Thể lệ cuộc thi Học sinh với An toàn thông tin 2023

Cuộc thi trực tuyến “Học sinh với An toàn thông tin” 2023 được tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, kỹ năng sử dụng internet an toàn cho các học sinh, phụ huynh học sinh trên cả nước.

Nội dung cuộc thi Học sinh với An toàn thông tin 2023

Bộ TT&TT cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên cuộc thi trực tuyến học sinh với an toàn thông tin được tổ chức tại Việt Nam. Đây cũng là hoạt động đầu tiên của Mạng lưới ứng cứu và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng sau khi được thành lập.

Thể lệ cuộc thi Học sinh với An toàn thông tin 2022

Được biết trong năm 2022, năm diễn ra cuộc thi Học sinh với an toàn thông tin đã giúp tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho học sinh, phụ huynh trên cả nước và thu hút được gần 600 nghìn học sinh tham gia. Bộ câu hỏi được xây dựng cho ngân hàng đề thi bao gồm 825 câu hỏi trắc nhiệm phân loại theo từng mức độ.

Cuộc thi này được tổ chức nhằm mục đích là bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là một chương trình vô cùng thiết thực trong thời đại mới giúp các em học sinh nắm bắt được những thông tin hữu ích trên môi trường mạng hiện nay.

Trong thời đại công nghệ tiên tiến thì những việc diễn ra trên mạng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thế hệ trẻ khi mà những người trẻ được tiếp xúc, sử dụng mạng thường xuyên cho việc học tập, giải trí, liên lạc và sinh hoạt trong cuộc sống. Vì thế việc phổ biến các biện pháp hay nhận biết những thông tin xấu trên mạng là điều vô cùng cần thiết để học sinh có thể tự bảo vệ bản thân trước những tác động tiêu cực đó. Cùng với đó là giúp các em có thể tiếp cận tốt hơn với mạng để ứng dụng, tìm kiếm thông tin cần thiết cho học tập và đời sống từ đó thì các em cũng sẽ dần có những kiến thức hữu ích hơn.

Như vậy việc trang bị cho các em những kiến thức về mạng và an ninh mạng là cần thiết trong thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó là giúp các em tránh xa những cạm bẫy trên mạng xã hội để các em không bị cuốn theo những điều xấu đó.

I. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Mục đích:

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức, kỹ năng sử dụng internet hiệu quả, an toàn cho các học sinh, phụ huynh học sinh trên cả nước.

- Tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy khả năng tư duy của học sinh, giúp các em nhận diện và phòng, tránh các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng.

Đối tượng dự thi:

Học sinh các trường Trung học Cơ sở (THCS) trên toàn quốc.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC THI

Nội dung thi

- Các kiến thức, kỹ năng phòng chống nguy cơ mất an toàn thông tin, phòng chống xâm hại trẻ em và kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng.

- Các kiến thức về quy định pháp luật liên quan tới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng (tại Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng...).

Thông tin của Cuộc thi Học sinh với An toàn thông tin năm 2023 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) được Ban Tổ chức đăng tải trên website chính thức của cuộc thi http://childsafe.vn.

Thời gian tổ chức (dự kiến)

  • Mở hệ thống thi thử: từ 20/02/2023 đến ngày 14/3/2023
  • Lễ Phát động cuộc thi: dự kiến 15/03/2023
  • Thời gian thi chính thức (03 tuần): dự kiến từ 15/03 đến 5/04/2023
  • Lễ Tổng kết, trao giải: dự kiến trong tháng 04/2023

Hình thức thi

- Các thí sinh dự thi trực tuyến qua website http://thihsattt.vn của Ban tổ chức cuộc thi. Mỗi thí sinh chỉ đăng ký một tài khoản để dự thi (theo mẫu đăng ký trên website). Thí sinh chỉ được thi một lần và có thể tham gia thi vào bất cứ thời điểm nào trong khoảng thời gian mà Ban Tổ chức thông báo.

- Đề thi gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm do hệ thống thi cung cấp ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi. Thời gian làm bài của thí sinh là 30 phút.

Tài liệu hướng dẫn đăng ký thi, làm bài và ôn thi sẽ có trên website của cuộc thi http://childsafe.vn từ 20/2/2023.

Hệ thống thi tự động ghi nhận kết quả, thời gian làm bài (tính từ lúc bắt đầu làm bài đến lúc chọn hoặc sửa đáp án lần cuối) và tính điểm cho thí sinh. Điểm thi sẽ được hệ thống lưu lại và sẽ được Ban Tổ chức công bố công khai sau khi hết thời gian thi tổ chức thi chính thức.

Ban tổ chức sẽ công bố chi tiết Thể lệ dự thi của Cuộc thi trước ngày 20/02/2023.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Gồm giải thưởng chính thức của Ban Tổ chức và các phần thưởng của một số tổ chức, doanh nghiệp.

Giải thưởng của Ban Tổ chức gồm:

Giải tập thể

- 03 Bằng khen của Bộ GDĐT cho 03 Trường có nhiều thí sinh tham gia cuộc thi nhất và phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật trị giá 5.000.000đ (Năm triệu đồng).

- 05 Bằng khen của Ban Tổ chức cho 05 Trường tiếp theo có nhiều thí sinh tham gia cuộc thi và phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật trị giá 3.000.000đ (Ba triệu đồng).

Giải cá nhân

- 03 Giải Nhất: Bằng khen của Ban Tổ chức và phần thưởng bằng hiện vật trị giá tương đương 3.000.000đ (Ba triệu đồng).

- 08 Giải Nhì: Bằng khen của Ban Tổ chức và phần thưởng bằng hiện vật trị giá tương đương 2.000.000đ (Hai triệu đồng).

- 15 Giải Ba: Giấy khen của Ban Tổ chức và phần thưởng bằng hiện vật trị giá tương đương 1.000.000đ (Một triệu đồng).

- 50 Giải khuyến khích: Giấy khen của Ban Tổ chức và phần thưởng bằng hiện vật trị giá tương đương 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng).

IV. TIÊU CHÍ XÉT GIẢI

Đối với giải tập thể

Dựa trên số lượng thí sinh của các trường tham gia Cuộc thi hợp lệ (thí sinh hoàn thành bài thi, không vi phạm Quy chế Cuộc thi và Thể lệ dự thi) và chất lượng bài thi tốt.

Đối với giải cá nhân

- Kết quả thí sinh tham gia cuộc thi trong thời gian quy định của Ban Tổ chức, không vi phạm Quy chế Cuộc thi và Thể lệ dự thi.

- Vị trí xếp hạng của thí sinh được thể hiện theo thứ tự trong bảng tổng hợp kết quả thi, sắp xếp theo điểm thi từ cao xuống thấp. Trường hợp các thí sinh có số điểm kết quả thi bằng nhau thì thí sinh nào có thời gian làm bài ngắn hơn sẽ được xếp lên trên.

V. BAN TỔ CHỨC VÀ CÁC TIỂU BAN

Ban Tổ chức

Gồm đại diện lãnh đạo của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam và đại diện lãnh đạo của các đơn vị đồng tổ chức, phối hợp tổ chức Cuộc thi.

Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức cuộc thi theo Quy chế Cuộc thi và Thế lệ dự thi.

Các Tiểu ban

- Tổ thư ký của Ban tổ chức: Giúp Ban Tổ chức theo dõi, đôn đốc các Tiểu ban triển khai công việc theo tiến độ và báo cáo Ban Tổ chức theo định kỳ (hàng tuần, hàng tháng); là đầu mối kết nối giữa các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức Cuộc thi.

- Tiểu ban đề thi: Gồm các chuyên gia có kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy, triển khai ứng dụng ATTT và công tác với học sinh, có trách nhiệm xây dựng đề thi theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

- Tiểu ban hạ tầng: Gồm các chuyên gia và đội ngũ kỹ thuật về công nghệ thông tin, viễn thông, có trách nhiệm thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống thi (nền tảng công nghệ thông tin)theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

- Tiểu ban truyền thông: Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch truyền thông cho cuộc thi nhằm tuyên truyền, vận động, quảng bá về cuộc thi tới các đối tượng có liên quan qua các kênh truyền thông.

- Hội đồng thi: Thẩm định ngân hàng đề thi, giúp BTC điều hành quá trình thi theo Thể lệ dự thi; tổng hợp, xác thực kết quả thi của các thi sinh để báo cáo Ban Tổ chức.

VI. XỬ LÝ VI PHẠM

- Nghiêm cấm việc thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi hoặc tiết lộ thông tin tài khoản thi cho người khác đăng nhập trong thời gian thi chính thức của cuộc thi. Nếu bị phát hiện vi phạm, thí sinh sẽ bị hủy bỏ kết quả thi và tùy theo mức độ vi phạm, Ban Tổ chức có thể đề nghị nhà trường nơi thí sinh đang theo học, có hình thức kỷ luật phù hợp.

- Trong quá trình thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết nối do đường truyền mạng hoặc sự cố do thiết bị của thí sinh tham gia dự thi gây ra.

- Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức trước khi tiến hành trao giải thưởng. Ban Tổ chức xem xét và giải quyết khiếu nại.

- Trong quá trình tổ chức cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Quy chế này, Ban Tổ chức sẽ ban hành văn bản bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn và quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam và đơn vị đồng tổ chức, đơn vị phối hợp tổ chức và các doanh nghiệp có liên quan có trách nhiệm tổ chức Cuộc thi theo kế hoạch và Quy chế này.

- Ban Tổ chức cuộc thi được sử dụng con dấu của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam và sử dụng địa chỉ làm việc tại Văn phòng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) trong quá trình tổ chức Cuộc thi.

-Văn phòng VNISA có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban tổ chức và các Tiểu ban để triển khai Cuộc thi.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 287
0 Bình luận
Sắp xếp theo