Mẫu giấy yêu cầu mở tài khoản giao dịch của cá nhân

Mẫu giấy yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán của cá nhân

Mẫu giấy yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán của cá nhân là mẫu giấy được lập ra để yêu cầu về việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán của cá nhân. Mẫu giấy nêu rõ thông tin của cá nhân, nội dung yêu cầu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán của cá nhân như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

---------------------

GIẤY YÊU CẦU MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Họ tên của nhân viên tư vấn

Ngày:

Số tài khoản:

Tên khách hàng:

Địa chỉ liên hệ (nhận thư):

Điện thoại: Email:

CMND

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nghề nghiệp

Vị trí công tác:

Nơi làm việc

Địa chỉ CQ

Họ và tên vợ/chồng

Nghề nghiệp

Địa chỉ CQ

Vị trí công tác

Mục tiêu đầu tư của KH

Thu nhập ...... ..%

Tăng trưởng (dài hạn) ........%

Tăng trưởng (trung hạn)......%

Tăng trưởng ngắn hạn ........%

Tổng . ............100%

Mức độ chấp nhận rủi ro

Thấp..........%

Trung bình .............%

Cao.. ............%

Tổng .......100%

Tài sản................................................

Tài sản ngắn hạn.................................

Tài sản cố định.....................................

Giá trị tài sản ròng................................

Tổng thu nhập của KH............................

Thu nhập của vợ/chồng.........................

Hiểu biết về đầu tư

Chưa hiểu gì Còn rất nhiều hạn chế

Tốt Rất tốt

Kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư

Chưa có gì

Tín phiếu KB Cổ phiếu

Trái phiếu Bán khống Chứng khoán khác

Tài khoản tại các CTCK/NHLK khác:

Số TK

Tài khoản tại các CTCK/NHLK khác:

Số TK

Tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Số TK

Người quản lý TK

Tên công ty đại chúng mà khách hàng nắm chức danh quản lý

Tên công ty đại chúng mà khách hàng sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên

Người có quyền hoặc lợi ích tài chính đối với TK này

Họ tên: Điện thoại liên lạc

Đây có phải là tài khoản được uỷ thác quản lý hay không, nếu có cung cấp chi tiết về người được ủy thác và số điện thoại liên lạc:

Quan hệ giữa nhân viên tư vấn và khách hàng:

Mới quen: Quan hệ họ hàng

Giới thiệu:(họ tên người giới thiệu): Không quen biết

Hình thức khác:

Các văn bản thoả thuận và các uỷ quyền đi kèm

 Khách hàng

 Thẩm quyền giao dịch

 Công ty

 Nghị quyết của công ty

Ý kiến của nhân viên tư vấn:

Lưu ý: Nhân viên giao dịch hướng dẫn và khuyến nghị khách hàng điền đầy đủ các thông tin

Tài khoản được kích hoạt vào: ………..giờ, Ngày ……..tháng………năm………………

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY ................

Hà Nội, Ngày...... tháng.......năm….

Chữ ký Nhân viên tư vấn

Chữ ký Trưởng phòng GD

Chữ ký của khách hàng

Mẫu giấy yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán của cá nhân

Mẫu giấy yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán của cá nhân

Đánh giá bài viết
1 148
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo