Kịch bản sinh hoạt dưới cờ

Kịch bản sinh hoạt dưới cờbiểu mẫu chương trình sinh hoạt dưới cờ chi tiết, giúp các chi đội dễ dàng lên kế hoạch sinh hoạt dưới cờ cho riêng trường mình. Sau đây là chi tiết mẫu kế hoạch sinh hoạt dưới cờ, mời các bạn cùng theo dõi.

1. Kịch bản sinh hoạt dưới cờ tháng 10

Chủ điểm “Chăm ngoan học giỏi”

Hoạt động 1: Giúp học sinh nhận thức được ý nghĩa lời dạy của Bác thông qua những chương trình hoạt động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bao gồm những câu hỏi về lịch sử và cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác từ khi đặt chân đến bến Nhà Rồng đến khi về lãnh đạo đất nước đấu tranh giải phóng dân tộc và giây phút cuối đời của Bác.

Câu 1: Bác Hồ lúc nhỏ tên là gì ? (Nguyễn Sinh Cung)

Câu 2: Quê nội của Bác làng Kim Liên, tên nom là làng gì ? (Làng Sen)

Câu 3: Bác sinh ra ở quê ngoại hay quê nội ? (Quê ngoại)

Câu 4: Quê ngoại của Bác là làng gì? (Làng Hoàng Trù, tên nom là làng Chùa)

Câu 5: Thân phụ của Bác Hồ tên là gì? (Nguyễn Sinh Sắc)

Câu 6: Thân mẫu của Bác tên là gì? (Hoàng Thị Loan)

Câu 7: Người chị của Bác tên là gì?

a. Nguyễn Thị Thanh
b. Nguyễn Kim Thanh
c. Nguyễn Thị Thu Thanh

Câu 8: Người anh của Bác có tên là gì?

a. Nguyễn Sinh Khâm
b. Nguyễn Sinh Khiêm
c. Nguyễn Sinh Kim

(Giải thích thêm: Bác còn có 1 người em mất sớm tên là Nguyễn Sinh Nhuận, mới lọt lòng có tên là Xin)

Câu 9: Bác Hồ sinh ngày tháng năm nào ? (19/5/1890)

Câu 10: Năm nào Bác cùng mẹ và anh trai vào Huế?

a. 1890
b.1894
c.1895
d. 1896

Câu 11: Năm nào Bác bắt đầu lấy tên là Nguyễn Tất Thành?

a. 1901
b.1902
c. 1903
d.1904

Câu 12: Năm nào Bác theo cha vào Huế lần 2?

a. 1907
b.1906
c.1908
d.1909

Câu 13: Năm nào Bác vào học trường Quốc học Huế?

a. 1906
b.1909
c.1907
d.1910

Câu 14: Năm nào Bác vào Phan Thiết dạy học ?

a. 1910
b. 1911
c.1912
d.1913

Câu 15: Trường Bác dạy học Phan Thiết có tên là gì ? (Trường Dục Thanh)

Câu 16: Nghe nhạc nói tên bài hát (Bài 2 - Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người của Trần Kiết Tường)

Câu 17: Năm 1924 Bác rời Liên Xô đến Trung Quốc và lấy tên là gì ?

a. Lý Thuý
b. Văn Lý
c. Lý Thuỵ

Câu 18: Năm nào tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng Đồng Chí Hội ra đời?

a. 1924
b. 1923
c. 1926
d. 1925

Câu 19: Mùa thu năm 1928 Người từ châu Âu đến Thái Lan với bí danh là gì?

a. Thầu Phin
b. Thầu Phín
c. Thầu Chín

Câu 20: Năm 1931, Bác bị nhà cầm quyền Hương Cảng bắt, lúc đó Bác lấy tên giả là gì?

a. Tống Văn Ly
b. Tống Văn Lý
c. Tống Văn Sơ

Câu 21: Năm 1941 Nguyễn Ái Quốc về nước, nơi Người đặt chân là hang Pắc Pó với bí danh là ?

a. Già làng
b. Già Thu
c. Ông ké

Câu 22: Năm nào Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Hồ Chí Minh

a. 1940
b.1941
c.1943
d.1942

Câu 23: Năm nào Hồ Chí Minh được bầu làm chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà?

a. 1946
b. 1947
c. 1948
d.1949

Câu 24: Nghe nhạc đoán tên bài hát (bài số 10, "Viếng lăng Bác" của Hoàng Hiệp)

Câu 25: Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày tháng năm nào?

a. 18/12/1946
b. 19/12/1946
c. 20/12/1946
d. 16/12/1946

Câu 26: Đây là đoạn trích trong điếu văn truy điệu chủ tịch Hồ Chí Minh do cố tổng bí thư Lê Duẩn đọc. Hãy điền những đoạn còn thiếu?

