Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2023-2024

Hoatieu.vn mời các bạn tham khảo mẫu kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023-2024 nhằm chuẩn bị tốt nhất cho hội thi Phù Đổng sắp tới tại các trường tiểu học, THCS, THPT.

Đại hội Thể dục Thể thao Hội khỏe Phù Đổng là một sân chơi lành mạnh, để các em được trải nghiệm và thi đấu. Chuẩn bị mẫu kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng sẽ giúp các trường chủ động hơn trong việc đề ra các nội dung thi đấu, đối tượng, địa điểm, kinh phí tổ chức Hội khỏe. Mời các bạn tham khảo chi tiết dưới đây.

1. Mục đích của ngày Hội khỏe Phù Đổng

Ngày Hội khỏe Phù Đổng được tổ chức nhằm với nhiều mục đích khác nhau. Việc ưu tiên trước hết chính là giúp các em được tham gia các hoạt động thể dục thể thao ngoài giờ học, nâng cao kỹ năng thi đấu, tập luyện và rèn luyện cho cơ thể có một sức khỏe tốt.

Hội khỏe Phù Đổng được tổ chức, nhằm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Và mục đích chính của hội thi chính là khỏe để học tập, lao động, góp phần bảo vệ và xây dựng Tổ quốc sau này.

Bên cạnh đó, Hội khỏe Phù Đổng còn là hoạt động giúp đất nước tìm ra được những nhân tài thể thao, khi các em đang còn ở lứa tuổi học sinh. Từ đó có thể đào tạo, bồi dưỡng để các em ngày càng một hoàn thiện các kỹ năng cơ bản, trở thành những người chơi thể thao giỏi, đại diện cho đất nước để thi đấu với nước bạn.

2. Các môn thể thao trong hội khỏe Phù Đổng

Nội dung thi đấu trong hội khỏe Phù Đổng
Nội dung thi đấu trong hội khỏe Phù Đổng

Các môn thể thao được tổ chức trong Hội khỏe Phù Đổng bao gồm:

 • Bắn nỏ: Dành cho nam và nữ đang tham gia học tại các trường THPT
 • Bơi: Nam và nữ đang tham gia học tại các trường THPT
 • Bóng chuyền: Dành cho nam và nữ đang tham gia học tại các trường THCS, THPT
 • Bóng đá: Dành cho nam và nữ đang tham gia học tại các trường THPT, cho nam tham gia học các trường THCS và tổ chức chung kết cho học sinh nam tại các trường TH.
 • Bóng bàn: Dành cho nam và nữ đang tham gia học tại các trường THPT .
 • Bóng rổ: Dành cho nam và nữ đang tham gia học tại các trường THPT.
 • Cầu lông: Dành cho nam và nữ đang tham gia học tại các trường THPT.
 • Cờ vua: Dành cho nam và nữ đang tham gia học tại các trường TH, THCS và THPT, tùy theo các lứa tuổi.
 • Đá cầu: Dành cho nam và nữ đang tham gia học tại các trường THPT.
 • Điền kinh: Dành cho nam và nữ đang tham gia học tại các trường THPT.
 • Đẩy gậy: Dành cho nam và nữ đang tham gia học tại các trường THCS, THPT.
 • Đẩy tạ: Dành cho nam và nữ đang tham gia học tại các trường THPT.
 • Karatedo: Dành cho nam và nữ đang tham gia học tại các trường THCS, THPT.
 • Kéo co: Dành cho nam và nữ đang tham gia học tại các trường THPT.
 • Nhảy xà: Dành cho nam và nữ đang tham gia học tại các trường THCS, THPT.
 • Taekwondo: Dành cho nam và nữ đang tham gia học tại các trường THCS, THPT.
 • Thể dục: Dành cho nam và nữ đang tham gia học tại các trường THPT.
 • Vovinam: Dành cho nam và nữ đang tham gia học tại các trường THCS, THPT.
 • Võ cổ truyền: Dành cho nam và nữ đang tham gia học tại các trường THCS, THPT.

3. Ý nghĩa của ngày Hội khỏe Phù Đổng

Phù Đổng là một mảnh đất thuộc phủ Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, mà hiện nay là Gia Lâm Hà Nội. Theo truyền thuyết, Phù Đổng là nơi sinh ra Thánh Gióng. Thánh Gióng tuy còn nhỏ nhưng lại nhờ sứ giả xin nhà vua cho ngựa sắt, roi sắt và giáp sắt. Sau “Bảy nong cơm, ba nong cà”, Thánh Gióng đã lớn nhanh như thổi, mặc áo giáp sắt, cầm roi sắt, cưỡi ngựa sắt, phun lửa xông vào quân giặc.

Với sức mạnh phi thường như vậy, Thánh Gióng như một biểu tượng để các bạn trẻ tuổi học tập và noi theo. Hình ảnh Thánh Gióng là hình ảnh của sức mạnh, của tinh thần chiến thắng rất phù hợp với ý nghĩa của một hội thi thể thao.

Tuy nhiên, để một Đại hội Thể dục Thể thao được diễn ra có ý nghĩa, các đơn vị tổ chức cần có sự chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất, cho đến chuyên môn, kiến thức và quy mô thực hiện. Như vậy, Hội khỏe Phù Đổng mới được tổ chức đúng quy trình, thu hoạch được nhiều kết quả tốt đẹp.

4. Kế hoạch hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2023 - 2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .................

TRƯỜNGTHPT ............... 

Số: ..../KH-THPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày ... tháng .... năm 2023

KẾ HOẠCH

Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường năm học 2023 - 2024

Căn cứ Kế hoạch giáo dục năm học 2023 - 2024 của nhà trường, trường THPT .......... ban hành kế hoạch Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2023 - 2024 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

 • Hội khỏe Phù Đổng là Đại hội Thể dục thể thao của học sinh nhằm duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh;
 • Nhằm đánh giá công tác giáo dục thể chất trong nhà trường và phong trào hoạt động thể thao của các lớp trong toàn trường;
 • Phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc vào đội tuyển học sinh giỏi trường tham gia Đại hội Điền kinh Thể thao các cấp.
II. Yêu cầu
 • Giáo viên chủ nhiệm quan tâm phổ biến quán triệt mục đích, ý nghĩa của HKPĐ cấp trường đến tập thể các lớp, học sinh với phương châm: vận động đông đảo học sinh tham gia rèn luyện thể lực, tăng cường sức khỏe đáp ứng nhiệm vụ học tập, lao động và giáo dục toàn diện cho học
 • Giáo viên chủ nhiệm tuyển chọn vận động viên lớp mình, ký duyệt danh sách đăng ký của lớp và động viên các em tham gia thi đấu; các tập thể lớp hưởng ứng tích cực, chuẩn bị đội tuyển tham gia đầy đủ và nghiêm túc, chấp hành đúng luật, điều lệ thi đấu.
 • Các vận động viên tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, đạt kết quả cao nhất. Tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi, đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, tránh hình thức, phô trương, lãng phí trong tổ chức và thi đấu; chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao và bệnh thành tích trong giáo dục.
B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

I. Các môn và nội dung thi đấu:

1. Các môn thể thao: Gồm 7 nội dung:

1.1. Đẩy gậy nam, nữ:
 • Gồm 5 hạng cân nam (Đến 45kg, trên 45kg đến 50kg, trên 50kg đến 55kg, trên 55kg đến 60kg, trên 60kg đến 65kg) và 5 hạng cân nữ (Đến 43kg, trên 43kg đến 48kg, trên 48kg đến 53kg, trên 53kg đến 58kg, trên 58kg đến 62kg).
 • Thể thức thi đấu: Thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua đẩy 3 hiệp thắng
 • Luật thi đấu: Áp dụng luật đẩy gậy hiện hành hiện hành.
1.2. Bóng đá nam, nữ :
 • Nam 7 người và nữ 5 người:
 • Thể thức thi đấu: 33 lớp chia thành 3 bảng (bảng 1: khối 12, bảng 2: khối 11, bảng 3: khối 10), tổ chức thi đấu loại trực tiếp trong từng bảng để lựa chọn 3 đội nhất mỗi bảng và 1 đội nhì có điểm cao nhất thi đấu bán kết, chung kết và tranh ba, tư (Các nội dung này tổ chức thi đấu trước ngày khai mạc Hội khỏe).
 • Luật thi đấu: Áp dụng luật bóng đá hiện hành của FIFA.
1.3. Bóng chuyền (6-6) nam, nữ:
 • Thể thức thi đấu: 33 lớp chia thành 3 bảng (bảng 1: khối 12, bảng 2: khối 11, bảng 3: khối 10), tổ chức thi đấu loại trực tiếp trong từng bảng để lựa chọn 3 đội nhất mỗi bảng và 1 đội nhì có điểm cao nhất thi đấu bán kết, chung kết và tranh ba, tư (Các nội dung này tổ chức thi đấu vào các thời điểm thích hợp trong năm).
 • Luật thi đấu: áp dụng luật bóng chuyền hiện hành

