Mẫu tờ trình xin tuyển sinh 2023

Mẫu tờ trình xin tuyển sinh là mẫu bản tờ trình được lập ra để xin được tuyển sinh. Mẫu nêu rõ nội dung tuyển sinh, phương thức tuyển sinh... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Tờ trình xin tuyển sinh là gì?

Chắc hẳn có rất nhiều bạn đọc vẫn chưa hiểu như thế nào là tờ trình và cách lập tờ trình như thế nào? Trong bài viết này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết nhất cho bạn.

Tờ trình là một văn bản được sử dụng trong nội bộ của cơ quan, doanh nghiệp. Tờ trình có thể hiểu là 01 văn bản dùng để trình bày, đề xuất với cấp trên một sự việc, đề xuất phê chuẩn một chủ trương, một giải pháp… để xin kết luận, chỉ đạo của cấp trên.

Viết tờ trình không phải việc khó nhưng yêu cầu người viết phải trình bày đủ các nội dung cần có như: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên tờ trình, nội dung mẫu tờ trình, lý do viết tờ trình.

Tương tự như mẫu tờ trình xin tuyển sinh cũng đều có hình thức và nội dung như một mẫu tờ trình chung. Mẫu tờ trình xin tuyển sinh là mẫu bản tờ trình được ban giám hiệu nhà trường lập ra và gửi tới Sở Giáo dục để xin được tuyển sinh. Mẫu tờ trình xin tuyển sinh nêu rõ: thông tin trường lập tờ trình và nội dung xin tuyển sinh.

Mẫu tờ trình xin tuyển sinh

2. Tờ trình phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh Mầm non và lớp 1

Dưới đây là mẫu tờ trình phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh cho trường mầm non và trường tiểu học. Đối với bậc mầm non thì thông thường tuyển các đối tượng từ đủ 3 tuổi đến 5 tuổi, còn trường tiểu học thông thường tuyển sinh đầu vào lớp 1. Mời bạn đọc tham khảo mẫu này nhé.

UBND HUYỆN ....
TRƯỜNG .............

Số: .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày ..... tháng .... năm ......

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị cho nhà trường tuyển sinh trẻ sinh năm 20....-20....

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo ...

Căn cứ Công văn số .../GD&ĐT ngày ... của phòng GD&ĐT ... về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non và lớp 1 năm học 20... - 20...;

Thực hiện kế hoạch số .../KH-MNMH ngày ... của trường ... về kế hoạch tuyển sinh trẻ năm học 20.. - 20..;

Căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất thực tế của nhà trường năm học 20...-20.... Trường ... đã thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh theo đúng quy định. Tuy nhiên trong quá trình nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển số lượng phụ huynh đến đăng ký dự tuyển không đảm bảo như kế hoạch của nhà trường đã dự kiến và chỉ tiêu về số lượng trẻ từng độ tuổi mà PGD&ĐT đã giao cho nhà trường. Cụ thể như sau:

Độ tuổi

Số trẻ đã đi học

Chỉ tiêu PGD đã duyệt

T.số hồ sơ đã đăng ký dự tuyển

Ghi chú

Trẻ sinh năm ...

Trẻ sinh năm ...

Trẻ sinh năm ...

...

Tổng

Căn cứ vào tình hình thực tế về sơ sở vật chất hiện có của nhà trường, số lượng hồ sơ đã đăng ký dự tuyển sinh mới và số trẻ đã đi học, trường ... kính đề nghị PGD&ĐT ... xem xét và cho phép nhà trường được tuyển sinh thêm số lượng trẻ trong độ tuổi 3 và 4 tuổi, cụ thể: ... cháu (Trong đó trẻ sinh năm ...là.... cháu và trẻ sinh năm ...là ....cháu).

Hướng khắc phục về việc đề nghị PGD&ĐT cho tuyển sinh thêm số trẻ 2 độ tuổi: Phân bổ thêm số lượng học sinh vào các lớp tăng hơn so với kế hoạch tuyển sinh đã xây dựng.

Để tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu gửi con của phụ huynh trên địa bàn xã .... Vậy trường ... kính đề nghị và mong PGD&ĐT ... xem xét và cho phép nhà trường được tuyển sinh thêm số lượng trẻ trong độ tuổi mẫu giáo 3 và 4 tuổi như đã trình bày ở trên, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi con của phụ huynh trên địa bàn xã.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT ... (để b/c);

- Lưu VT./.

HIỆU TRƯỞNG

3. Tờ trình phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6

Mẫu tờ trình phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 theo mẫu dưới đây, mời bạn đọc tham khảo và tải về nhé.

UBND ..........

TRƯỜNG ...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....

......., ngày ... tháng ... năm ....

TỜ TRÌNH

V/v xin chỉ tiêu học sinh lớp 6 Trường .......

Địa điểm: ........................................................

Kính gửi:

- UBND ......

- Phòng GD & ĐT ....

Thực hiện theo công văn số .... ngày .... của UBND .......... về tuyển sinh trực tuyến vào các trường lớp 6 năm học 20...-20...

Theo điều tra số trẻ trong độ tuổi có hộ khẩu ..... là ....., thì chỉ tiêu được tuyển sinh là ... lớp với .... học sinh (chưa có học sinh đối tượng 3).

Nhà trường đã tuyển đủ và không tuyển học sinh .............

Căn cứ vào cơ sở vật chất nhà trường hiện có, từ số học sinh lớp 9 ra trường năm học 20....-20.... , năm học 20...-20.... trường ..... có ... phòng học trống để đón học sinh lớp 6 theo điều tra trẻ 11 tuổi thuộc Phường ........ phòng giáo dục giao ... lớp, thừa ... phòng học. Từ cơ sở vật chất và số giáo viên nhà trường đủ đáp ứng nhu cầu này. Hơn nữa nhu cầu của nhân dân trong thị xã và một số xã thuộc huyện lân cận muốn con em mình được học tại trường ...  là rất lớn. Trong số đó chủ yếu là con em của các thế hệ Thầy và trò nhà trường và các cơ quan ban ngành trong ..... do đây là trường cấp 2 đầu tiên của ....

Vì vậy trường .................. xin bổ xung thêm chỉ tiêu ..... em học sinh

Nếu được cho phép thì số học sinh trung bình trên một lớp là ........

Nhà trường kính trình UBND ......, Phòng GD & ĐT .........., xét duyệt. Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT.

4. Tờ trình phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh THPT

Mẫu tờ trình phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh THPT, cụ thể là tuyển sinh khối lớp 10 theo mẫu dưới đây, mời bạn đọc tham khảo và tải về nhé.

TRƯỜNG…………..
Số:……../……

V/v: Xin tuyển sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

TỜ TRÌNH XIN TUYỂN SINH

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo

– Căn cứ theo Quyết định…../…………./ngày……tháng……năm………của………Sở giáo dục và đào tạo về Quy chế tuyển sinh vào trương phổ thông trung học.

– Căn cứ vào tình hình thực tế tại:

Trường…………kính trình Sở giáo dục và Đào tạo …phê duyệt chủ trương tuyển sinh ………cho nhà trường năm học ……….-………….cụ thể như sau:

– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh bảo đảm tính chính xác, công bằng, khách quan, trung thực,………………

( Cụ thể:………………………………….. )

– Chỉ tiêu tuyển sinh:…………………………………………

Kính mong Sở giáo dục và đào tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 3.905
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Tuấn Anh
  Tuấn Anh

  Tờ trình xin tuyển sinh là gì?

  Thích Phản hồi 09/06/22
  • Trần Thị Quỳnh
   Trần Thị Quỳnh

   Tờ trình là một văn bản được sử dụng trong nội bộ của cơ quan, doanh nghiệp. Tờ trình có thể hiểu là dùng để trình bày, đề xuất với cấp trên một sự việc, đề xuất phê chuẩn một chủ trương, một giải pháp… để xin kết luận, chỉ đạo của cấp trên.

   Thích Phản hồi 09/06/22
 • Trần Xuân Huy
  Trần Xuân Huy

  Tờ trình phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh Mầm non và lớp 1

  Thích Phản hồi 09/06/22
  • Vịt Cute
   Vịt Cute

   Đối với bậc mầm non thì thông thường tuyển các đối tượng từ đủ 3 tuổi đến 5 tuổi, còn trường tiểu học thông thường tuyển sinh đầu vào lớp 1

   Thích Phản hồi 09/06/22