Phân phối chương trình Công nghệ 5 Chân trời sáng tạo 2024

PPCT môn Công nghệ lớp 5 sách Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình Công nghệ 5 Chân trời sáng tạo Cả năm đầy đủ nội dung từng tiết học trong 35 tuần của cả hai học kỳ, giúp giáo viên dễ dàng lập bảng PPCT, Kế hoạch dạy học lớp 5 môn Công nghệ theo Chương trình mới. Sau đây là nội dung chi tiết, HoaTieu.vn mời quý bạn đọc tham khảo và tải về Mẫu kế hoạch giảng dạy - PPCT Công nghệ lớp 5 CTST file Word/PDF tại bài viết này.

Năm học 2024-2025, Bộ SGK Công nghệ lớp 5 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục Việt Nam phát hành) sẽ chính thức triển khai giảng dạy trên toàn quốc. Đặc biệt, cấu trúc và nội dung của bộ sách sẽ được thay đổi hoàn toàn mới, biên soạn theo hướng tiếp cận các chủ đề giáo dục STEM có tính thực tiễn, nhằm phát triển phẩm chất, năng lực, kỹ năng cho HS.

Kế hoạch dạy học lớp 5 môn Công nghệ CTST

Phân phối chương trình dạy và học môn Công nghệ lớp 5 CTST
Phân phối chương trình dạy và học môn Công nghệ lớp 5 CTST

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ 5

(Chân trời sáng tạo)

Nhóm tác giả: Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Nguyễn Thị Hồng Chiếm – Lê Thị Mỹ Nga – Lê Thị Xinh

ĐỀ CƯƠNG TỔNG THỂ SÁCH GIÁO KHOA MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 5

I. CẤUTRÚC CÁC PHẦN TRONG SÁCH

Phần Công nghệ và đời sống: 18 tiết bài học + 1 tiết ôn tập (ÔT) + 1 tiết kiểm tra (KT) = 20 tiết

Phần Thủ công kĩ thuật: 11 tiết bài học + 2 tiết dự án (DA) + 1 tiết ÔT + 1 tiết KT = 15 tiết

Tổng cộng: 35 tiết

Bài đăng dạy thực nghiệm:

Bài 1: Vai trò của công nghệ (2 tiết) → Tên bài mới: Công nghệ trong đời sống.

Bài 4: Thực hành thiết kế sản phẩm công nghệ (2 tiết) → Tên bài mới: Thực hành thiết kế nhà đồ chơi.

Bài 5: Sử dụng điện thoại (2 tiết).

Bài 7: Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (2 tiết).

II. NỘI DUNG CHI TIẾT

NỘI DUNG

Bài học

Dự án

Ôn tập

Kiểm tra

Tổng

PHẦN 1. CÔNG NGHỆ ĐỜI SỐNG

18

-

1

1

20

Bài 1. Công nghệ trong đời sống

1. Vai trò của sản phẩm công nghệ trong đời sống

2. Những mặt trái khi sử dụng công nghệ Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

2

Bài 2. Nhà sáng chế

1. Vai trò của sáng chế

2. Một số nhà sáng chế

Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

3

Bài 3. Tìm hiểu thiết kế

1. Sự cần thiết của thiết kế sản phẩm

2. Các công việc chính của thiết kế sản phẩm

Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

3

Bài 4. Thực hành thiết kế nhà đồ chơi

I. Tìm hiểu mô hình nhà đồ chơi

II. Thực hành thiết kế nhà đồ chơi

1. Yêu cầu sản phẩm

2. Các bước thiết kế nhà đồ chơi

3. Trưng bày và đánh giá sản phẩm

Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

3

Bài 5. Sử dụng điện thoại

I. Tác dụng của điện thoại

II. Các bộ phận cơ bản của điện thoại

III. Một số biểu tượng cơ bản trên điện thoại

IV. Sử dụng điện thoại

1. Các số điện thoại cần ghi nhớ

2. Thực hiện cuộc gọi

Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

4

Bài 6. Sử dụng tủ lạnh

1. Tác dụng của tủ lạnh

2. Các khoang của tủ lạnh

3. Sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh

4. Những biểu hiện bất thường của tủ lạnh

Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

3

Ôn tập Phần 1

1

Kiểm tra

1

PHẦN 2. THỦ CÔNG THUẬT

11

2

1

1

15

Bài 7. Lắp ráp hình xe điện chạy bằng pin

I. Tìm hiểu mô hình xe điện chạy bằng pin

II. Thực hành lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin

1. Yêu cầu sản phẩm

2. Chuẩn bị các chi tiết, bộ phận và dụng cụ

3. Thực hành lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin

4. Trưng bày và đánh giá sản phẩm

Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

4

Bài 8. hình máy phát điện gió

I. Cách tạo ra điện từ gió

II. Tìm hiểu mô hình máy phát điện gió

III. Thực hành lắp ráp mô hình máy phát điện gió

1. Yêu cầu sản phẩm

2. Chuẩn bị các chi tiết, bộ phận và dụng cụ

3. Lắp ráp mô hình máy phát điện gió

4. Trưng bày và đánh giá sản phẩm

Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

4

Bài 9. hình điện mặt trời

I. Cách tạo ra điện từ ánh sáng mặt trời

II. Tìm hiểu mô hình điện mặt trời

III. Thực hành lắp ráp mô hình điện mặt trời

1. Yêu cầu sản phẩm

2. Chuẩn bị các chi tiết, bộ phận và dụng cụ

3. Lắp ráp mô hình điện mặt trời

4. Trưng bày và đánh giá sản phẩm

Luyện tập – Vận dụng – Ghi nhớ

3

Dự án. Em làm hình xe chạy bằng năng lượng mặt trời

2

Ôn tập Phần 2

1

Kiểm tra

1

Tổng số tiết

29

2

2

2

35

Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách Chân trời sáng tạo trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
7 237
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo