Hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 môn Khoa học năm 2024-2025

Hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 môn Khoa học năm 2024-2025 được HoaTieu.vn chia sẻ trong bài viết này tổng hợp các biên bản, biểu mẫu dùng trong lựa chọn SGK mới lớp 5 môn Khoa học. File Word Biểu mẫu chọn sách giáo khoa Khoa học 5 bao gồm: Kế hoạch lựa chọn SGK lớp 5, phân công nhiệm vụ lựa chọn SGK lớp 5, Biên bản họp hội đồng lựa chọn SGK Lớp 5, Nhận xét đánh giá SGk L5, Danh mục SGK lớp 5 lựa chọn.... Mời quý bạn đọc tải file về máy để sử dụng trong công tác nhận xét và chọn SGK mới tại nhà trường mình công tác.

Biên bản, biểu mẫu lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 môn Khoa học
Biên bản, biểu mẫu lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 môn Khoa học

1. Biên bản nhận xét đánh giá SGK Khoa học 5

TRƯỜNG TH......

TỔ CHUYÊN MÔN 4+5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5

MÔN/HĐGD: KHOA HỌC

(Theo Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh ...... về Ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh ......)

I. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯNG

Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ 4+5

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học & Trung học cơ sở ......, thành phố .......

II. CÁC CĂN CỨ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa Tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …/…/2024 của UBND tỉnh ...... về Ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh ......;

Thực hiện Công văn số …/PGDĐT- GDTH ngày …/3/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố ...... về thực hiện công tác lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

Thực hiện Kế hoạch số …/KH-TH… của Hiệu trưởng Trường Tiểu học&THCS ...... ngày …/3/2024 về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 năm học 2024-2025 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Căn cứ Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 năm học 2024- 2025 của tổ chuyên môn 4+5 Trường Tiểu học&Trung học cơ sở .......

III. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu sách giáo khoa môn lớp 5 trong Danh mục sách giáo khoa lớp 5 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục &Đào tạo phê duyệt, căn cứ các Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa do UBND tỉnh ...... đã ban hành, tôi xin báo cáo kết quả nhận xét, đánh giá các sách giáo khoa môn Khoa học lớp 5 được phân công, phụ trách. Cụ thể như sau:

1. Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống(Nhà xuất bảnGiáo dục Việt Nam), tác giả: Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen.

Tiêu chí

Nhận xét, đánh giá

I. Tiêu chí 1: Phù hợp đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

1. Nội dung sách giáo khoa phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý tỉnh .......

Nội dung sách giáo khoa phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý tỉnh ....... (...... là tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, thuộc quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội, là tỉnh có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng và đang trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, ...).

2. Hình ảnh, ngôn ngữ và các tư liệu sử dụng trong sách giáo khoa chuẩn mực, khoa học, hiện đại; phù hợp, gần gũi với cuộc sống hằng ngày của học sinh tại tỉnh .......

Hình ảnh, ngôn ngữ và các tư liệu sử dụng trong sách giáo khoa chuẩn mực, khoa học, hiện đại; phù hợp, gần gũi với cuộc sống hằng ngày của học sinh tỉnh ....... Tranh ảnh có màu sắc đẹp, sinh động, rõ ràng, gần gũi với thực tế cuộc sống, thu hút sự chú ý và định hướng được các hoạt động cho HS. Mỗi chủ đề đều sử dụng ngôn ngữ đơn giản, hình ảnh dễ nhìn và gần gũi với học sinh tỉnh .......

3. Các chủ đề/bài học trong sách tạo điều kiện thuận lợi tổ chức hoạt động dạy học gắn với thực tiễn, các hoạt động trải nghiệm.

Nội dung các chủ đề/bài học trong sách tạo điều kiện thuận lợi tổ chức hoạt động dạy học gắn với thực tiễn, các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường tại tỉnh .......

Xem tiếp tại file tải về.

2. Biên bản kiểm phiếu chọn SGK Khoa học 5

Xem trong file tải về.

3. Mẫu phiếu bình chọn SGK môn Khoa học lớp 5

Xem trong file tải về.

4. Biên bản họp hội đồng lựa chọn SGK Khoa học 5

Xem trong file tải về.

5. Kế hoạch lựa chọn SGK lớp 5

Xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
2 679
0 Bình luận
Sắp xếp theo