Mẫu đơn khiếu nại xây dựng trái phép 2024

Mẫu đơn khiếu nại về việc xây dựng trái phép là gì? Mẫu đơn khiếu nại về việc xây dựng trái phép gồm những nội dung nào? Dưới đây là nội dung Mẫu đơn khiếu nại xây dựng trái phép mới nhất kèm hướng dẫn viết đơn khiếu nại xây dựng trái phép. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại bài viết sau của HoaTieu.vn.

Tham vấn: Cử nhân Luật Hải Yến

Mẫu đơn khiếu nại xây dựng trái phép mới nhất
Mẫu đơn khiếu nại xây dựng trái phép mới nhất

1. Đơn khiếu nại xây dựng trái phép là gì?

Mẫu đơn khiếu nại xây dựng trái phép là mẫu đơn được cá nhân, tổ chức soạn thảo gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để khiếu nại về hành vi xây dựng trái phép của cá nhân, tổ chức khác khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Mẫu đơn khiếu nại xây dựng trái phép là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận và có biện pháp giải quyết phù hợp về hành vi xây dựng trái phép của người kiến nghị.

Mẫu đơn nêu rõ nội dung khiếu nại, thông tin của người làm đơn...

2. Mẫu đơn khiếu nại về việc xây dựng trái phép 2024

Mẫu đơn khiếu nại xây dựng trái phép

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

….………., ngày…tháng…năm…

ĐƠN KHIẾU NẠI
(V/v xây dựng trái phép trên địa bàn………………………………………..)

  • Căn cứ theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015 ;
  • Căn cứ theo quy định tại luật Khiếu nại năm 2011;
  • Căn cứ …
Kính gửi: UBND quận/huyện/thị xã/ thành phố………………………:
UBND xã/phường/thị trấn………………………………………;

Tôi là:…………………………..………… Sinh ngày :……………………………….

CMND số: ……………….. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:…………………….…….

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………

Nội dung khiếu nại: (Trình bày chi tiết về sự việc)

(Ví dụ : Gia đình tôi có thửa đất tại địa chỉ ………………………………… đã được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày…. tháng ….. năm….. tờ số……… tại thửa ………… diện tích là …………. . Gia đình tôi đã sử dụng thửa đất từ năm ……… đến nay. Trước phần đất nhà tôi là phần diện tích đất dùng để làm đường đi cho các hộ phía trong. Đường đi này hình thành đã lâu và không ai có tranh chấp gì. Nhưng trong thời gian gần đây, hộ gia đình ông bà ……………………………… đã lấn chiếm, xây dựng trái phép trên phần đất đó. Cụ thể:……………………..Việc xây dựng này đã khiến cho phần đường đi bị hẹp lại và làm cho việc đi lại của chúng tôi trở nên rất khó khăn, bất tiện.)

Căn cứ vào Điều 174, 175, 246 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 17 luật Khiếu nại năm 2011 và thực tế nêu trên, nay tôi làm đơn này khiếu nại về hành vi xây dựng trái phép của hộ gia đình ông bà ……………………………………………… tại địa chỉ……………………………………………………………………………………….

Kính mong các Quý cơ quan nhanh chóng tiến hành thẩm tra, xác minh và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các hộ dân chúng tôi.

Tôi xin cam đoan nội dung khiếu nại là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo đơn khiếu nại xây dựng trái phép

- Ghi rõ thông tin nơi tiếp nhận đơn khiếu nại: UBND quận/huyện/thị xã/ thành phố; UBND xã/phường/thị trấn… nơi gửi đơn khiếu nại.

- Họ tên của người làm đơn khiếu nại viết bằng chữ in hoa có dấu.

- Ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD hoặc số hộ chiếu (nếu có).

- Địa chỉ hiện tại: Ghi theo nơi ở hiện tại (ghi rõ tên đường, khu phố, phường/xã/thị trấn, Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương).

- Trình bày nội dung khiếu nại: Trình bày chi tiết về sự việc, lý do làm đơn khiếu nại, nên nêu rõ căn cứ cho rằng hành vi bị khiếu nại là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người làm đơn.

- Lời cam đoan.

- Ký và ghi rõ họ tên.

4. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng trái pháp luật 2024

Xây dựng trái phép là hành vi bị cấm quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật xây dựng 2014. Theo đó xây dựng trái phép (sai phép) được hiểu là xây dựng sai lệch, không đúng một hoặc một số hoặc toàn bộ nội dung trong Giấy phép xây dựng và các bản vẽ thiết kế công trình được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng và đóng dấu kèm theo.

Trong trường hợp có hành vi xây dựng trái phép xảy ra thì chủ công trình sẽ phải chịu các chế tài xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP.

Cụ thể Nghị định 139 quy định xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp thì bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, Nghị định 16/2022/NĐ-CP đã tách thành 02 nhóm hành vi để xử phạt và tăng mức xử phạt, cụ thể:

+ Tại khoản 4 Điều 16 quy định Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo, di dời công trình và giấy phép xây dựng có thời hạn như sau:

a) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;

b) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;

c) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

+ Tại khoản 6 Điều 16 quy định Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới như sau:

a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;

b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;

c) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 3.291
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo