Việc xây dựng kế hoạch bài dạy có vai trò gì trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình giáo dục môn học?

Việc xây dựng kế hoạch bài dạy có vai trò gì trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình giáo dục môn học? Đây là câu hỏi trong tập huấn mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học. Để giải đáp được câu hỏi này mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây

Hướng dẫn trả lời sau đây là đáp án do đồng nghiệp chia sẻ, chỉ mang tính chất tham khảo và có thể có nhiều thiếu sót. Mời thầy cô cho ý kiến đóng góp tại phần bình luận để nội dung câu trả lời được hoàn thiện hơn nhé.

1. Vai trò của xây dựng kế hoạch bài dạy trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình giáo dục môn học

Câu hỏi: Việc xây dựng kế hoạch bài dạy có vai trò gì trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình giáo dục môn học?

Đáp án:

Kế hoạch bài dạy là gì?

- Kế hoach bài dạy là kịch bản lên lớp của mỗi giáo viên đới với học sinh và nội dung cụ thể trong một không gian và thời gian nhất định. Xây dựng kế hoạch bài dạy là giai đoạn chuẩn bị lên lớp. Hoạt động này có vai trò rất quan trọng, quyết định đến sự thành công của bài dạy.

- Việc xây dựng kế hoạch bài dạy có ý nghĩa đối với mỗi giáo viên, thể hiện ở các khía cạnh cụ thể như sau:

+ Thiết lập môi trường dạy học phù hợp.

+ Định hướng tam lí giảng dạy.

+ Giới hạn các yếu tố liên quan đến chủ đề giảng dạy.

+ Sử dụng hiệu quả kiến thức đã có.

+ Phát triển kỹ năng dạy học.

+ Sử dụng hiệu quả thời gian.

2. Giáo viên có vai trò như thế nào trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn học?

Tham khảo chi tiết bài viết:

Câu hỏi:

Giáo viên có vai trò như thế nào trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn học?

Trả lời

  • Giáo viên tham gia thảo luận đóng góp ý kiến cho việc xây dựng KH tổ chuyên môn
  • Gv là người trực tiếp thực hiện các kế hoạch của tổ sau khi đã được ban giám hiệu phê duyệt

Trên đây là đáp án trả lời chi tiết cho câu hỏi module 4: Việc xây dựng kế hoạch bài dạy có vai trò gì trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình giáo dục môn học? Giáo viên có vai trò như thế nào trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn học? Thầy cô chỉ nên tham khảo để có thêm gợi ý trả lời cho bài kiểm tra của mình. Trong quá trình học tập và kiểm tra, giáo viên dựa vào kiến thức của mình để thêm ý tưởng cho câu trả lời cá nhân háo và hoàn thiện hơn.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
16 78.777
0 Bình luận
Sắp xếp theo