....................

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:

1. ...................................................................

2. ...................................................................

3. ....................................................................

4. ...................................................................

5. ....................................................................

........, ngày....tháng...năm...
Người nhận phiếu
và các giấy tờ nộp kèm theo
(Ký và ghi rõ họ và tên)
Người yêu cầu công chứng
(Ký và ghi rõ họ và tên)

3. Hồ sơ yêu cầu công chứng

3.1. Hồ sơ yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng 2014, Hồ sơ yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn được lập thành một bộ, gồm các giấy tờ sau đây:

- Phiếu yêu cầu công chứng, trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ;

- Dự thảo hợp đồng, giao dịch;

- Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng;

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;

- Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.

Lưu ý: Bản sao là bản chụp, bản in hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải chứng thực.

3.2. Hồ sơ yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng

Căn cứ Khoản 6 Điều 41 Luật Công chứng 2014, người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ bao gồm:

- Phiếu yêu cầu công chứng, trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ;

- Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng;

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;

- Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.

4. Thủ tục thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu công chứng hợp đồng nộp hồ sơ tại các tổ chức hành nghề công chứng.

Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Khi tiếp nhận yêu cầu công chứng thì công chứng viên sẽ kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng pháp luật thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung theo quy định.

Công chứng viên giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc tham gia hợp đồng.

Bước 3: Thực hiện công chứng

- Công chứng viên thực hiện soạn thảo hợp đồng nếu các bên yêu cầu tổ chức công chứng soạn thảo hợp đồng hoặc kiểm tra dự thảo hợp đồng các bên đã soạn sẵn.

- Người yêu cầu công chứng đọc lại toàn bộ hợp đồng để kiểm tra và xác nhận vào hợp đồng.

- Người yêu cầu công chứng ký vào từng trang của hợp đồng, phải ký trước mặt công chứng viên.

- Công chứng viên yêu cầu các bên xuất trình bản chính các giấy tờ có trong hồ sơ để đối chiếu.

- Công chứng viên ghi lời chứng, ký và đóng dấu.

Trên đây là Mẫu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch 2024 mới nhất và các quy định liên quan. Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan khác trong mục Biểu mẫu: Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý nhé.

Đánh giá bài viết
1 6.169
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo