Tính mở của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã gây ra khó khăn/lúng túng gì cho tổ bộ môn trong xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Tính mở của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã gây ra khó khăn/lúng túng gì cho tổ bộ môn trong xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn? Đây là câu hỏi trong tập huấn mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

Sau đây, HoaTieu.vn xin giới thiệu đến quý thầy cô hướng dẫn trả lời chi tiết cho câu hỏi trên. Đây là tài liệu được đồng nghiệp thực hiện và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận. Đáp án có thể có nhiều thiếu sót, trong quá trình làm bài mời thầy cô đóng góp thêm ý kiến tại phần bình luận để câu trả lời được hoàn thiện hơn nhé.

1. Tính mở của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã gây ra khó khăn/lúng túng gì?

- Chỉ quy định số tiết/ năm học nên việc sắp xếp bố trí giáo viên dạy cuốn chiếu hay dạy song song đều gặp khó khăn.

- Trong chương trình không có thời lượng cho tiết ôn tập trước khi kiểm tra. Với học sinh lớp 6, lại ở khu vực trung du miền núi nếu không ôn tập để tổng hợp kiến thức thì các em khó có thể hoàn thành tốt bài kiểm tra.

- Khó khăn trong việc thu hẹp khoảng cách số trong từng đơn vị, sự chênh lệch trình độ công nghệ thông tin của giáo viên khiến giáo viên lúng túng trong việc tập huấn thay sách giáo khoa, biên soạn bài giảng,...

- Việc biên soạn, thẩm định, đề nghị phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương của một số địa phương còn chậm muộn, chất lượng một số tài liệu giáo dục địa phương còn hạn chế. Điều này gây khó khăn cho giáo viên bộ môn khi xây dựng kế hoạch, phân phối chương trình, giáo án giảng dạy.

Tính mở của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã gây ra khó khăn/lúng túng gì?
Tính mở của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã gây ra khó khăn/lúng túng gì?

2. Mục tiêu chung của chương trình giáo dục phổ thông 2018

1. Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở.

3. Giáo dục trung học cơ sở nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.

4. Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.

Trên đây là gợi ý trả lời cho câu hỏi thuộc nội dung tập huấn mô đun 4: Tính mở của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã gây ra khó khăn/lúng túng gì cho tổ bộ môn trong xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn? Mục tiêu chung của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mời thầy cô tham khảo để tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình ôn tập và có kết quả kiểm tra tập huấn cao nhé.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
9 7.869
0 Bình luận
Sắp xếp theo