Trình bày các căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên?

Trình bày các căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên? Đây là câu hỏi trong tập huấn mô đun 4 THCS: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS. Sau đây HoaTieu.vn xin giới thiệu đến quý thầy cô gợi ý trả lời cơ sở để xây dựng kế hoạch giáo dục. Mời thầy cô tham khảo để có thêm tài liệu hữu ích trong quá trình học tập và làm bài kiểm tra module 4.

Ngoài ra, giáo viên có thể tham khảo thêm tài liệu ôn tập module 4 sau:

1. Căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

Câu hỏi:

Trình bày các căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên.

Trả lời:

- Căn cứ vào kế hoạch giáo dục của nhà trường

- Căn cứ vào nội dung môn học: Chủ đề, số tiết, thời điểm, thiết bị, địa điểm dạy học

- Căn cứ vào tình hình đội ngũ giáo viên, học sinh, điều kiện trang thiết bị của nhà trường

2. Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì?

Câu hỏi: Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì?

Trả lời:

  • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường bảo đảm yêu cầu thực hiện CTGDPT linh hoạt, phù hợp với điều kiện của địa phương và cơ sở giáo dục.
  • Phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và GV trong việc thực hiện chương trình; khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện các PPDH và đánh giá theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực HS.
  • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường; bảo đảm tính dân chủ, thống nhất giữa các tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ HS và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Trên đây là nội dung gợi ý trả lời câu hỏi tự luận: Trình bày các căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên? Đây là đáp án gợi ý được đồng nghiệp chia sẻ có nội dung khoa học, bám sát chương trình tập huấn mô đun 4 trong năm học mới. Thầy cô tham khảo để có thêm ý tưởng trả lời câu hỏi trong bài kiểm tra của mình nhé.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
24 91.757
0 Bình luận
Sắp xếp theo