"Hồ Chủ tịch kính yêu của chúng ta không còn nữa. Tổn thất này vô cùng lớn lao. Đau thương này thật là vô hạn ! Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch - Người ............dân tộc vĩ đại. Và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. (gợi ý: có 2 từ)

Đáp án: (anh hùng)

Hoạt động 2: Giáo dục học sinh ngày lễ 15/10 và ngày 20/10

Ngày 15/10/1956 ngày Truyền Thống Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam.

Sau khi nước Việt Nam dân chủ Cộng Hòa ra đời, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 27/3/1946 sắc lệnh số 37 được ban hành về việc thành lập Nhà Thanh Niên và thể thao. Đồng thời Ban Thường Vụ Trung Ương Đảng chỉ thị cho Tổng Bộ Việt Minh chuẩn bị thành lập Đoàn Thanh Niên Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu đoàn kết, tập hợp hạ tầng lớp thanh niên Việt Nam phục vụ sự nghiệp “Kháng chiến toàn quốc”.

Với ý nghĩa mở rộng khối đại đoàn kết thanh niên, tăng thêm các thành viên tập thể của mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Đại hội đại biểu toàn quốc Liên Đoàn Thanh Niên Việt Nam lần thứ II từ ngày 8 đến ngày 15/10/1956 tại Thủ Đô Hà Nội đã quyết định thành lập Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam và ngày này hằng năm được xem là ngày truyền thống của Hội.

Ngày 20/10/1930 ngày Thành Lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam. Từ Nghị quyết đầu tiên về công tác vận động phụ nữ tháng 10/1939 đến các Nghị quyết của Đảng về công tác Phụ nữ. Phụ nữ được coi là một tổ chức quần chúng của Đảng. Qua các thời kỳ tổ chức phụ nữ có những tên gọi khác nhau. Đến tháng 4/1950 Đoàn phụ nữ Cứu quốc đã được họp nhất vào Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam 20/10/1950 nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Nhà nước ta đã tặng huân chương Hồ Chí Minh sao vàng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Hằng năm, mgàu 20/10 là ngày nhằm tôn vinh vai trò của người Phụ nữ xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ Phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Hoạt động 3: Làm thế nào để học tốt?

Biết vận dụng các phương pháp học tập, rèn luyện các kỹ năng trong hoạt động. Có động cơ học tập đúng đắn, trung thực trong học tập

Hoạt động 4: Hội thi tài năng văn nghệ.

2. Kịch bản sinh hoạt dưới cờ tháng 11

Chủ điểm “Tôn sư trọng đạo”

Hoạt động 1:

Chúng em với truyền thống tôn sư trọng đạo. Thuyết trình và thảo luận về tình nghĩa thầy trò. Lời chúc mừng của học sinh đối với Thầy cô giáo. Tóm tắt ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Vai trò và công ơn của các thầy cô giáo trong sự nghiệp giáo dục.

Tháng 8 – 1957, Hội nghị quốc tế các nhà giáo họp tại Vac-sa-va thông qua bản Hiến chương các nhà giáo và quyết định lấy ngày 20 – 11 hằng năm làm ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo.

Ở nước ta ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo lần đầu tiên tổ chức trên miền Bắc vào ngày 20 – 11 – 1958. Ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ ) ra quyết định lấy ngày 20 – 11 hằng năm làm ngày Nhà giáo Việt Nam. Quyết định này có ý nghĩa quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 20 – 11 là ngày động viên, cổ vũ các thầy giáo cô giáo thực hiện tốt đường lối, chủ trương giáo dục của Đảng, là ngày biểu dương khen thưởng các thầy giáo, cô giáo. Hưởng ứng ngày này học sinh cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức, vâng lời thầy cô … Các bậc cha mẹ học sinh, các cấp chính quyền địa phương cũng nhân ngảy này tổ chức tăm hỏi, động viên thầy cô giáo hoặc tổ chức trao đổi với các thầy cô về sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.

Ngày 20 – 11 đã trở thành ngày hội truyền thống của các nhà giáo Việt Nam, nhằm động viên giáo giới cả nước ta nêu cao ý thức trách nhiệm, làm tròn sứ mệnh dạy người vẻ vang.

Hoạt động 2: Thi tìm hiểu về truyền thống “Tôn sư trọng đạo”

Trước khi vào hoạt động chủ điểm “ Tôn sư trọng đạo” chúng ta hãy cùng nhau hát bài “ Những bông hoa – Những bài ca” Nhạc và lời: Hoàng Long – Hoàng Lân.

Kính thưa Quý Thầy Cô giáo cùng các bạn thân mến.

Công lao dạy dỗ của các Thầy cô giáo đối với chúng em là vô cùng to lớn, từ những bước đi chậm chững của những ngày đầu đi học cho đến khi nên người. Thầy cô giáo không những chỉ là người truyền thụ kiến thức văn hóa cho chúng em mà còn là người dạy dỗ chúng em nên người, Thầy cô còn là người cha người mẹ, người anh người chị của chúng em.

Kính thưa qúy Thầy cô và các bạn.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm đã trở thành ngày hội truyền thống của ngành Giáo dục. Nhân ngày này chúng em càng thể hiện lòng biết ơn, công lao dạy dỗ của các Thầy cô giáo, bằng những việc làm tốt, bằng những bông hoa điểm 10, những bài hát hay kính dâng tặng thầy cô giáo.

Hôm nay, liên đội trường THCS Hải Lạng chúng em tổ chức sinh hoạt hoạt động chủ điểm tháng 11 “Tôn sư trọng đạo” kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11……. Đó là lý do của buổi sinh hoạt hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.

Kính thưa quý Thầy cô giáo. Thưa toàn thể các bạn thân mến!

Để hoạt động buổi sinh hoạt hôm nay đạt kết quả, khách quan, công bằng, một phần không thể thiếu được là ban giám khảo …………

Và sau đây chúng ta sẽ bắt đầu phần thi tìm hiểu truyền thống “Tôn sư trọng đạo”. Đại diện khối lớp sẽ bốc thăm câu hỏi đọc to và trả lời câu hỏi trong 1 phút. Câu trả lời đúng sẽ mang về cho lớp mình 5đ, trả lời đúng 1 nửa cộng 3 điểm cho lớp, nếu trả lời sai không ghi điểm. và nhận 1 phần thưởng từ BTC.

1 - Ngày 20/11 được thành lập vào tháng, năm nào? à 20/11/1981

2 - Ngày 20/11 được chính phủ Việt Nam ra quyết định chọn Ngày Nhà giáo Việt Nam vào ngày tháng năm nào? à 28/09/1982

3 - Bạn hãy nêu tên các Nhà giáo tiêu biểu qua các thời kỳ mà bạn biết?

a. Chu Văn An, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Tất Thành.

4 - Bạn hãy đọc 1 bài thơ hoặc câu ca dao, tục ngữ nói về Thầy cô.

b. Không Thầy đố mày làm nên

c. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư

d. Muốn sang thì bắc cầu kiều. Muốn con hay chữ phải yêu kính thầy.

5 - Bạn hãy cho biết danh hiệu cao quý nhất mà Nhà nước ta trao tặng cho các Thầy cô giáo công hiến cho sự nghiệp giáo dục là danh hiệu gì?

e. Nhà giáo nhân dân – Nhà giáo ưu tú

6 - Bạn hiểu thế nào về câu “ Tôn sư trọng đạo”?

7 - Bạn hãy nêu cảm nghĩ của bạn về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay.