1.4. Cờ vua nam, nữ: Theo 2 độ tuổi

 • 16 tuổi là học sinh lớp 10 mỗi chi đoàn được đăng ký 1 nam và 1 nữ.
 • 17 - 18 tuổi với khối 11 và 12 chỉ những em đã tham gia năm trước đạt từ giải 4 trở lên).
 • Hình thức tổ chức: Tổ chức thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua đấu 3 thắng
 • Luật thi đấu: Áp dụng luật cơ vua Thụy Sỹ.
1.5. Bóng bàn đơn nam, đơn nữ:
 • Hình thức tổ chức: Tổ chức thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua đấu 5 thắng
 • Luật thi đấu: Áp dụng luật bóng bàn hiện hành.
1.6. Cầu lông đơn nam, đơn nữ :
 • Hình thức tổ chức: Tổ chức thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua đấu 3 thắng
 • Luật thi đấu: Áp dụng luật cầu lông hiện hành hiện hành.
1.7. Đá cầu đơn nam, đơn nữ:
 • Hình thức tổ chức: Tổ chức thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua đấu 3 thắng
 • Luật thi đấu: Áp dụng luật đá cầu hiện hành.
2. Các nội dung môn điền kinh

Gồm các nội dung: Chạy 100m nam, nữ; Chạy 200m nam, nữ; Chạy 400m nam, nữ; Chạy tiếp sức 4x100m nam, nữ; Chạy 800m nam, nữ; Chạy 1500m nam, nữ; Chạy 3000m nữ; Chạy 5000m nam; Nhảy cao nam, nữ; Nhảy xa nam, nữ.

III. Đơn vị và đối tượng dự thi:

1. Đơn vị dự thi: Mỗi lớp là một đơn vị dự

2. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học tại trường năm học 2023 - 2024.

3.. Đăng kí dự thi và thể thức thi đấu:

3.1. Đăng ký dự thi:

 • Danh sách đăng ký dự thi của các lớp theo mẫu do Ban tổ chức ban hành.
 • Các nội dung môn điền kinh: Các lớp cho học sinh đăng ký tự do các nội dung, mỗi học sinh không được đăng ký quá 3 nội dung thi đấu. Đây cũng là môn bắt buộc đối với mỗi lớp để đánh giá thi đua.
 • Thời hạn đăng ký các nội dung thi đấu HKPĐ cấp trường: Nộp trước ngày .../.../20.... Bản đăng ký danh sách thi đấu nộp về cho ..... hoặc ......
3.2. Thể thức thi đấu:
 • Các môn thể thao sẽ bốc thăm thi đấu loại trực tiếp, chỉ vận động viên đăng ký trong danh sách và đến đúng giờ quy định mới được thi đấu, chọn 3 giải: Nhất, Nhì, Ba.
 • Các môn điền kinh sẽ tổ chức thi đấu theo đợt, lấy thành tích: Nhất, Nhì, Ba của các vận động viên tham

Lưu ý: Khi trọng tài gọi đến tên lần thứ 3 theo danh sách đăng ký mà vận động viên không có mặt sẽ bị loại khỏi danh sách thi đấu.

4. Trang phục thi đấu 

Các vận động viên khi tham gia thi đấu phải mặc trang phục thể thao, đi giày thi đấu phù hợp với nội dung mà mình đăng ký.

5. Thời gian tổ chức và địa điểm thi đấu.

5.1. Thời gian tổ chức:

- Khai mạc: 7h30 ngày ..../.../20....

