Việc xây dựng kế hoạch bài dạy có vai trò gì trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình giáo dục môn học?

Việc xây dựng kế hoạch bài dạy có vai trò gì trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình giáo dục môn học? Đây là câu hỏi trong tập huấn mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học. Để giải đáp được câu hỏi này mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây

Hướng dẫn trả lời sau đây là đáp án do đồng nghiệp chia sẻ, chỉ mang tính chất tham khảo và có thể có nhiều thiếu sót. Mời thầy cô cho ý kiến đóng góp tại phần bình luận để nội dung câu trả lời được hoàn thiện hơn nhé.

1. Vai trò của xây dựng kế hoạch bài dạy trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình giáo dục môn học

Câu hỏi: Việc xây dựng kế hoạch bài dạy có vai trò gì trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình giáo dục môn học?

Đáp án:

Kế hoạch bài dạy là gì?

- Kế hoạch bài dạy là kịch bản lên lớp của mỗi giáo viên đới với học sinh và nội dung cụ thể trong một không gian và thời gian nhất định. Xây dựng kế hoạch bài dạy là giai đoạn chuẩn bị lên lớp. Hoạt động này có vai trò rất quan trọng, quyết định đến sự thành công của bài dạy.

Nói cách khác Kế hoạch bài dạy cũng chính là giáo án mà giáo viên phải chuẩn bị trước mỗi tiết học để giờ dạy học diễn ra thành công, đạt được mục tiêu, yêu cầu của chương trình dạy học.

- Việc xây dựng kế hoạch bài dạy có ý nghĩa đối với mỗi giáo viên, thể hiện ở các khía cạnh cụ thể như sau:

+ Thiết lập môi trường dạy học phù hợp.

+ Định hướng tam lí giảng dạy.

+ Giới hạn các yếu tố liên quan đến chủ đề giảng dạy.

+ Sử dụng hiệu quả kiến thức đã có.

+ Phát triển kỹ năng dạy học.

+ Sử dụng hiệu quả thời gian.

3. Giáo viên có vai trò như thế nào trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn học?

Tham khảo chi tiết bài viết:

Câu hỏi:

Giáo viên có vai trò như thế nào trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn học?

Trả lời

  • Giáo viên tham gia thảo luận đóng góp ý kiến cho việc xây dựng KH tổ chuyên môn
  • Gv là người trực tiếp thực hiện các kế hoạch của tổ sau khi đã được ban giám hiệu phê duyệt
Gợi ý đáp án mô đun 4 THCS
Gợi ý đáp án mô đun 4 THCS

4. Quy trình xây dựng kế hoạch bài dạy

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch bài dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Giáo viên căn cứ vào yêu cầu cần đạt được quy định trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục; kế hoạch giáo dục của nhà trường; kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục; sách giáo khoa, thiết bị dạy học để xây dựng kế hoạch bài dạy gồm: Yêu cầu cần đạt, đồ dùng dạy học cần chuẩn bị, hoạt động dạy học chủ yếu, điều chỉnh sau bài dạy.

Các bước xây dựng kế hoạch bài dạy cụ thể như sau:

  1. Xác định mục tiêu học tập, yêu cần cần đạt của bài dạy
  2. Xây dựng nội dung giới thiệu, chuẩn bị dùng dạy học
  3. Xây dựng nội dung chính của bài học, các hoạt động dạy học chủ yếu
  4. Tổ chức cho học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập
  5. Tổ chức cho học sinh trình bày kết quả và thảo luận
  6. Kiểm tra, đánh giá sự tiếp thu, vận dụng của học sinh
  7. Giáo viên ghi những điểm cần rút kinh nghiệm sau khi thực hiện kế hoạch bài dạy để hoàn thiện phương án dạy học cho các bài học sau

Tham khảo chi tiết tại bài viết sau:

5. Cấu trúc kế hoạch bài dạy theo Công văn 5512

Cấu trúc kế hoạch bài dạy ban hành theo công văn 5512 khi soạn giáo án cho giáo viên có 4 hoạt động:

– Hoạt động 1: Khởi động/mở đầu/xác định vấn đề…

– Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề…

– Hoạt động 3: Luyện tập

– Hoạt động 4: Vận dụng

Xem chi tiết nội dung Cấu trúc kế hoạch bài dạy theo công văn 5512 khi Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học cơ sở tại đường link sau:

Trên đây là đáp án trả lời chi tiết cho câu hỏi module 4: Việc xây dựng kế hoạch bài dạy có vai trò gì trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình giáo dục môn học? Giáo viên có vai trò như thế nào trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn học? Thầy cô chỉ nên tham khảo để thêm ý tưởng cho câu trả lời cá nhân hoàn thiện hơn. Trong quá trình học tập và kiểm tra module 4, nếu có bất cứ thắc mắc hay muốn tìm kiếm tài liệu gì, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giúp đỡ nhanh chóng nhất.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
20 86.518
0 Bình luận
Sắp xếp theo