Mẫu hồ sơ thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS

Mẫu hồ sơ thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS

Bạn muốn thi tuyển giáo viên mà chưa rõ hồ sơ thi tuyển gồm những giấy tờ gì? hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu hồ sơ thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về hồ sơ thi tuyển giáo viên, qua đây có thể giúp các bạn thuận tiện hơn khi làm hồ sơ thi.

Mẫu số 1: Bì hồ sơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Số hồ sơ: .................

HỒ SƠ
ĐĂNG KÝ THI TUYỂN GIÁO VIÊN

Họ và tên:.................................................................Nam/nữ:..................................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................

Quê quán:...............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..... .................................................................................................

Số điện thoại liên hệ:................................................................................................

Trình độ CM (TC, CĐ, ĐH...):.....................Loại hình đào tạo:......................................

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo:............................................................................

Vị trí việc làm đăng ký dự thi:........................................ Mã số:.................................

Cấp học (MN, TH, THCS):......................... thuộc UBND ............................................

Ngoại ngữ đăng ký dự thi:.........................................................................................

HỒ SƠ GỒM CÓ:

1. Đơn xin đăng ký dự tuyển giáo viên (theo mẫu)

2. Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu)

3. Bản sao giấy khai sinh

4. Bản sao: - Bằng tốt nghiệp chuyên môn

- Bảng điểm chuyên môn

- Chứng chỉ ngoại ngữ

- Chứng chỉ tin học

- Chứng chỉ sư phạm

5. Giấy chứng nhận sức khoẻ

6. Bản sao hộ khẩu thường trú

7. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên

8. Bản sao quyết định kỷ luật, xử lý hành chính, bản án đã bị áp dụng:

9. 03 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận

................, ngày....tháng....năm....
Người nhận hồ sơ
(Ghi rõ họ và tên, chữ ký)
Người nộp hồ sơ
(Ghi rõ họ và tên, chữ ký)

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

..............., ngày...... tháng...... năm.....

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN NĂM....

Kính gửi: UBND ........................................ (1)

Họ và tên:.............................................................................Nam/Nữ:....................

Ngày sinh:..............................................................................................................

Quê quán:...............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:.......................................................................................................

Điện thoại liên lạc:...................................................................................................

Dân tộc: ................................................................................................................

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:...........................................................................

Đối tượng ưu tiên (nếu có): .................................................................................(2)

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển giáo viên năm 2016 của UBND................................... (1), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển giáo viên cấp học.................. (3) ở vị trí việc làm có mã số đăng ký dự tuyển VC......... (4). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển. Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị.

Ngoại ngữ đăng ký dự thi:........................................................................................(5)

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu);

2. Bản sao giấy khai sinh;

3. Bản sao có chứng thựccác văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự thi, gồm:

.............................................................................................................................(6)

4. Giấy chứng nhận có đủ sức khoẻ;

5. Bản sao hộ khẩu thường trú;

6. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên: Có: ..... Không: .....

7. 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận;

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai, kết quả tuyển dụng của tôi bị hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi tên UBND cấp huyện nơi nộp hồ sơ dự tuyển;

(2) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(3) Ghi rõ cấp học: mầm non, tiểu học, THCS;

(4) Ghi đúng mã số của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (theo bảng nhu cầu tuyển dụng);

(5) Ghi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

(6) Ghi rõ tên của các bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm chuyên môn; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, .... nộp kèm hồ sơ.

Mời bạn đọc cùng tải về bản RAR để xem đầy đủ nội dung thông tin của mẫu hồ sơ thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS

Đánh giá bài viết
2 2.847
0 Bình luận
Sắp xếp theo