 • Môn bóng đá nữ (đã thi đấu xong).
 • Môn bóng đá nam (đã thi đấu).
 • Môn bóng chuyền nam, nữ tổ chức thi đấu trong học kỳ II năm học 2023 - 2024.
 • Môn cờ vua tổ chức thi đấu ngày 28, 29/11/20....
 • Môn cầu lông thi đấu ngày 27, 28/11/20....
 • Môn đá cầu thi đấu ngày 27, 28/11/20....
 • Môn bóng bàn tổ chức thi đấu ngày 28/11/20....
 • Môn đẩy gậy tổ chức thi đấu ngày 28/11/20....
 • Các môn điền kinh thi đấu trong ngày 28/11/20... (các cự chạy dài có thể thi đấu trong những ngày tiếp theo).
5.2. Địa điểm
 • Môn thể thao:

+ Nội dung đẩy gậy thi đấu tại sân đẩy gậy.

+ Nội dung bóng đá thi đấu tại sân TDTT nhà trường.

+ Nội dung bóng chuyền thi đấu tại sân TDTT nhà trường.

+ Nội bóng bàn thi đấu trước văn phòng nhà trường.

+ Nội cờ vua thi đấu tại văn phòng nhà trường.

 • Môn điền kinh thi tại sân TDTT nhà trường.
6. Khen thưởng
 • Khen thưởng các giải nhất, nhì, ba cho mỗi nội dung có từ 5 vận động viên thi đấu trở lên.
 • Riêng các môn bóng đá, bóng chuyền khen thưởng thêm cho đội xếp thứ 4 và các cá nhân xuất sắc (tùy từng bộ môn).
 • Khen thưởng cho 3 tập thể (1 nhất, 1 nhì, 1 ba) có nhiều thành tích xuất sắc trong Hội khỏe Phù đổng cấp trường (Khen thưởng vào cuối năm học sau khi kết thúc tất cả các giải đấu).
 • Ngoài ra còn khen thưởng cho 3 vận động viên có thành tích tốt nhất trong Hội khỏe Phù đổng cấp trường.
 • Hình thức khen thưởng tùy từng nội dung sẽ được công bố
IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

Tùy vào diễn biến dịch bệnh nhà trường sẽ đưa ra phương án tổ chức phù hợp. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Ban tổ chức yêu cầu tất cả những người tham gia HKPĐ cấp trường phải thường xuyên đeo khẩu trang và sát khuẩn tay.

1. Phương án 1 (Có tổ chức lễ khai mạc): Thành phần tham gia bao gồm: Ban tổ chức, Tổ trọng tài, Phục vụ, y tế, bảo vệ, GVCN các lớp, mỗi lớp cử 15 em bao gồm VĐV tham gia lễ khai mạc và thi đấu.

2. Phương án 2 (không tổ chức lễ khai mạc): Thành phần tham gia bao gồm: Ban tổ chức, Tổ trọng tài, Phục vụ, y tế, bảo vệ, VĐV tham gia đăng ký tham gia thi đấu.

C. KẾ HOẠCH THÀNH LẬP CÁC ĐỘI TUYỂN:

1. Các nội dung có thi đấu trong HKPĐ cấp trường:

 • Các nội dung tập thể, trong quá trình thi đấu, nhóm chuyên môn sẽ tuyển chọn các vận động viên xuất sắc, thành lập các đội tuyển tập luyện.
 • Các nội dung cá nhân những vận động viên đạt thành tích: Nhất, Nhì, Ba của các nội dung sẽ được chọn vào đội tuyển tập luyện, sau đó thi tuyển tiếp để lựa chọn đội tuyển chính thức.
 • Mỗi nội dung thi đấu sẽ chọn 01 vận động viên, 01 đội tuyển xuất sắc nhất tham gia thi đấu trong Đại hội thể thao cụm và nếu đạt giải nhất cụm thì được tham gia thi đấu trong Đại hội điền kinh và thể thao cấp tỉnh.

2. Các môn không thi đấu HKPĐ cấp trường: Mỗi nội dung được chọn 01 vận động viên hoặc 01 đội tuyển tham gia thi đấu cụm và nếu đạt giải nhất cụm thì được tham gia thi đấu cấp tỉnh.

D. KINH PHÍ, CSVC CHO HKPĐ

Trích từ nguồn ngân sách và học phí giáo dục KNS và GDNGCK cho chuẩn bị CSVC, sân bãi, bồi dưỡng ban tổ chức, trọng tài. Dự trù như sau:

 • Tiền làm sân: 700.000 đồng.
 • Tiền bổ sung CSVC: 360.000 đồng.
 • Tiền chi trả cho trọng tài, BTC, khai mạc: 200.000 đồng.
 • Tiền giải thưởng cho các tập thể và học sinh đạt giải: 6.270.000đ đồng
 • Chi phí khác: 500.000đ
 • Tông dự trù kinh phí: 030.000 đồng (chưa bao gồm bóng đá và bóng chuyền).
E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Giao cho Tổ GDCD-Thể dục-GDQPAN cụ thể hóa các nội dung, tham mưu thành lập Ban tổ chức, Tổ trọng tài và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho Hội khỏe Phù Đổng cấp trường.
 • Các giáo viên và các bộ phận liên quan căn cứ nội dung kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ.
 • Công đoàn, Đoàn trường tăng cường công tác phối hợp với Tổ GDCD-Thể dục- GDQPAN trong công tác tổ chức và thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2023 - 2024 của trường THPT .........., trong quá trình thực hiện nếu có nội dung gì điều chỉnh Ban tổ chức trao đổi với Ban giám hiệu để điều chỉnh phù hợp với thực tế nhà trường./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- CB, GV, NV;

- Lưu VT;

- Website trường.

5. Kế hoạch tổ chức hội khỏe Phù Đổng cấp trường ngắn gọn

Kế hoạch tổ chức hội khỏe Phù Đổng cấp trường
Kế hoạch tổ chức hội khỏe Phù Đổng cấp trường
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.....CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT.....Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /KH-THPT BNH........., ngày ... tháng .... năm 2023

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG
Năm học 2023 - 2024

Thực hiện Công văn chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo ....... về việc tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường năm 2023.

Căn cứ vào kế hoạch năm học của trường THPT .......

Ban Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường năm học 2023 - 2024 xây dựng kế hoạch tổ chức như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao thể chất của học sinh, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các lớp trong nhà trường.

- Đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường phổ thông.

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Đẩy mạnh hoạt động vui chơi, giải trí, TDTT trong nhà trường, đồng thời giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, giúp đỡ nhau. Tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em học sinh.

- Phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao của học sinh nhằm bổ sung vào đội tuyển TDTT của nhà trường để tham gia các giải do cấp trên tổ chức.

2. Yêu cầu

- Các lớp lựa chọn VĐV xuất sắc của lớp mình để tiến hành tập luyện và tham gia thi đấu đầy đủ các môn do BTC quy định nhằm đạt thành tích cao.

- CB - GV, học sinh toàn trường hưởng ứng tích cực và tham gia cổ vũ động viên tinh thần TDTT.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC THI ĐẤU.

1. Nội dung

Mỗi lớp cử 02 VĐV (01 nam, 01 nữ) tham gia thi đấu ở mỗi nội dung

* Môn Điền kinh

- Chạy 100m (nam, nữ)

- Nhảy xa (nam, nữ)

- Nhảy cao (nam, nữ)

- Chạy bền (nam 1500m; nữ 800m)

* Môn Đá cầu (nam, nữ)

* Môn Cờ vua (nam, nữ)

* Môn Bóng bàn (nam, nữ)

* Môn Cầu lông (nam, nữ)

2. Thời gian.

- Thời gian thi đấu trong 3 buổi chiều từ ngày 15 – 17/10/2023.

- Lễ khai mạc diễn ra từ 14h30 ngày 15/10/2023.

- Lễ bế mạc diễn ra 17h30 ngày 17/10/2023.

3. Địa điểm.

Tại nhà Đa năng và sân tập Thể dục trường THPT .......

4. Hình thức thi đấu.

Thi đấu theo hình thức loại trực tiếp và thành tích được tính riêng cho từng nội dung.

5. Một số quy định chuyên môn.

- Một học sinh được phép đăng ký tối đa 2 nội dung.

- Về trang phục: Hs tự chuẩn bị trang phục thi đấu theo đúng quy định (trang phục thể thao, đi giầy pata), tự khởi động đảm bảo thi đấu đúng thời gian, an toàn, hiệu quả.

- Học sinh phải có mặt trước 14h tại vị trí thi đấu của từng môn. Sau 3 lần gọi tên không có mặt coi như bỏ cuộc nội dung đó. (Với học sinh thi 2 nội dung thứ tự ưu tiên thi đấu lần lượt là: chạy 100m, nhảy xa, nhảy cao, chạy bền; đồng thời phải báo cáo với tổ trọng tài của nội dung thi thứ 2 để điểm danh).

6. Cơ cấu giải thưởng.

* Giải cá nhân:

Trao giải thưởng Nhất – Nhì - Ba cho các cá nhân đạt giải theo các nội dung thi đấu.

* Giải tập thể:

Trao giải thưởng Nhất – Nhì - Ba cho các tập thể có tổng điểm của các nội dung theo thứ tự từ cao xuống thấp

III. KINH PHÍ .

- Các lớp chủ động kinh phí cho tập luyện và thi đấu.

- Tiền giải thưởng: thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường năm học 2023 - 2024. Đề nghị Đoàn Thanh niên, Tổ GDTC, GVCN và học sinh trong toàn trường triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch này.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

6. Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường

KẾ HOẠCH

Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2023 - 2024

Căn cứ vào điều lệ Hội Khoẻ Phù Đổng quận ....... Năm học 2023 - 2024;

Căn cứ kế hoạch năm học 2023 - 2024 của trường ..............., Trường THCS ....... xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể và nâng cao sức khoẻ cho học sinh thông qua đó giáo dục phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kĩ luật cho học sinh, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.

Thông qua HKPĐ Đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường, Phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao của học sinh nhằm bồi dưỡng đào tạo tài năng thể thao cho đất nước.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1.Đối tượng:

- Là học sinh học tại trường THCS ............... có học lực trung bình hạnh kiểm khá trở lên và có năm sinh từ 20.... đến 20.... đều được tham gia thi đấu.

- Các em học sinh phải có đủ sức khoẻ thi đấu môn thể thao mà học sinh đó đăng ký tham gia.

2. Các môn thi đấu:

- Bóng đá futsal nam, kéo co, đá cầu, cầu lông, cờ tướng.

III. KINH PHÍ VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

Kinh phí tổ chức: nhà trường trích từ nguồn kinh phí văn thể mĩ, giáo dục thể chất và vận động sự đóng góp của BĐD cha mẹ học sinh nhà trường.

BTC sẽ cộng điểm thi đua phong trào lớp cho các lớp tích cực tham gia và đạt thành tích cao.

Trừ điểm thi đua các lớp không tích cực tham gia, bỏ cuộc và gian lận trong thi đấu.

Cơ cấu giải thưởng:

Môn tập thể:

- Giải nhất: 300.000 đồng + HCV

- Giải nhì: 200.000 đồng + HCB

- Giải ba: 100.000 đồng + HCĐ

Giải cá nhân:

- Giải nhất : 100.000 đồng + HCV

- Giải nhì : 80.000 đồng + HCB

- Giải ba : 50.000 đồng + HCĐ

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với Ban tổ chức:

- Xây dựng, triển khai Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2023 - 2024.

- Thành lập ban tổ chức, tổ trọng tài, các tiểu ban phục vụ Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2023 - 2024

- Khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2023 - 2024.

2. Đối với Giáo viên chủ nhiệm:

- GVCN triển khai kế hoạch đến từng học sinh.

- Tổ chức tuyển chọn, tập luyện cho các VĐV tham gia các môn thi đấu theo kế hoạch Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2023 - 2024.

- Các thầy cô giáo viên chủ nhiệm phải có mặt trong suốt quá trình Hội thi diễn ra để quản lí học sinh của lớp mình phụ trách.

- Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2023 - 2024, triển khai đến tất cả các lớp và thực hiện nghiêm túc.