Hoạt động 3: Bài ca tặng Thầy

Học sinh các khối chuẩn bị một số bài hát về Thầy cô giáo. Ngày 20/11 đã trở thành ngày hội truyền thống của Nhà giáo VN, là người tiếp sức mạnh của dân tộc hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước. Chính Thầy cô suốt đời thầm lặng dạy dỗ chúng em nên người – công ơn ấy như trời biển. Thể hiện tấm lòng biết ơn Thầy cô bây giờ mời các bạn tham gia phần “ Hát về thầy cô giáo”.Chúng ta cùng nghe bài hát ………… Do bạn ……...........lớp…. trình bày. Đề nghị các bạn cho 1 tràng pháo tay để động viên tinh thần.

- Ngày đầu tiên đi học. (Nhạc: Nguyễn Ngọc Thuận _ Lời: Viễn Phương)

- Bụi phấn ( Nhạc và lời: Vũ Hoàng – Lê Văn Lộc)

- Khi tóc Thầy bạc trắng (Nhạc và lời Trần Đức)

3. Kịch bản sinh hoạt dưới cờ tháng 3

Chủ điểm tháng 3 “Tiến Bước Lên Đoàn”

- Thời Gian tổ chức: 4/3/20…

- Địa điểm: THPT ………….

- Thành phần: HĐĐ huyện; HĐĐ các xã, thị trấn; GV.TPT các Liên đội, BGH, GVCN, PH, học sinh.

MC2:

Xin hân hoan chào đón các cô chú đại biểu, các bậc Phụ huynh học sinh, các anh chị là bí thư đoàn các xã, thị Trấn, các thầy cô là giáo viên Tổng phụ trách các Liên đội trong toàn huyện, thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đội viên về tham đự ngày hội sinh hoạt dưới cờ hôm nay.

Lời đầu tiên cho phép MC1 – MC2 thay mặt toàn thể các bạn đội viên Liên đội trường THPT ....... gởi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quí vị đại biểu và lời chúc mừng ngày hội sinh hoạt dưới cờ thành công tốt đẹp.

Văn nghệ chào mừng:

MC1:

Để chào mừng cho ngày hội hôm nay, xin mời quí vị đại biểu, các bậc Phụ huynh học sinh, các thầy cô là giáo viên Tổng phụ trách, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn Đội viên trong nhà trường hướng mắt về sân khấu thưởng thức chương trình không gian âm nhạc do các bạn trong đội văn nghệ của Liên đội trường THPT ....... trình bày:

MC2:

Tiết mục Múa: Dòng máu lạc hồng

Để nhớ lại truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam hơn bốn ngàn năm dựng nước, xin kính mời quý vị đại biểu hướng về sân khấu thưởng thức tiết mục múa: “Dòng Máu Lạc Hồng” biên đạo và dàn dựng do tập thể lớp 6a4 biểu diễn.

Đáp từ: Cảm ơn tập thể lớp 6a4 đã thể hiện thành công điệu múa thật hào hùng của mình.

Kính thưa quí cô chúa đại biểu , thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đội viên chương trình không gian âm nhạc tạm thời khép lại. Để đi vào nội dung chương trình

I. NGHI LỄ.

MC2:

Xin trân trọng kính mời quí cô chú đại biểu, thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đội viên đứng lên làm lễ chào cờ.

Mời đội nghi lễ vào vị trí

Nghiêm: Chào cờ - Chào.

Quốc ca – Đội ca

“Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng Bác Hồ Vĩ đại - Sẵn sàng”

(Xin mời quí đại biểu, thầy cô an tọa, mời các bạn ngồi xuống).

-Tuyên bố lý do:

MC1:

Kính thưa quí vị đại biểu, thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đội viên thân mến, nhằm thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng đội huyện ……….. Về việc tổ chức thực hiện mô hình “ Ngày hội sinh hoạt dưới cờ” năm học 20…. - 20…. Được sự cho phép của chi bộ, Ban giám Hiệu. Liên đội trường THPT ....... tổ chức “Ngày hội sinh hoạt dưới cờ” với chủ đề: “Tiến bước lên đoàn” (đó là lí do của ngày hội sinh hoạt đưới cờ hôm nay).

