Tài liệu tìm hiểu bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 2

Bộ sách giáo khoa lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống do nhà xuất bản giáo dục Việt Nam biên soạn và phát hành, sẽ được sử dụng trong năm học 2021-2022. Sau đây là Tài liệu bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 2, mời các bạn tham khảo.

1. Hỏi đáp về sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 2

Mời các thầy cô click vào từng môn để xem nội dung

Hỏi đáp về sách Tiếng Việt lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Hỏi đáp về sách Toán lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Hỏi đáp về sách Giáo dục thể chất lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Hỏi đáp về sách Đạo đức lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Hỏi đáp về sách Tự nhiên xã hội lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Hỏi đáp về sách Hoạt động trải nghiệm lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Hỏi đáp về sách Mỹ thuật lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Hỏi đáp về sách Âm nhạc lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

2. Giới thiệu sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 2

Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Đạo đức lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Tự nhiên xã hội lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Mỹ thuật lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Âm nhạc lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
7 18.154
0 Bình luận
Sắp xếp theo