Mẫu giải trình nộp chậm tờ khai thuế

Mẫu giải trình nộp chậm tờ khai thuế là mẫu đơn được lập ra để xin được giải trình về việc chậm nộp tờ khai thuế. Mẫu nêu rõ nội dung giải trình.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Các tình tiết giảm nhẹ khi nộp chậm tờ khai thuế

Căn cứ theo Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, các tình tiết giảm nhẹ bao gồm:

  • Người vi phạm đã có hành vi ngăn chặn hậu quả hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả
  • Người vi phạm đã tự nguyện khai báo, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện và xử lý vi phạm hành chính;
  • Vi phạm trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;
  • Vi phạm do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc;
  • Người vi phạm là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình;
  • Vi phạm vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra;
  • Vi phạm do trình độ lạc hậu.

2. Mẫu giải trình nộp chậm tờ khai thuế

Mẫu giải trình nộp chậm tờ khai thuế

Công ty .........CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày...tháng...năm...

CÔNG VĂN

(V/v: Giải trình nộp chậm hồ sơ khai thuế)

Kính gửi: Cục thuế ................

Tên đơn vị: C.Ty.................

MST:.................................

Địa chỉ: .................................

Do đặc thù Doanh nghiệp mới thành từ ngày ....tháng ....năm ....nên DN chưa nắm rõ nghĩa vụ thuế và trong tháng..........cũng không có phát sinh.

Nên DN chưa kịp thực hiện kê khai thuế của kỳ Kế toán tháng .............

Cục thuế nhắc yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế ........... Nay, DN thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ còn thiếu.

Vậy doanh nghiệp chúng tôi xin giải trình về việc nộp chậm tờ khai trên. Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện để doanh nghiệp không bị phạt.

Xin chân thành cảm ơn!

Giám Đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 15.965
0 Bình luận
Sắp xếp theo