- Giới thiệu đại biểu:

MC2:

Về dự buổi chào cờ hôm nay chúng em rất vui mừng được đón tiếp đại biểu và xin trân trọng giới thiệu:

* Về lãnh đạo cấp huyện:

Xin trân trọng giới thiệu:

- Chị ………….;Phó bí thư huyện đoàn, chủ tịch Hội đồng đội huyện ……

- Chị ………….; Phó chủ tịch Hội đồng đội huyện

- Anh ………….; Giám đốc Nhà Thiếu Nhi huyện, phó chủ tịch Hội đồng đội huyện

(Đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh)

MC1:

Về Thành phần đại biểu:

* Cấp xã:

Xin trân trọng giới thiệu:

- …………………………………………………………….

Chị …………….., Bí thư xã đoàn, chủ tịch Hội đồng đội xã .......

Chị …………….., phó Bí thư xã đoàn, phó chủ tịch Hội đồng đội xã

(Đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh)

* Cấp trường

MC2:

Xin trân trong giới thiệu:

- Thầy ………., Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT ....... (Đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh)

Thầy ………., P.Bí thư chi bộ, P.HT nhà trường

Thầy ……….., Bí thư đoàn trường

Chú: ……………., trưởng ban thường trực hội cha mẹ học sinh

Chú: ……………., phó ban thường trực hội cha mẹ học sinh

Thầy ……………., Giáo viên Tổng phụ trách Đội

(Đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh)

Các anh chị Bí thư, phó bí thư các xã thị đoàn, các thầy cô là giáo viên tổng phụ trách các Liên đội trong toàn huyện về tham dự.

Cùng với thầy cô giáo là Giáo viên chủ nhiệm các lớp và các bạn đội viên cùng tham dự;

(Đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh chung)

Mời đội nghi lễ về vị trí

II. NỘI DUNG.

MC1:

Em xin thông qua nội dung chương trình ngày hội sinh hoạt dưới cờ hôm nay:

1 - Hoạt động biểu diễn văn nghệ của Liên đội

2 - Lễ Chào cờ theo Nghi thức Đội

3 - Đánh giá và triển khai hoạt động của Liên đội

4 - Tuyên truyền chủ điểm tháng 3 “Tiến bước lên Đoàn” “Ôn lại truyền thống của đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

5 - Nội dung “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”

Thi đua khen thưởng:

+ Phát thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích tốt

+ Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội dặn dò và phân công các chi đội chuẩn bị nội dung kỳ sinh hoạt tiếp theo.

6 - Phát biểu chỉ đạo của BGH

7 - Trao tủ sách học đường

* Cụ thể nội dung chương trình:

MC2:

3- Để đi nhìn lại một tuần học tập và hoạt động Đội, xin mời Bạn: Phạm Văn Vinh, Liên đội phó báo cáo tổng kết hoạt động trong tuần qua.

MC1:

4- Trong chương trình hôm nay MC1 – MC2 sẽ cùng với các bạn ôn lại truyền thống của đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhé các bạn!

MC2

- Kính thưa quí cô chú đại biểu, thầy cô giáo.

- Thưa toàn thể các bạn đội viên thân mến !

Những ngày này hoà trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Đoàn viên thanh niên trong cả nước. Các cấp bộ đoàn đã và đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và những sự kiện trọng đại của đất nước. Hôm nay cùng với Đoàn viên thanh niên trong cả nước chúng ta lại cùng nhau ôn lại lich sử vẻ vang 88 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

MC1:

Kính thưa quí đại biểu, thầy cô giáo, cùng toàn thể các bạn đội viên thân mến!

Sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930), Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại hội nghị Ban chấp hành lần thứ II (họp từ ngày 20 đến ngày 26 /3/1931), Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian của hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy được sự đồng ý của Bộ chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (Họp từ ngày 22 đến ngày 25/3/1961) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn.

MC2:

Ngay sau khi thành lập, Đoàn TNCS Đông Dương đã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh. Từ phong trào cách mạng giai đoạn này đã xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh oanh liệt, tiêu biểu là người Đoàn viên thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng trước kẻ thù: Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, chứ không thể là con đường nào khác”.

Tháng 7/1936 Hội nghị trung ương Đảng đã định ra đường lối chuyển hướng nhiệm vụ từ đấu tranh bí mật, bất hợp pháp sang đấu tranh công khai hợp pháp và nửa hợp pháp. Tháng 9/1939 chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ trong tình hình mới tổ chức Đoàn phải chuyển vào hoạt động bí mật và xây dựng tổ chức chặt chẽ với tên mới là Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương. Sau ngày thống nhất nước nhà, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (1976) đã ra quyết định Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

MC1:

Kính thưa: Thầy giáo, cô giáo.

Thưa toàn thể các bạn đội viên thân mến !

88 năm, dưới sự chăm lo, dìu dắt của Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu các thế hệ thanh niên Việt Nam nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của Đoàn, đó là: Truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân và chế độ XHCN. Thế hệ tuổi trẻ cả nước nói chung, thế hệ tuổi trẻ trường THPT ....... nói riêng xin hứa sẽ cố gắng phấn đầu học thật tốt, rèn luyện thật chăm, phấn đấu trở thành người đoàn viên đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

MC2:

Xin mời cô chú đại biểu, thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đội viên thưởng thức một sáng tác của Xuân Giao với ca khúc: Cô gái mở đường do bạn …………, lớp 8a1 trình bày.

Đáp từ: Cảm ơn bạn …………… gởi cho chúng ta giai điệu hào hùng đi theo cùng năm tháng.

MC1:

5 - Nội dung “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”

Tấm gương hiếu học luôn là đề tài nóng hổi. Ai cũng hăng say trong lao động và học tập nhưng mấy ai được thấy thành công? Một trong số đó là tấm gương siêng năng trong công việc, cần cù trong học tập đã gặt hái thành công cho cá nhân và tập thể nhà trường. Xin mời bạn ………., Liên đội trưởng lên kể về tấm gương hiếu học của Liên đội.

MC2:

Thi đua khen thưởng:

Qua một tuần thi đua học tập và rèn luyện không biết mệt mỏi của các chi đội, tôi xin trân trọng mời đại diện chi đội:

Bế Văn Đàn (6a2); Võ Thị Sáu (7a3); La Văn Cầu (6a3)

Lên nhận cờ thi đua của Liên đội.

Hòa chung vào không khí thi đua trong tuần qua các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, xin mời bạn: …

Trong buổi chào cờ hôm nay em xin trân trọng kính mời thầy Tổng phụ trách Đội nhận xét tình hình hoạt động tuần qua và phương hướng hoạt động tuần tới, xin trân trọng kính mời.

Đáp từ: Chúng em xin cám ơn thầy đã cho chúng em lời nhận xét sâu sắc, lời khuyên đầy ý nghĩa, chúng em xin hứa cố gắng học tập và rèn luyện để đền đáp sự mong mỏi của thầy.

MC1:

6 - Phát biểu chỉ đạo của BGH:

Tiếp theo chương trình em xin trân trọng kính mời thầy ………., phó hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu chỉ đạo:

Đáp từ: Chúng em xin cám ơn thầy đã không ngừng tạo mọi điều kiện cho chúng em học tập, vui chơi, giải trí. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi và rèn luyện thật ngoan để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

MC2:

7 - Trao tủ sách học đường:

Nhân ngày hội sinh hoạt dưới cờ hôm nay, hội đồng đội huyện ……… có vận động được một lượng sách kỹ năng vô cùng bổ ích trị giá …………đ về trao tặng cho Liên đội chúng ta. Xin trân trọng kính mời chị ……….., phó bí thư thường trực huyện Đoàn, chủ tịch Hội đồng đội huyện lên trao tặng, Xin trân trọng kính mời thầy ………….., hiệu trưởng nhà trường lên đón nhận.

Xin trân trọng kính mời.

MC1:

Trong đợt phát động xây dựng “Tủ sách học đường” của Đoàn trường, cũng nhận được sự chào đón của các bạn Đoàn viên và ủng hộ với số tiền: ……..

Bên cạnh đó Liên đội cũng phát động rộng rãi và được sự ủng hộ nhiệt tình của thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn Đội viên với số tiền: ............đ

III. KẾT LUẬN:

MC2:

Chương trình chào cờ đến đây là kết thúc, xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô dồi dào sức khỏe, gặt hái nhiều thành công trong công việc.

Xin chân thành cảm ơn !

Đánh giá bài viết
1 11.674
0 Bình luận
Sắp xếp theo