V. QUI ĐỊNH TỪNG MÔN HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG:

1. Bóng đá Futsal nam:

- Chia thành hai nhóm tuổi (Nhóm lớp 6-7 và nhóm lớp 8-9)

- Mỗi lớp được quyền đăng kí 01 đội. Mỗi đội đăng ký tối đa 12 VĐV, thi đấu chính thức 5 VĐV.

- VĐV phải có trang phục thi đấu, áo có số rõ ràng, sử dụng giày đá bóng đúng quy định

- Thời gian thi đấu: 10 phút/ hiệp x 2 hiệp

- Nếu sau hai hiệp thi đấu chính thức, hai đội hoà nhau, hai đội đá luân lưu 6m cho đến khi có kết quả thắng (thi đấu 03 quả đá luân lưu).

- Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 1 lần thua

- Thời gian và địa điểm

+ Hạn chót đăng ký: 16 giờ ngày .../..../20..... cho thầy......................

+ Họp bốc thăm: 8g30 ngày .../.../20..... tại phòng quản sinh nhà trường.

- Thời gian thi đấu: .../../20..... - .../.../20.....

- Địa điểm: Sân cỏ nhân tạo ..................................

2. Kéo co:

- Nội dung nam nữ phối hợp khối 8, 9 (4 nam + 4 nữ) trọng lượng tối đa 420kg.

- Nội dung nam nữ phối hợp khối 6, 7 (4 nam + 4 nữ) không tính trọng lượng.

- Đăng ký tối đa mỗi lớp 12 VĐV, thi đấu chính thức 08 VĐV (04 VĐV dự bị)

- VĐV phải mang giày khi tham gia thi đấu.

- Phương thức thi đấu: Loại trực tiếp.

- Hạn chót đăng ký: 16 giờ ngày 25/09/20..... cho thầy .................................

- Họp bốc thăm: 8 giờ 30 ngày 26/09/20..... tại phòng quản sinh nhà trường.

- Thời gian và địa điểm thi đấu:

+ Địa điểm thi đấu: Sân trường .........................

+ Thời gian thi đấu: Giờ ra chơi các ngày từ 23/09/20..... đến 05/10/20......

3. Đá cầu:

- Nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ cho tất cả các nhóm lớp (nhóm khối lớp 6, 7, nhóm khối lớp 8, 9)

- Số lượng đăng ký: Không hạn chế số lượng VĐV đăng ký.

- VĐV thi đấu: đồng phục của trường, VĐV thi đấu phải mang giày.

- Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 1 ván ... điểm.

- Hạn chót đăng ký: 16 giờ ngày .../.../20... cho thầy .........................

- Họp bốc thăm: 8 giờ 30 ngày .../.../20.... tại phòng quản sinh nhà trường.

- Thời gian và địa điểm thi đấu:

+ Địa điểm thi đấu: sân trường .......................

+ Thời gian thi đấu: Thông báo sau.

4. Cầu lông:

- Nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ cho tất cả các nhóm lớp (nam, nữ khối lớp 6, 7; nam, nữ khối lớp 8, 9)

- Số lượng đăng ký: mỗi lớp đăng ký tối đa 2 đơn nam, 2 đơn nữ.

- Thể thức thi đấu: cá nhân nam, nữ; thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm.

- Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Tổng cục TDTT.

- Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp (... điểm / ván)

- Hạn chót đăng ký: 16 giờ ngày 04/10/20..... cho thầy ..............................

- Họp bốc thăm: 8 giờ 30 ngày 05/10/20..... tại phòng quản sinh nhà trường.

- Thời gian và địa điểm:

+ Địa điểm thi đấu: sân trường ....................

+ Thời gian thi đấu: Thông báo sau.

5. Cờ tướng:

- Nội dung thi đấu: Chia làm hai nhóm lớp (Nhóm lớp 6, 7 và nhóm lớp 8, 9)

- Số lượng đăng ký: Đăng ký không hạn chế số lượng VĐV.

- Thể thức thi đấu: cá nhân nam, nữ.

- Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

- Hạn chót đăng ký: 16 giờ ngày 04/10/20..... cho thầy.................................

- Họp bốc thăm: 8 giờ 30 ngày 05/10/20..... tại phòng quản sinh nhà trường.

- Thời gian và địa điểm:

+ Địa điểm thi đấu: Trường .....................

+ Thời gian thi đấu: Thông báo sau.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- Các đoàn thể;

- GVCN;

- Lưu: VT, BTC.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

Hiệu trưởng

7. Mẫu kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường

TRƯỜNG ……………….
BTC HKPĐ NĂM HỌC …-… 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/KH-BTC…………, ngày … tháng … năm 20…

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học ...-...

Căn cứ kế hoạch năm học số………………………….;

Căn cứ theo Quyết định số: /QĐ-HT THCS TTr ngày tháng năm 20… của Hiệu trưởng trường ..................... về việc thành lập Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học ...-...,

Nay Ban tổ chức (BTC) xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học ...-... cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh;

Đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường;

Phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao của học sinh nhằm bồi dưỡng đào tạo tài năng thể thao cho đất nước.

II/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Đối tượng: là học sinh trường ....................., huyện ....................., tỉnh ……………., mỗi học sinh chỉ được tham gia 02 nội dung thi đấu.

2. Các môn thi đấu:

2.1. Điền kinh: Áp dụng Luật Điền kinh hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.1.1 Chạy 60m: Thể thức thi đấu: cá nhân nam, nữ.

Số lượng VĐV: mỗi lớp đăng kí 01 VĐV nam, 01 VĐV nữ.

3.1.2 Nhảy cao: (dành cho lớp 8 và lớp 9)

Thể thức thi đấu: cá nhân nam, nữ.

Số lượng VĐV: mỗi lớp đăng kí 1 VĐV nam, 1 VĐV nữ.

3.1.3 Nhảy xa: (dành cho lớp 8 và lớp 9)

Thể thức thi đấu: cá nhân nam, nữ.

Số lượng VĐV: mỗi lớp đăng kí 01 VĐV nam, 1 VĐV nữ.

3.1.4 Ném bóng: Thể thức thi đấu: cá nhân nam, nữ.

Số lượng VĐV: mỗi lớp đăng kí 01 VĐV nam, 01 VĐV nữ.

3.2. Cờ vua:

Thể thức thi đấu: cá nhân nam, nữ; thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm.

Số lượng VĐV: mỗi lớp đăng kí 01 VĐV nam, 01 VĐV nữ.

3.3 Đá cầu: Thể thức thi đấu: đơn nam, đơn nữ; thi đấu loại trực tiếp.

Số lượng VĐV: mỗi lớp đăng kí 01 VĐV nam, 01 VĐV nữ.

3.4 Đẩy gậy: Thể thức thi đấu: đơn nam; thi đấu loại trực tiếp.

Số lượng VĐV: mỗi lớp đăng kí 01 VĐV nam (theo hạng cân).

4. Thời gian, địa điểm:

Buổi sáng: bắt đầu từ 07h, buổi chiều bắt đầu từ 14h00. Nội dung thi đấu và thời gian sẽ thông báo sau.

III/ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

BTC sẽ trao 01 giải nhất, 01 giải nhì cho mỗi nội dung thi đấu.

Các nội dung thi đấu cá nhân

Giải nhất: 10 quyển tập

Giải nhì: 7 quyển

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với Ban tổ chức:

Xây dựng, triển khai Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học ...-....

Thành lập ban tổ chức, tổ trọng tài, các tiểu ban phục vụ Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học ...-....

Khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học ...-....

2. Đối với Giáo viên chủ nhiệm:

GVCN triển khai kế hoạch đến từng học sinh.

Tổ chức tuyển chọn, tập luyện cho các VĐV tham gia các môn thi đấu theo kế hoạch Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học ...-....

Các thầy cô giáo viên chủ nhiệm phải có mặt trong suốt quá trình Hội thi diễn ra để quản lí học sinh của lớp mình phụ trách.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học ...-..../.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- Các đoàn thể;

- GVCN;

- Lưu: VT, BTC.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

Hiệu trưởng

Trên đây là mẫu Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2023-2024. Mời các bạn cùng tham khảo thêm những bài viết liên quan khác trong mục Biểu mẫu: Giáo dục - Đào tạo nhé.

Đánh giá bài viết
2 19.247
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo